תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
102 מר
5
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
115 מר
4.5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
51 מר
1
2,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
52 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
137 מר
5
6,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
121 מר
5
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
80 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
3
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
110 מר
4
4,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
51 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
85 מר
3
4,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
80 מר
3
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
43 מר
3
2,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
85 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
75 מר
3
2,920,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
51 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
121 מר
5
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
120 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
110 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
58 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
92 מר
3
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
45 מר
2
2,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
102 מר
3
6,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן 411
75 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
116 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
130 מר
5
5,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
102 מר
4
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
102 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
70 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
58 מר
2.5
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
120 מר
5
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
95 מר
3.5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 132
82 מר
3
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוזיר יעקב 3
113 מר
3.5
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
60 מר
2.5
2,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
60 מר
3
2,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 1000
80 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אריה עקיבא
90 מר
3.5
3,730,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
72 מר
2.5
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
105 מר
4.5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
120 מר
5
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
50 מר
2
2,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
110 מר
4
4,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
104 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
81 מר
3
3,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
106 מר
3
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
67 מר
3
3,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
114 מר
3
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
145 מר
5
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
155 מר
5
9,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
203 מר
5
8,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
82 מר
3
3,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
115 מר
4.5
4,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
125 מר
5
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
78 מר
3
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הא באייר
130 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דנין
308 מר
4
1,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
80 מר
3
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
80 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 22
65 מר
2.5
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
114 מר
3.5
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
125 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
85 מר
3
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אריה עקיבא
88 מר
3.5
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
52 מר
2
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
125 מר
4
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין 8
115 מר
4.5
5,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
160 מר
4
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
70 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
110 מר
4
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 55
100 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
95 מר
3
3,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
106 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
72 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
83 מר
3.5
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 64
130 מר
3
11,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
84 מר
3
4,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
60 מר
2.5
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
60 מר
2
2,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 103
90 מר
3.5
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
3,090,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
90 מר
3.5
4,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין 6
92 מר
3.5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 155
140 מר
3
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
94 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
50 מר
2
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
230 מר
5
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
83 מר
3
4,300,000 ₪