תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
124 מר
4
6,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 18
235 מר
7
9,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
86 מר
3.5
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
65 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
65 מר
2
2,580,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
105 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
65 מר
2
2,580,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
95 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
116 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 28
100 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
85 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
125 מר
3
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
2.5
2,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
100 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
72 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
114 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
100 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב 22
100 מר
4
4,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
125 מר
4
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
80 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
72 מר
3
2,080,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
65 מר
2.5
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
70 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
80 מר
3
3,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
100 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
145 מר
6
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
125 מר
4.5
5,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
80 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
82 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין 00
190 מר
4
7,380,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
275 מר
6.5
6,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
58 מר
2
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
95 מר
4
4,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
118 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
5
9,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
85 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
4.5
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
70 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
137 מר
5
6,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור 13
80 מר
3
3,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
110 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
134 מר
4.5
7,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
146 מר
4
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
65 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
375 מר
6
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חברה חדשה 3
100 מר
3.5
5,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
4
2,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
93 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
125 מר
5
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
82 מר
3.5
3,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
140 מר
5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
71 מר
3.5
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
292 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק המרכזי
ארלוזורוב 56
70 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
155 מר
5
9,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
89 מר
4
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
65 מר
2.5
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
92 מר
3
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
157 מר
4
10,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
133 מר
4
8,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
74 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
100 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
96 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
82 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
125 מר
4
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
140 מר
4.5
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
סמילנסקי
304 מר
5
15,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
150 מר
4
11,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
80 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
113 מר
3.5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
135 מר
4.5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
270 מר
5.5
10,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
115 מר
4.5
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 6
550 מר
6
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
80 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
110 מר
4.5
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
158 מר
3
10,120,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
150 מר
5
6,000,000 ₪