תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 103
90 מר
3.5
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
90 מר
3.5
4,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין 6
92 מר
3.5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 155
140 מר
3
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
94 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
50 מר
2
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
230 מר
5
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
83 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
58 מר
2
2,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור 4
99 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 122
70 מר
3
23,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 88
182 מר
5.5
7,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
80 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
160 מר
4
6,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
133 מר
4
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל 16
156 מר
5
7,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
88 מר
3.5
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
2.5
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
58 מר
2
2,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
170 מר
6
7,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי 00
88 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
52 מר
2
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
115 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
95 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
85 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
62 מר
2
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
170 מר
4
4,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
72 מר
3
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
93 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
3.5
3,780,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
115 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
190 מר
4
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 150
100 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
100 מר
5
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
125 מר
4.5
5,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
80 מר
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
120 מר
4
3,970,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
142 מר
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
2.5
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
4
7,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
119 מר
4.5
4,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
125 מר
4
5,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 3
72 מר
3
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
91 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
52 מר
2
2,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
250 מר
10
100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
63 מר
2.5
2,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הא באייר
110 מר
4
4,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
36 מר
2
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 000
105 מר
4
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
135 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 4
36 מר
2
1,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
88 מר
3.5
4,320,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
55 מר
2
2,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
58 מר
2
2,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
85 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
220 מר
6
7,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור 8
80 מר
3.5
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי 1
58 מר
2
2,880,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
130 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
80 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
67 מר
2.5
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
18 מר
395,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 1000
120 מר
435,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
62 מר
2.5
2,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
80 מר
3
2,980,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
72 מר
3
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
סמילנסקי
330 מר
5
15,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 1000
120 מר
900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי 18
90 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
182 מר
5.5
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 45
120 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 99
100 מר
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
220 מר
6
6,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל 4
85 מר
3.5
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
כהנשטם
98 מר
4.5
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור 1
85 מר
3
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 204
125 מר
430,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
85 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 40
93 מר
3
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת משה
36 מר
2
1,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 138
50 מר
2