תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 155
140 מר
3
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
2.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 127
170 מר
5
4,380,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
80 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 72
116 מר
4
5,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
2.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
2.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הא באייר
95 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
2.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
220 מר
5
8,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
2.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
91 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
2.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
2.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
4
9,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
53 מר
2.5
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
62 מר
3
2,680,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
70 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 64
130 מר
3
11,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
75 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
106 מר
3
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
110 מר
4.5
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
95 מר
4
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הציונות
95 מר
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
65 מר
3
2,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויצמן
70 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין 18
99 מר
3.5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
לסין
170 מר
5
7,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
108 מר
4.5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין 18
99 מר
3.5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
65 מר
3
2,780,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
73 מר
3
3,680,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 44
90 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
80 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
143 מר
4.5
10,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
118 מר
3
5,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 3
130 מר
4
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
63 מר
3
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
94 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
70 מר
2.5
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 2
91 מר
3
3,980,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין 13
105 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 9
90 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
156 מר
4.5
8,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
106 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 120
65 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
120 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין 13
105 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
90 מר
3.5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
80 מר
3
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
145 מר
4
4,970,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
130 מר
3.5
6,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
70 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
143 מר
4
8,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
127 מר
3.5
5,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
75 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות 4
103 מר
4
4,425,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
100 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
100 מר
4
4,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
92 מר
6
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
70 מר
3
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
86 מר
3.5
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
80 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אריה גלבלום 24
270 מר
6
5,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
70 מר
3
3,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
125 מר
3
9,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
64 מר
2.5
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
149 מר
3
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חדרה
170 מר
7
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הא באייר
90 מר
2
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
280 מר
8
12,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
170 מר
6
7,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
60 מר
2.5
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
183 מר
4
20,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הציונות
170 מר
6
7,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
לסין
115 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
143 מר
5
10,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 135
88 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
2
2,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת
180 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת משה
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
308 מר
11,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 1
150 מר
5
10,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
80 מר
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 76
100 מר
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
66 מר
2.5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
138 מר
4.5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
114 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 135
88 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
100 מר
3.5
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
91 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 12
66 מר
2.5
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
95 מר
4
3,350,000 ₪