תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
50 מר
2
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
58 מר
2
2,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
88 מר
3.5
4,320,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
120 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
52 מר
2
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 155
140 מר
3
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
110 מר
4
4,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
36 מר
2
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
91 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 64
130 מר
3
11,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 4
36 מר
2
1,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 3
72 מר
3
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
80 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
85 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
125 מר
4.5
5,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
170 מר
6
7,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
119 מר
4.5
4,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
80 מר
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
55 מר
2
2,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
160 מר
4
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
58 מר
2
2,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור 1
85 מר
3
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
50 מר
2
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין 6
92 מר
3.5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין 6
90 מר
3.5
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
כהנשטם
98 מר
4.5
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
85 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 15
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
72 מר
3
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
110 מר
4.5
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
135 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
175 מר
5
6,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
50 מר
2
2,420,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
80 מר
3
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
127 מר
3.5
5,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 40
93 מר
3
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 1000
120 מר
435,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת משה
36 מר
2
1,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 138
50 מר
2
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
100 מר
4
9,999,999 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
2.5
2,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
500 מר
27,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
108 מר
4.5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
48 מר
2
2,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
2.5
2,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
60 מר
2
2,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
70 מר
3
2,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 122
70 מר
3
23,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
145 מר
4
4,970,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
70 מר
2.5
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
50 מר
2
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
308 מר
11,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
106 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
63 מר
3
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
106 מר
3
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין 13
105 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
130 מר
3.5
6,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
105 מר
4
3,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
72 מר
3
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
2.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
80 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
160 מר
4.5
8,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
104 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
72 מר
3
1,920,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
156 מר
4.5
8,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
53 מר
2.5
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
70 מר
2.5
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
140 מר
4
6,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
64 מר
2.5
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
4
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
60 מר
2
2,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
143 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 155
140 מר
3
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
110 מר
4.5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
94 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
70 מר
2.5
2,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
92 מר
3.5
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 2
91 מר
3
3,980,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
67 מר
2.5
2,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
75 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
4.5
7,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 155
140 מר
3
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
168 מר
5.5
7,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין 13
105 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
125 מר
3
9,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 44
90 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור 25
58 מר
2
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
4
9,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
90 מר
3.5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
100 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
77 מר
2.5
2,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
92 מר
6
3,100,000 ₪