תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
94 מר
5
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 103
92 מר
3.5
4,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
72 מר
3
1,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
77 מר
3
3,299,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
60 מר
2.5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
65 מר
2.5
2,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
102 מר
4
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
136 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 3
72 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
95 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
72 מר
3
3,075,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 16
92 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
118 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
51 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 15
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
145 מר
5
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
88 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
3
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
2
1,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
100 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
4.5
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
80 מר
3
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
100 מר
3.5
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
78 מר
3
2,980,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
63 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 0
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
107 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת משה
90 מר
4
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
175 מר
4
9,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת - 2 חניות בטאבו 2
135 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
102 מר
5
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
115 מר
4.5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
לסין
90 מר
3.5
4,270,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
51 מר
1
2,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
135 מר
4
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
85 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הא באייר
136 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
52 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין 8
115 מר
4.5
5,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
121 מר
5
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
80 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
110 מר
4
4,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
128 מר
4
9,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
100 מר
5
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
88 מר
3.5
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
84 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
126 מר
4.5
9,975,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
125 מר
5
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
157 מר
4
9,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הא באייר
70 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
90 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
113 מר
4
7,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
80 מר
3
2,820,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
51 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
137 מר
5
6,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוזר 3
70 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
85 מר
3
4,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
3
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 132
96 מר
3
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
43 מר
3
2,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 3
125 מר
4
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
75 מר
3
2,920,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
51 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
121 מר
5
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
120 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
85 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
53 מר
2
2,220,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
60 מר
3
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
2.5
2,420,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
76 מר
2.5
2,947,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
80 מר
3
1,640,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
100 מר
4
4,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
90 מר
3
4,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוזיר
91 מר
4
4,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
115 מר
4
3,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור 8 8
80 מר
3.5
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי 24 24
110 מר
4
5,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
110 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
50 מר
2
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
70 מר
2
2,670,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
58 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
45 מר
2
2,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
92 מר
3
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
102 מר
3
6,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
27 מר
1
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן 411
75 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
116 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
130 מר
5
5,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
102 מר
4
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
102 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
120 מר
5
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
58 מר
2.5
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
95 מר
3.5
4,800,000 ₪