תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
95 מר
4
3,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
157 מר
4
10,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
90 מר
3
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
62 מר
3
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
82 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
48 מר
2.5
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
95 מר
3
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
57 מר
2
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
110 מר
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
160 מר
4
10,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
148 מר
5
9,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 16
92 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
242 מר
5
16,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
130 מר
5
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
160 מר
4
9,180,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
180 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
67 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
158 מר
3
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
155 מר
5
9,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
84 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
87 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
330 מר
7
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
180 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 36
108 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
120 מר
4.5
6,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
65 מר
3
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
100 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
13 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
133 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
120 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
64 מר
3
3,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
100 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
5
9,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
350 מר
5
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
94 מר
4
4,560,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
110 מר
3
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
91 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
308 מר
6
13,500,099 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הא באייר
235 מר
7
9,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
133 מר
3.5
5,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר 3
85 מר
3
4,470,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
92 מר
3
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
79 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
36 מר
2
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
235 מר
7
9,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
230 מר
5
8,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
104 מר
4
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
130 מר
3
5,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק
330 מר
7
19,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
82 מר
3.5
3,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
60 מר
3
3,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
62 מר
2.5
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
160 מר
4
9,180,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
143 מר
4
14,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
110 מר
4
5,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
175 מר
4
9,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
90 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
2
3,230,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בואייר
125 מר
5
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
100 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
400 מר
5
18,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
150 מר
5
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
145 מר
5
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק המרכזי
ארלוזורוב 56
70 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
140 מר
4.5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
120 מר
4
5,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
105 מר
5
1,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
239 מר
5
12,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
110 מר
4
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
146 מר
4
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
142 מר
5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
188 מר
12,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
66 מר
2
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 6
550 מר
6
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
93 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
106 מר
3
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
113 מר
3.5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
92 מר
3
3,780,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
100 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
125 מר
3.5
7,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
142 מר
4
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
150 מר
4
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
100 מר
3.5
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
160 מר
4
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
116 מר
4
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי 2
70 מר
2.5
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
158 מר
3
10,120,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
125 מר
4
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
130 מר
3
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
90 מר
2
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי 00
95 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
106 מר
3
5,500,000 ₪