תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
יהודה המכבי
117 מר
5
6,700,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רש''י
80 מר
3
3,970,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירדן
75 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טשרניחובסקי
90 מר
3.5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
144 מר
5
5,600,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
94 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
84 מר
3
3,800,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
65 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
110 מר
4
5,390,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בורוכוב
172 מר
4
5,150,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
יהודה המכבי
75 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
76 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
העבודה
110 מר
4
6,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המליץ
3 מר
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
העבודה
52 מר
2
2,620,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
כרמיה
98 מר
4.5
4,280,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
98 מר
3.5
3,650,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
119 מר
4
4,120,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ביל''ו
100 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
70 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מרכז בעלי מלאכה
55 מר
2
2,690,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
126 מר
5
5,800,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המלך ג'ורג'
92 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
אידלסון
88 מר
4
3,550,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
62 מר
2.5
3,300,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
73 מר
3
4,400,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פרץ חיות
98 מר
3
4,850,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
101 מר
5
5,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טשרניחובסקי
94 מר
4
3,450,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
80 מר
4
3,450,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
500 מר
5
15,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
העבודה 4
70 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מרכז בעלי מלאכה
80 מר
3
3,800,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בר אילן 6
80 מר
4
4,350,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
147 מר
4
11,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים 110
98 מר
4
3,250,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון 28
60 מר
2
2,800,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
לונץ 3
75 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
78 מר
3
2,870,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
120 מר
1
6,380,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
128 מר
4.5
4,250,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בורוכוב
76 מר
3
3,180,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
102 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פינסקר
120 מר
3
3,950,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
כרמיה
62 מר
2
2,850,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רש''י
153 מר
4
4,680,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בר כוכבא 12
87 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
106 מר
4
4,540,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
160 מר
5
11,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
128 מר
5
4,100,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
יהודה המכבי
80 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ביל''ו
210 מר
5
14,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
80 מר
3
3,450,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המלך ג'ורג'
56 מר
2
1,899,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המלך ג'ורג'
90 מר
3.5
2,699,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חברון 100
155 מר
6
8,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ביאליק 77
128 מר
5
2,460,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
179 מר
5
12,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ביל''ו
72 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
כרמיה
70 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
15 מר
3
4,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טשרניחובסקי
100 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מרכז בעלי מלאכה 13
65 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
העבודה
80 מר
3
3,450,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
צבי ברוק
150 מר
4
4,990,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
סמטה פלונית
57 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בורוכוב
70 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
יהודה המכבי
120 מר
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברדיצ'בסקי
71 מר
3
3,180,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בר אילן
69 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רבנו תם
150 מר
4
5,670,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בר אילן 2
65 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מרכז בעלי מלאכה
58 מר
2.5
2,620,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
111 מר
4
5,700,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המלך ג'ורג'
70 מר
3
2,650,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רש''י 38
25 מר
1.5
1,380,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברדיצ'בסקי
74 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
העבודה 8
75 מר
3
4,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בן יהודה 31
49 מר
2
1,990,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
35 מר
1.5
2,270,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מרכז בעלי מלאכה
90 מר
4
3,400,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
לונץ
60 מר
3
2,250,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מרמורק 28
70 מר
2
1,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פינסקר
74 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רש''י
105 מר
4
5,600,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברדיצ'בסקי
74 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ביל''ו
80 מר
3
2,680,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בורוכוב
63 מר
2
3,610,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פינסקר
78 מר
3
2,620,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מיכ''ל
84 מר
3.5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
סמטת נס ציונה 5
100 מר
3
1,850,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
 
117 מר
3
7,100,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
87 מר
3
3,800,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
65 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
87 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
87 מר
3
3,800,000 ₪