תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
128 מר
5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
שדרות רוטשילד 131
51 מר
2
3,900,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
צבי ברוק
144 מר
6
5,800,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הס
60 מר
3
2,650,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המליץ
3 מר
4
4,400,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
102 מר
4
5,800,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
יהודה המכבי
120 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
79 מר
2.5
2,990,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ביל"ו
305 מר
4
7,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טשרניחובסקי
90 מר
3.5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
68 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
זלמן שניאור
130 מר
4
6,950,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
288 מר
6
11,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הס
65 מר
4
2,650,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירדן
144 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פינסקר 8
80 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
צבי ברוק
65 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מיכ"ל
120 מר
4
13,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים 53
55 מר
2.5
3,350,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
90 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
לונץ
210 מר
4.5
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירקון 87
120 מר
3
11,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טרומפלדור 2
85 מר
3
7,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הס
58 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רציף הרברט סמואל
55 מר
2
5,250,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מיכ"ל 9
190 מר
4
13,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רציף הרברט סמואל
125 מר
3
7,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המליץ
77 מר
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
105 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
אידלסון
80 מר
3
4,590,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירקון 78
67 מר
3
6,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המליץ
63 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
96 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
כיכר הבימה
115 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ביל"ו
85 מר
3.5
3,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חיים ואלישע
176 מר
3.5
6,700,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירקון 47
180 מר
4
15,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
150 מר
5
7,950,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המלך ג'ורג'
54 מר
2.5
2,300,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברנשטיין כהן 5
3 מר
3
3,750,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
95 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
לונץ 3
70 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
שלום עליכם 12
51 מר
2
2,680,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ביאליק
64 מר
2.5
3,250,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המלך ג'ורג'
74 מר
3
3,750,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
96 מר
3.5
4,900,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
215 מר
5
9,675,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מרכז בעלי מלאכה
204 מר
4
8,300,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
שדרות בן ציון 24
107 מר
4
4,350,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברנשטיין כהן
37 מר
3
4,900,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירקון 87
120 מר
3
13,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
העבודה
160 מר
5
8,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מיכ"ל
75 מר
2.5
3,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
לונץ
69 מר
3
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
107 מר
4
4,800,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טרומפלדור
70 מר
3
7,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
290 מר
4
11,800,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פינסקר
40 מר
2
1,470,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המלך ג'ורג'
63 מר
3
2,300,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פינסקר 19
92 מר
3
6,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בוגרשוב 92
55 מר
2.5
3,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
84 מר
3.5
3,800,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טרומפלדור
142 מר
4
7,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פרץ חיות 36
90 מר
3
4,700,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
88 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טרומפלדור 37
94 מר
3.5
3,995,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
אחד העם 124
117 מר
4
6,900,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
העבודה
120 מר
4
5,950,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טשרניחובסקי
56 מר
3
1,450,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט 44
70 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הס
110 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
אידלסון
94 מר
3
4,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
107 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טשרניחובסקי
56 מר
2
2,550,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
צבי ברוק
150 מר
6
5,800,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רש''י
50 מר
2
2,700,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
אידלסון
70 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פינסקר
15 מר
1
980,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברדיצ'בסקי
70 מר
3
3,250,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הס 19
50 מר
2
2,380,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הס 11
117 מר
4
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
החשמונאים 96
144 מר
5
5,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הס
65 מר
3
2,920,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בר אילן
264 מר
5
8,900,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
החשמונאים 96
128 מר
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רש''י
115 מר
4
6,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טשרניחובסקי
40 מר
2
1,200,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
לונץ
53 מר
2.5
2,220,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
נס ציונה 13
102 מר
4
5,750,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
זלמן שניאור
140 מר
5
6,950,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
138 מר
5
5,300,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בורוכוב
172 מר
4
5,150,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברדיצ'בסקי 16
20 מר
1
1,370,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
אידלסון
87 מר
3
3,750,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
126 מר
5
5,500,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
144 מר
5
5,980,000 ₪