תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יפה נוף 4
75 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין
77 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יורדי הסירה
76 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי
168 מר
5
8,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל 32
72 מר
3
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
85 מר
3
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ויתקין
60 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין 44
58 מר
3
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין 44
58 מר
3
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס
95 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
80 מר
3
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין 18
71 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין
50 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
סוקולוב
70 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין
70 מר
3
3,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי
167 מר
5
8,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
78 מר
3
3,520,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי
65 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
77 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זנגביל
113 מר
3
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין
142 מר
5
7,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
80 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זנגביל
113 מר
3
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל 34
120 מר
4.5
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זנגביל
113 מר
3
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב 87
47 מר
2
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום הנביא 5 5
77 מר
3
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
70 מר
2
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זנגביל
113 מר
3
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
דיזנגוף 279
100 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
60 מר
2
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
95 מר
3.5
4,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
53 מר
2.5
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
78 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום הנביא
77 מר
3
3,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
80 מר
3
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
74 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בן יהודה 218
140 מר
2
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
40 מר
1.5
1,780,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין
76 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלקלעי
34 מר
1.5
1,630,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
300 מר
6
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
כ''ג יורדי הסירה 26
76 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
62 מר
3
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
גריזים
83 מר
3
3,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
43 מר
2.5
2,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל 21
76 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
251 מר
5
14,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
84 מר
2
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו 46
90 מר
5
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
60 מר
3
3,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
מיכה
72 מר
3
3,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום הנביא 5
77 מר
3
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זנגביל
113 מר
3
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
80 מר
3
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ארבע ארצות 26
74 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שדרות נורדאו 101
49 מר
2.5
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס 11
79 מר
1
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
60 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
95 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
36 מר
2
1,220,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו 44
78 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
הר נבו 12
54 מר
2.5
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
80 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
198 מר
5
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זכריה
50 מר
3
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין
75 מר
3
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין 44
55 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יחזקאל
75 מר
5
5,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
76 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
סוקולוב
64 מר
2
2,625,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי
95 מר
3.5
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
סוקולוב
68 מר
2
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
68 מר
2
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
צידון 16
70 מר
3
2,980,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלקלעי
50 מר
2
2,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
123 מר
5
5,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ויתקין 4
60 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ויתקין
90 מר
3.5
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי
83 מר
3.5
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
74 מר
3
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ז'בוטינסקי 51
127 מר
5
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי
85 מר
4
3,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נורדאו
60 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
דיזנגוף 342
35 מר
2
1,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נורדאו
71 מר
3
3,680,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
דיזנגוף 231
70 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נורדאו
5
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שדרות נורדאו 51
39 מר
2
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
72 מר
3
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בקרבת שד' נורדאו
4.5
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו 64
85 מר
4
3,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
80 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי
85 מר
3.5
3,400,000 ₪