תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
מיכה
72 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
60 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
70 מר
3
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
כ''ג יורדי הסירה 28
76 מר
3
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
251 מר
5
14,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי
168 מר
5
8,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זכריה
70 מר
2.5
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עובדיה מברטנורה
41 מר
1
2,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
הבשן
59 מר
2.5
2,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי 10
120 מר
4
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שדרות נורדאו 101
49 מר
2.5
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זכריה
112 מר
3
5,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ז'בוטינסקי 51
114 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי
52 מר
2
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
74 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זכריה
101 מר
3
5,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
84 מר
3
3,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
50 מר
2.5
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
53 מר
2.5
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עובדיה מברטנורה
145 מר
3
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
68 מר
2
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
73 מר
3.5
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
85 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלקלעי
55 מר
2
2,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
40 מר
2
1,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
80 מר
4
3,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי 14
60 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין 4
86 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זנגביל
73 מר
3
3,265,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי
76 מר
3
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
דיזנגוף 279
100 מר
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
63 מר
2.5
2,780,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
מלאכי
80 מר
3
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס 30
58 מר
2
2,835,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יחזקאל 23
57 מר
2.5
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
76 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יחזקאל
50 מר
3
1,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין
82 מר
3
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
הגלעד
62 מר
3
2,420,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יוחנן הורקנוס
78 מר
2.5
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
198 מר
5
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
80 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב 87
48 מר
2
2,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אשתורי הפרחי 26
62 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל 35
198 מר
5
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נורדאו
80 מר
3
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שדרות היוצר 5
60 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
60 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
115 מר
5
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עובדיה מברטנורה
65 מר
2.5
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
90 מר
4
3,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
כ''ג יורדי הסירה 26
76 מר
3
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בן יהודה 202
70 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל 21
80 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי
60 מר
2.5
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו 40
33 מר
2
2,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
הבשן
70 מר
3.5
2,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלקלעי 3
45 מר
2
2,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום הנביא
100 מר
3.5
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס
51 מר
2
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו 60
84 מר
2.5
3,680,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין
55 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
טהון
52 מר
2
2,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שדרות נורדאו 16
83 מר
4
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
הירקון 281
76 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי
110 מר
4
5,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלקלעי
70 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זכריה
72 מר
3
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זכריה
102 מר
4
5,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
105 מר
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שדרות נורדאו 13
70 מר
3
3,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
צידון
500 מר
35,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס
120 מר
5
4,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
52 מר
2
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עין גדי
50 מר
2.5
2,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל 21
76 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
123 מר
5
5,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
מיכה
75 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי 49
93 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמדן 00
102 מר
4
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זנגביל
113 מר
3
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום הנביא 5
77 מר
3
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי
167 מר
5
8,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל 56
62 מר
3
2,680,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי
50 מר
2
2,980,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב 81
55 מר
2
2,680,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יריחו
50 מר
2
2,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין
142 מר
5
7,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
105 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
מוצקי
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
מוצקין
55 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אשתורי הפרחי
62 מר
3
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו 60
84 מר
3
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
115 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
90 מר
5
3,980,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
115 מר
4
5,800,000 ₪