תל אביב יפו הקריה
 
90 מר
3.5
3,390,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
115 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
115 מר
4
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
85 מר
4
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
החשמונאים 100
75 מר
3
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
80 מר
3
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
92 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
74 מר
3
3,350,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
אבן גבירול 6
76 מר
2.5
2,580,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
60 מר
3
1,490,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
90 מר
4
3,450,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
110 מר
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
דרך מנחם בגין
100 מר
4
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
122 מר
5
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
170 מר
4
8,900,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
110 מר
4.5
3,990,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
70 מר
3
1,480,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
360 מר
7
12,900,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
57 מר
3
2,200,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
לסקוב
62 מר
2.5
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
145 מר
6
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
110 מר
4
3,790,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
החשמונאים 100
95 מר
3.5
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
140 מר
5
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
130 מר
5
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
140 מר
4
4,550,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
155 מר
5
4,550,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
150 מר
4
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
130 מר
4.5
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
81 מר
3
2,570,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
90 מר
4
3,190,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
דרך מנחם בגין
68 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
150 מר
6
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
100 מר
3.5
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
170 מר
5
5,850,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
קרליבך
67 מר
2.5
2,650,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
שדרות שאול המלך 4
135 מר
5
6,450,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
החשמונאים 100
95 מר
4
4,290,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
החשמונאים 100
102 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
החשמונאים 96
98 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
אלוף קלמן מגן 5
112 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
475 מר
7
11,500,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
135 מר
5
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
500 מר
7
18,500,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
130 מר
5
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
261 מר
4
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
100 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
400 מר
6
7,000,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
57 מר
2
2,250,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
85 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
הנמל 12
86 מר
3
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
82 מר
3
2,650,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
110 מר
4
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
אוסוולדו ארניה 8
45 מר
2
2,000,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
110 מר
3
4,750,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
280 מר
6
6,100,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
160 מר
5
5,950,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
120 מר
4
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
370 מר
7
12,500,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
120 מר
5
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
135 מר
5
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
245 מר
5
5,950,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
170 מר
6
5,800,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
190 מר
6
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
110 מר
4
5,900,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
לסקוב חיים
68 מר
3
3,090,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
החשמונאים 100
96 מר
4
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
100 מר
4
3,690,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
60 מר
2.5
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
220 מר
7
10,800,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
קרליבך
100 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
137 מר
5
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
300 מר
8
12,000,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
קרליבך
90 מר
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
129 מר
5
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
120 מר
4
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
אליעזר קפלן 10 10
100 מר
5
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
140 מר
4
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
170 מר
5
8,100,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
200 מר
5
8,500,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
400 מר
8
12,500,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
80 מר
4
3,330,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
350 מר
10
10,200,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
112 מר
4
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
קרליבך 4 ב
119 מר
4
תל אביב יפו הקריה
 
416 מר
5.5
22,000,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
190 מר
5
6,030,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
7
8,400,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
5
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
210 מר
6
13,500,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
135 מר
5
4,400,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
228 מר
4
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
 
220 מר
5.5
5,985,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
אוסוולדו ארניה 50
102 מר
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הקריה
אליעזר קפלן 5
117 מר
5
תל אביב יפו הקריה
 
125 מר
5
3,850,000 ₪