ירושלים רמות
סולם יעקב 5
10 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים רמות
יחזקאל קוטשר
200 מר
8
3,900,000 ₪
ירושלים רמות
נתיבי עם 5
300 מר
9
4,750,000 ₪
ירושלים רמות
אהרון אשכולי 117
115 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה
130 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה 9
170 מר
6
3,950,000 ₪
ירושלים רמות
ראובן מס 138
114 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 40
190 מר
5.5
2,700,000 ₪
ירושלים רמות
משה צבי סגל 3
217 מר
9
3,990,000 ₪
ירושלים רמות
גדליה בובליק 6
70 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש
370 מר
8
4,200,000 ₪
ירושלים רמות
הכיסופים 17
155 מר
6
2,980,000 ₪
ירושלים רמות
ההעברה 16
140 מר
5.5
ירושלים רמות
מורגנטאו הנרי
140 מר
5.5
2,700,000 ₪
ירושלים רמות
נלסון גליק 16
200 מר
8
ירושלים רמות
דרך החורש
240 מר
8
5,200,000 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 70
85 מר
4.5
1,950,000 ₪
ירושלים רמות
נתיבי עם 7
380 מר
8
5,500,000 ₪
ירושלים רמות
אברהם אידלזון 3
250 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים רמות
עליית הנוער 14
111 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים רמות
ישראל פונט 13
100 מר
5.5
2,200,000 ₪
ירושלים רמות
ישראל בן זאב 16
178 מר
4.5
3,490,000 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 6
95 מר
4.5
1,950,000 ₪
ירושלים רמות
שמואל עדן 26
68 מר
3
1,500,026 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 30
115 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים רמות
גדליה בובליק 15
80 מר
3
1,790,000 ₪
ירושלים רמות
עלית הנוער
112 מר
5.5
2,380,000 ₪
ירושלים רמות
צונדק 133
65 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים רמות
לואי ליפסקי 38
90 מר
4
1,870,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו
110 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים רמות
גדליה בובליק 18
90 מר
4
2,000,050 ₪
ירושלים רמות
הרב ישראל פורת 1
283 מר
10
4,000,000 ₪
ירושלים רמות
 
70 מר
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש 50
220 מר
7
ירושלים רמות
עליית הנוער
85 מר
4
2,115,000 ₪
ירושלים רמות
יחזקאל קוטשר
250 מר
7
4,900,000 ₪
ירושלים רמות
לואי ליפסקי 41
110 מר
4.5
2,150,000 ₪
ירושלים רמות
אבן שמואל 27
147 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים רמות
אבן שמואל
130 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים רמות
האחים להרן 6
180 מר
7
3,999,000 ₪
ירושלים רמות
זרחי ישראל
210 מר
8
4,600,000 ₪
ירושלים רמות
אהרון צבי פרופס 17
240 מר
7
ירושלים רמות
 
283 מר
10
4,000,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה 4
122 מר
5
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 18
110 מר
4
ירושלים רמות
אבא אבן 14
125 מר
4.5
3,450,000 ₪
ירושלים רמות
נתיבי עם 3
200 מר
7
4,400,000 ₪
ירושלים רמות
משעול הדקלים 37
350 מר
9
8,100,000 ₪
ירושלים רמות
 
150 מר
5
70,000 ₪
ירושלים רמות
 
60 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 8
85 מר
4
1,880,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה
130 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים רמות
יעקב דה האז 8
150 מר
6
2,750,000 ₪
ירושלים רמות
הרא''ה 20
52 מר
2
1,520,000 ₪
ירושלים רמות
 
105 מר
4
2,480,000 ₪
ירושלים רמות
אבא אבן 6
125 מר
4
4,500,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 40
130 מר
6.5
3,500,000 ₪
ירושלים רמות
ראובן מס 131
104 מר
5.5
2,190,000 ₪
ירושלים רמות
אליעזר הופיין 1
134 מר
5
3,600,000 ₪
ירושלים רמות
קהילת אונגוואר 93
125 מר
5.5
2,450,000 ₪
ירושלים רמות
נתיבי עם
250 מר
10
4,400,000 ₪
ירושלים רמות
אבן שמואל
5
3,100,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש
300 מר
10
4,500,000 ₪
ירושלים רמות
 
128 מר
5
3,250,000 ₪
ירושלים רמות
אבא אבן 2
250 מר
9
8,300,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 14
80 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים רמות
רמות
220 מר
8
3,390,000 ₪
ירושלים רמות
אלבו 26
250 מר
7
3,500,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש
260 מר
7
5,650,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה 26
100 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים רמות
ראובן מס 132
70 מר
3
1,635,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש 100
392 מר
9
5,100,000 ₪
ירושלים רמות
הדף היומי
170 מר
4
ירושלים רמות
נתיבי עם 5
260 מר
10
4,750,000 ₪
ירושלים רמות
צונדק 12
75 מר
3
1,700,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש 3
470 מר
7
5,200,000 ₪
ירושלים רמות
יחזקאל קוטשר 72
330 מר
11
ירושלים רמות
ש''י
70 מר
3
1,595,000 ₪
ירושלים רמות
דה האז 8
150 מר
6
2,850,000 ₪
ירושלים רמות
חיים גרינברג 7
84 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים רמות
צבי מסליאנסקי 18
120 מר
5
2,900,000 ₪
ירושלים רמות
ראובן מס 131
120 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים רמות
קויפמן
80 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים רמות
 
220 מר
8
3,300,000 ₪
ירושלים רמות
נרות שבת 612
113 מר
5.5
2,330,000 ₪
ירושלים רמות
עליית הנוער 30
76 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים רמות
נרות שבת 6
135 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה 5
72 מר
3
1,800,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 42
120 מר
4.5
ירושלים רמות
ראובן מס 132
50 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 10
100 מר
3.5
1,650,000 ₪
ירושלים רמות
יצחק אולשן 3
275 מר
7
4,090,000 ₪
ירושלים רמות
פליקס פרנקפורטר 8
70 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים רמות
אהרון אשכולי 108
65 מר
3
1,630,000 ₪
ירושלים רמות
הכיסופים 17
150 מר
5.5
3,400,000 ₪
ירושלים רמות
אבא אבן 1
18 מר
4
3,790,000 ₪