ירושלים רמות
קדימה 9
170 מר
6
3,950,000 ₪
ירושלים רמות
עליית הנוער
101 מר
4
2,390,000 ₪
ירושלים רמות
יחזקאל קוטשר
200 מר
8
3,900,000 ₪
ירושלים רמות
אהרון אשכולי 117
115 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים רמות
ישראל פונט 13
100 מר
5.5
2,200,000 ₪
ירושלים רמות
ניסן קושניר 14
200 מר
7
4,500,000 ₪
ירושלים רמות
משה שור 3
160 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים רמות
נתיבי עם 5
300 מר
9
4,750,000 ₪
ירושלים רמות
ראובן מס 132
76 מר
3
1,720,000 ₪
ירושלים רמות
לואי ליפסקי 43
93 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים רמות
יעקב דה האז 8
150 מר
6
2,750,000 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 7
65 מר
3.5
1,575,000 ₪
ירושלים רמות
משפט דרייפוס 13
200 מר
9
4,700,000 ₪
ירושלים רמות
עליית הנוער 13
180 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים רמות
ההעברה 16
140 מר
5.5
ירושלים רמות
דרך החורש 1
280 מר
8
4,700,000 ₪
ירושלים רמות
אבא אבן 10
110 מר
4
3,350,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 18
110 מר
4
ירושלים רמות
נלסון גליק 16
200 מר
8
ירושלים רמות
נתיבי עם 7
380 מר
8
5,500,000 ₪
ירושלים רמות
עלית הנוער
113 מר
5
2,530,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש
240 מר
8
5,200,000 ₪
ירושלים רמות
משפט דרייפוס
9
4,700,000 ₪
ירושלים רמות
יצחק אולשן 7 7
250 מר
8
3,500,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה
215 מר
6
3,950,000 ₪
ירושלים רמות
ישראל זרחי 23 23
210 מר
8
4,600,000 ₪
ירושלים רמות
עלית הנוער
76 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה 4
122 מר
5
ירושלים רמות
אהרון אשכולי 112
85 מר
4.5
1,950,000 ₪
ירושלים רמות
צפרירים 17
75 מר
3.5
1,900,000 ₪
ירושלים רמות
 
70 מר
3
1,490,000 ₪
ירושלים רמות
שלום סיוון 8
130 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים רמות
יגאל אלון 33
154 מר
7
3,450,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש
276 מר
8
5,100,000 ₪
ירושלים רמות
עליית הנוער 50
100 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 36
115 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים רמות
גדליה בובליק 4
60 מר
3
1,700,000 ₪
ירושלים רמות
צונדק
65 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים רמות
משעול היערה 7
300 מר
6
4,050,000 ₪
ירושלים רמות
צונדק 14
110 מר
5.5
2,300,000 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 5
10 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים רמות
ראובן מס 134
32 מר
1
970,000 ₪
ירושלים רמות
פרנקפורטר 3
100 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים רמות
שלום סיוון 8
130 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים רמות
צונדק 133
65 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 30
115 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים רמות
נלסון גליק 17
60 מר
2.5
1,450,000 ₪
ירושלים רמות
אברהם אידלזון 3
250 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש
280 מר
8
4,700,000 ₪
ירושלים רמות
לואי ליפסקי 38
90 מר
4
1,870,000 ₪
ירושלים רמות
יוסל'ה רוזנבלט 4 4
140 מר
6
2,350,000 ₪
ירושלים רמות
נלסון גליק 16 16
200 מר
9
3,300,000 ₪
ירושלים רמות
ולנשטיין
150 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה
120 מר
4
2,090,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 40 40
138 מר
5.5
2,700,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש
300 מר
10
4,600,000 ₪
ירושלים רמות
עלית הנוער
112 מר
5.5
2,380,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 40 40
140 מר
5.5
2,700,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה
73 מר
4
1,690 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב
42 מר
2
3,200 ₪
ירושלים רמות
הרא''ה 20 20
40 מר
2
1,420,000 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 4 א
70 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 70
85 מר
4.5
1,950,000 ₪
ירושלים רמות
עליית הנוער 14
111 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים רמות
לואי ליפסקי 41
110 מר
4.5
2,150,000 ₪
ירושלים רמות
נתיבי עם 3
200 מר
7
4,400,000 ₪
ירושלים רמות
ישראל בן זאב 16
178 מר
4.5
3,490,000 ₪
ירושלים רמות
ישראל בן זאב 8
145 מר
4.5
2,650,000 ₪
ירושלים רמות
משה צבי סגל 3
217 מר
9
3,990,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש
500 מר
8
5,500,000 ₪
ירושלים רמות
 
250 מר
7
4,900,000 ₪
ירושלים רמות
פליקס פרנקפורטר 8
70 מר
3
1,700,030 ₪
ירושלים רמות
הרב מרדכי רובין 38
75 מר
4
2,000,000 ₪
ירושלים רמות
ראובן מס 138
114 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 6
64 מר
3
1,680,000 ₪
ירושלים רמות
גדליה בובליק 16
60 מר
3
1,900,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש
370 מר
8
4,200,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה
130 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים רמות
לואי ליפסקי 39
90 מר
3.5
1,600,000 ₪
ירושלים רמות
לואי ליפסקי 35
68 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו
110 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש 50
220 מר
7
ירושלים רמות
הרב ישראל פורת 1
283 מר
10
4,000,000 ₪
ירושלים רמות
גדליה בובליק 18
90 מר
4
2,000,050 ₪
ירושלים רמות
 
70 מר
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים רמות
עליית הנוער
85 מר
4
2,115,000 ₪
ירושלים רמות
אבן שמואל 27
147 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים רמות
אבא אבן 14
125 מר
4.5
3,450,000 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 8
85 מר
4
1,880,000 ₪
ירושלים רמות
קדימה
130 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים רמות
יעקב דה האז 8
150 מר
6
2,750,000 ₪
ירושלים רמות
הרא''ה 20
52 מר
2
1,520,000 ₪
ירושלים רמות
 
67 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים רמות
 
105 מר
4
2,480,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 40
130 מר
6.5
3,500,000 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 69
112 מר
5
2,280,000 ₪