ירושלים בית הכרם
הבנאי
65 מר
3
2,130,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה
100 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב ארנון
130 מר
5
2,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון
185 מר
5
7,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
110 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
90 מר
4
2,195,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3.5
1,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה
100 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
220 מר
7
5,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
12 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
136 מר
6
4,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסתת
150 מר
6
5,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסתת
150 מר
6
5,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שלאין
90 מר
4
ירושלים בית הכרם
החלוץ
125 מר
5
4,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ביאליק
92 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
95 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
190 מר
5
ירושלים בית הכרם
החלוץ 58
120 מר
5
4,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 25
120 מר
4.5
4,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים 6
55 מר
2.5
2,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
אביזוהר
113 מר
5
3,490,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סימן טוב 5
80 מר
3
2,430,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 88
70 מר
3
1,970,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שמחת כהן 1
101 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 54
128 מר
5
3,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
חזון ציון
67 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי 13
90 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים
180 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
90 מר
4
2,725,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סימן טוב
78 מר
3
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סמדר
70 מר
3
1,810,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
90 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב 4
65 מר
3
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שלמה צמח 16
140 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
96 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
100 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
115 מר
5
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שחר
110 מר
4.5
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים 22
60 מר
3
2,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דגניה
85 מר
4
2,178,309 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז 5 5
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת 26 26
92 מר
3.5
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 47
72 מר
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סלמן מוצפי 1
134 מר
6
4,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סימן טוב 5
80 מר
3
2,399,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סלמן מוצפי 8
120 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
90 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סלמן מוצפי 8
120 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
64 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 9
48 מר
2
1,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3.5
2,340,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
78 מר
3.5
1,795,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
300 מר
5.5
5,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
180 מר
5
4,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
105 מר
4
3,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
136 מר
4
4,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
78 מר
3
2,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
84 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 19
130 מר
5.5
5,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
50 מר
2.5
1,570,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת
66 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון 18
75 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מעגל בית המדרש
298 מר
7
1,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
100 מר
4.5
6,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן 7 7
100 מר
4
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
90 מר
4
2,790,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סמדר 12
90 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
113 מר
5
2,990,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
155 מר
5
ירושלים בית הכרם
החלוץ
65 מר
3
1,990,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
109 מר
4
3,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 34
210 מר
6
6,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
60 מר
3
1,890,000 ₪
ירושלים בית הכרם
המייסדים
130 מר
5
ירושלים בית הכרם
החלוץ 59
112 מר
5
4,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב
115 מר
5
3,590,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סימן טוב
78 מר
3
2,430,000 ₪
ירושלים בית הכרם
התומר
80 מר
3.5
1,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
95 מר
4
2,375,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
4
2,395,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
75 מר
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יפה נוף
119 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
92 מר
4
2,720,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה
50 מר
2
1,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
60 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
135 מר
5.5
3,580,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דגניה
100 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
התומר 10
77 מר
4
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שלמה צמח 16
88 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
70 מר
3
ירושלים בית הכרם
דגניה
100 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3.5
ירושלים בית הכרם
 
160 מר
5