ירושלים בית הכרם
 
72 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין
83 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
71 מר
3.5
2,090,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
180 מר
6
ירושלים בית הכרם
הסופר
92 מר
3
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
260 מר
7
ירושלים בית הכרם
הבנאי
75 מר
3
2,290,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
75 מר
3
ירושלים בית הכרם
כרמון 7
54 מר
2.5
1,880,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
130 מר
5.5
5,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משכן שילה
63 מר
3
1,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
85 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ח.ד. שחר
100 מר
4
ירושלים בית הכרם
 
70 מר
3
1,730,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים 6
55 מר
2.5
2,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
115 מר
4
2,680,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
130 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 60
92 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 110
100 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
120 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים
130 מר
5.5
4,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
250 מר
8
7,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין
107 מר
5.5
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסוללים 7
80 מר
4
2,280,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שחר 13
120 מר
4
4,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון
185 מר
5
6,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
250 מר
7
6,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
65 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
85 מר
3
ירושלים בית הכרם
הרב בנימין צביאלי 1
250 מר
6
2,985,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
120 מר
4
ירושלים בית הכרם
 
136 מר
6
4,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסתת
150 מר
5
ירושלים בית הכרם
חזון ציון
67 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים
155 מר
4.5
4,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
95 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
140 מר
5
3,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
124 מר
4
3,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
75 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב
95 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
520 מר
7
9,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
120 מר
5
3,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
220 מר
7
7,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3
2,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
חזון ציון
70 מר
3
2,070,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
72 מר
3
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון
65 מר
3
1,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
165 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסתת
10 מר
6
5,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז
115 מר
5.5
ירושלים בית הכרם
משה קול 42
190 מר
5
ירושלים בית הכרם
נוף הרים
150 מר
5.5
5,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
90 מר
4
3,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסתת 33
230 מר
6
5,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
115 מר
5
ירושלים בית הכרם
 
115 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
80 מר
3
2,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שלמה צמח
90 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 59
12 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
98 מר
3
ירושלים בית הכרם
 
150 מר
5
ירושלים בית הכרם
התומר
76 מר
3.5
1,720,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דוד פלומבו
125 מר
5
3,380,000 ₪
ירושלים בית הכרם
המייסדים
32 מר
500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
תלמה
86 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 19
75 מר
3.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מעגל בית המדרש
34 מר
1.5
1,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין
107 מר
5.5
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין 11
120 מר
5
4,450,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
105 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
90 מר
4
2,195,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
75 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה חובב
126 מר
5
3,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
התומר 4
80 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דגניה
80 מר
3.5
2,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין
75 מר
3.5
ירושלים בית הכרם
הבנאי
90 מר
4
2,880,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
72 מר
3
ירושלים בית הכרם
כרמון
31 מר
2
1,265,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
110 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
75 מר
3
2,290,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3
2,450,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
87 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי 13
90 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן
220 מר
5.5
4,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
96 מר
4
2,610,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים 6
60 מר
2.5
2,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
100 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
65 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
87 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
אביזוהר
113 מר
5
3,490,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
75 מר
3
2,550,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
64 מר
3
2,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כתריאל טחורש
60 מר
6
4,380,000 ₪