ירושלים בית הכרם
 
76 מר
3
ירושלים בית הכרם
 
95 מר
4
2,375,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז
100 מר
4
3,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
תלמה
86 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
84 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
65 מר
3
1,990,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
160 מר
5.5
4,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
160 מר
5
ירושלים בית הכרם
משה קול
70 מר
3
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי 21
64 מר
3.5
2,220,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סמדר
70 מר
3
1,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
93 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הרב בנימין צביאלי 1
250 מר
6
2,985,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים
145 מר
4.5
4,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון 16
70 מר
3
2,130,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
115 מר
5
ירושלים בית הכרם
הארזים 6
55 מר
2.5
2,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3
2,480,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי 7
76 מר
3.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם 6
100 מר
4
3,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
78 מר
3
2,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סימן טוב 5
68 מר
3
2,240,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שלאין
168 מר
5
4,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון
35 מר
1.5
1,280,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב
115 מר
5
3,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 34
220 מר
6
6,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
104 מר
4.5
2,480,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים 9
120 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
120 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
חזון ציון 9
90 מר
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
א.מ. ברכיהו 4
110 מר
4
4,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסתת
10 מר
6
5,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סימן טוב 5
75 מר
3
2,450,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
90 מר
4
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 131
50 מר
2
1,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
211 מר
5
6,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
100 מר
3
2,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משכן שילה 12
97 מר
4
3,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
320 מר
11
ירושלים בית הכרם
משה קול 19
120 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 9
48 מר
2
1,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בן ציון דינור 3
72 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 110
115 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
92 מר
4
2,630,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מעגל בית המדרש
34 מר
1
1,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים 7
89 מר
4
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת
66 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 47
72 מר
3.5
2,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
100 מר
5
ירושלים בית הכרם
משה קול 35
84 מר
4
2,880,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
100 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יוסף צבי רימון
120 מר
5
2,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
68 מר
3
1,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3
2,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי 13
90 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
70 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
120 מר
5
ירושלים בית הכרם
 
70 מר
3
1,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
75 מר
3.5
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
90 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב
98 מר
3
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
125 מר
5
4,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דגניה 5
85 מר
4
2,178,309 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב 6
110 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם 18
127 מר
4
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
התומר 3
120 מר
5
2,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
80 מר
3.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 1
120 מר
5
ירושלים בית הכרם
משה קול 49
200 מר
5
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת 7
105 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 19
130 מר
5.5
5,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
60 מר
3
1,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון 00
79 מר
3
2,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז 10
20 מר
3
2,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
96 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 110
104 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
70 מר
3
2,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה 14
100 מר
3
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דה רוסי
140 מר
6
3,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
230 מר
6
5,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כתריאל טחורש 6
60 מר
3
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
100 מר
5
2,790,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
160 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
התומר 4
78 מר
4
1,860,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב 2
80 מר
3.5
2,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
155 מר
5.5
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
130 מר
5
3,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
115 מר
2
3,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה
80 מר
3
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן
100 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
100 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 60
84 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסוללים 7
80 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
90 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן
190 מר
6
4,190,000 ₪