ירושלים בית הכרם
רבי בנימין 13
116 מר
4
3,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כתריאל טחורש
60 מר
6
4,380,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז
120 מר
4
4,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
65 מר
2
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
72 מר
3
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 42
190 מר
5
ירושלים בית הכרם
הארזים
100 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז
120 מר
5
4,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
165 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הרב בנימין צביאלי 1
250 מר
6
2,985,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
64 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שחר 16
480 מר
5
5,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
71 מר
3.5
2,090,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
160 מר
5.5
4,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון 7
54 מר
2.5
1,880,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
130 מר
5
3,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סלמן מוצפי 8
120 מר
5
2,970,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים
150 מר
5.5
5,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב
90 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כתריאל טחורש 6
70 מר
3
2,570,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דוד פלומבו
125 מר
5
3,380,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
82 מר
3.5
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
115 מר
5
ירושלים בית הכרם
 
127 מר
5
3,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
75 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסוללים 7
80 מר
4
2,280,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משכן שילה
63 מר
3
1,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
א.מ. ברכיהו 5
150 מר
5.5
7,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 110
100 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים בית הכרם
חזון ציון
70 מר
3
2,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין 9
130 מר
5
4,480,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 86
81 מר
4
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים 6
55 מר
2.5
2,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
65 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
85 מר
4
2,430,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת
75 מר
3
2,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
76 מר
3
ירושלים בית הכרם
דוד פלומבו
114 מר
4
3,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
130 מר
4.5
3,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שלמה צמח
90 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
המייסדים
70 מר
3
2,120,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים
123 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
98 מר
3
ירושלים בית הכרם
משה חובב
144 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
75 מר
3
ירושלים בית הכרם
חזון ציון
120 מר
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
120 מר
4
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3
2,450,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
75 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין
100 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
250 מר
7
6,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הרב מוצפי סלמן 8
118 מר
5
3,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים
160 מר
5.5
4,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
90 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
130 מר
5.5
5,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 19
75 מר
3.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 23
100 מר
4.5
3,770,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
180 מר
6
ירושלים בית הכרם
החלוץ
60 מר
3.5
1,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
73 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
60 מר
2
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
90 מר
4
2,195,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3.5
1,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
90 מר
4
2,620,000 ₪
ירושלים בית הכרם
המייסדים 8
70 מר
3.5
ירושלים בית הכרם
משה קול
136 מר
5
3,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
120 מר
5
ירושלים בית הכרם
המייסדים
32 מר
500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת
220 מר
5
7,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין
107 מר
5.5
3,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
75 מר
3.5
2,190,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
50 מר
2.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
64 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
120 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
92 מר
4
2,720,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סלמן מוצפי 8
136 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
78 מר
3.5
2,190,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
80 מר
3
2,370,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
220 מר
7
7,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
האלוף יוחאי בן נון
70 מר
3
2,390,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
84 מר
3.5
2,220,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 9
47 מר
2
1,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
85 מר
4.5
3,770,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
81 מר
3
2,280,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
4
2,090,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
70 מר
3
1,930,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
73 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים בית הכרם
חזון ציון 10
60 מר
3
1,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
65 מר
3.5
1,680,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
85 מר
4
2,440,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב
70 מר
3
2,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
90 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם 30
64 מר
3
1,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
70 מר
3
1,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב 4
65 מר
3
2,600,000 ₪