ירושלים בית הכרם
דגניה 5
85 מר
4
2,178,309 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
70 מר
3
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
73 מר
3
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 110
104 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סימן טוב 5
75 מר
3
2,450,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי 7
76 מר
3.5
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
100 מר
5
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
55 מר
2.5
2,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת 26 26
92 מר
3.5
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת
66 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ביאליק 12
65 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים 6
55 מר
2.5
2,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז
100 מר
4
3,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי 26
92 מר
4
2,580,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 131
50 מר
2
1,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
160 מר
5.5
4,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
115 מר
2
3,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
84 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
155 מר
5.5
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
76 מר
3
ירושלים בית הכרם
הארזים
100 מר
5
2,790,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הסוללים 7
80 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
תלמה
86 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
120 מר
4
ירושלים בית הכרם
חזון ציון 8
88 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
100 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים
145 מר
4.5
4,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
100 מר
4
3,580,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
180 מר
5
ירושלים בית הכרם
החלוץ
320 מר
11
ירושלים בית הכרם
החלוץ
125 מר
5
4,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 35
84 מר
4
2,880,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
100 מר
5
ירושלים בית הכרם
 
100 מר
3
2,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
120 מר
4.5
ירושלים בית הכרם
 
95 מר
4
2,375,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
92 מר
4
2,580,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן
100 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
75 מר
3.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
95 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הרב בנימין צביאלי 1
250 מר
6
2,985,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת 22
122 מר
4
2,890,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
230 מר
6
5,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
92 מר
4.5
3,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
130 מר
5
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
79 מר
3
1,890,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סלמן
190 מר
6
4,190,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
100 מר
4
2,790,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סימן טוב 5
68 מר
3
2,240,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 34
220 מר
6
6,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ביאליק
90 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה 14
100 מר
3
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
120 מר
4.5
2,490,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה 22
60 מר
2
1,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 19
120 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון
35 מר
1.5
1,280,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שלמה צמח 18
74 מר
3
2,030,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
80 מר
3.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
88 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים 7
89 מר
4
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב
115 מר
5
3,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 103
105 מר
5
ירושלים בית הכרם
כרמון 14
65 מר
3
2,000,070 ₪
ירושלים בית הכרם
 
100 מר
5
ירושלים בית הכרם
הארזים
90 מר
4
2,480,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שחר
79 מר
4.5
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
160 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
140 מר
5
4,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה 3
120 מר
4
2,790,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 61
95 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 29
75 מר
3
2,450,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
80 מר
3.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים
10 מר
5.5
5,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
80 מר
3.5
2,280,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מעגל בית המדרש 22
298 מר
1,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
90 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דה רוסי 9
140 מר
6
ירושלים בית הכרם
מעגל בית המדרש
298 מר
7
1,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
70 מר
3
1,690,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון 00
79 מר
3
2,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
100 מר
4.5
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
75 מר
3
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 19
130 מר
5.5
5,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
100 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב 2
80 מר
3.5
2,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ביאליק
65 מר
2.5
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
100 מר
4.5
6,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז 6
87 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
70 מר
3
2,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
האלוף יוחאי בן נון 17
85 מר
3.5
2,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
70 מר
3
1,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
70 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דגניה
85 מר
4
2,178,309 ₪
ירושלים בית הכרם
הרצל
100 מר
4.5
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
92 מר
4
2,630,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 31
70 מר
3
2,320,000 ₪