ירושלים בית הכרם
סלמן מוצפי 8
130 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שחר
110 מר
4.5
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
64 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
80 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 25
120 מר
4.5
4,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
אביזוהר
113 מר
5
3,490,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב ארנון
130 מר
5
2,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סימן טוב
78 מר
3
2,430,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב 7
107 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
התומר 4
80 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 54
128 מר
5
3,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 35
82 מר
4
2,880,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 58
120 מר
5
4,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה
100 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
78 מר
3
2,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
110 מר
5
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
105 מר
4
3,250,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
70 מר
3
2,320,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
125 מר
5
4,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים
70 מר
3
1,810,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
90 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
90 מר
4.5
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משכן שילה 24
91 מר
4
4,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נוף הרים
180 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
160 מר
5
ירושלים בית הכרם
חזון ציון 9
90 מר
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב
115 מר
5
3,590,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סלמן מוצפי 1
134 מר
6
4,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סמדר
70 מר
3
1,810,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
120 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 19
85 מר
3.5
2,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
105 מר
5
3,550,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סימן טוב
78 מר
3
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
170 מר
7
5,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
92 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי 13
90 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת
100 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
90 מר
4
ירושלים בית הכרם
 
92 מר
4
2,720,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
95 מר
4
2,375,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב 4
65 מר
3
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב
115 מר
5
3,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב ארנון
130 מר
5
2,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הארזים 9
104 מר
4.5
2,290,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
65 מר
3
1,990,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שלמה צמח 16
88 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים בית הכרם
תלמה
86 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
אביזוהר
113 מר
5
3,490,000 ₪
ירושלים בית הכרם
סמדר
70 מר
3
1,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
התומר 10
77 מר
4
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יפה נוף 16
90 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שחר 14
80 מר
5
2,700,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דוד פלומבו 3
85 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי 24
93 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הבנאי
67 מר
3.5
2,180,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
70 מר
3
2,185,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 34
220 מר
6
6,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 31
70 מר
3
2,225,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 53
80 מר
3.5
2,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
80 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
הרצל
3.5
1,870,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל 110
115 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
84 מר
4
2,690,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
250 מר
8
7,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב ארנון 3
70 מר
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין 11
120 מר
4
3,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משכן שילה
105 מר
4.5
3,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם 6
100 מר
4
3,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון 9
75 מר
3
1,990,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רבי בנימין 1
80 מר
3.5
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
134 מר
6
3,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
120 מר
5
3,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
172 מר
6
4,750,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה 1
70 מר
3
2,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה 12
100 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ
115 מר
5
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
56 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כתריאל טחורש 6
60 מר
3
2,600,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב סימן טוב 4
70 מר
3
2,150,000 ₪
ירושלים בית הכרם
החלוץ 45
80 מר
3.5
2,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מרה
100 מר
4
2,850,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 47
72 מר
3.5
2,650,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שחר 2
130 מר
6
4,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
מעגל בית המדרש
34 מר
1
1,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
דוד פלומבו
120 מר
5
3,580,000 ₪
ירושלים בית הכרם
ניסן הרפז
100 מר
4
3,350,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
130 מר
5
3,450,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה אהרון טוב
95 מר
4
2,780,000 ₪
ירושלים בית הכרם
כרמון 16
70 מר
3
2,130,000 ₪
ירושלים בית הכרם
נתן שלם 8
68 מר
3
ירושלים בית הכרם
 
100 מר
4
3,900,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת
66 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יעקב שריבוים 22
60 מר
3
2,050,000 ₪
ירושלים בית הכרם
 
93 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים בית הכרם
בית הכרם
127 מר
5.5
3,600,000 ₪