ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
111 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 11
120 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד
100 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
115 מר
4
1,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 4
110 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 17
105 מר
4
2,090,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 20
117 מר
5
2,470,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 22
140 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 1000
130 מר
5
2,970,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 11
140 מר
5
2,160,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 14
114 מר
4
1,830,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
98 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 1
80 מר
3
1,620,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן
118 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
140 מר
5
2,890,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 1
120 מר
6
2,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 21
220 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 3
145 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 27
80 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 1
100 מר
4
2,280,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 7
130 מר
5.5
2,450,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 8
120 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 17 17
105 מר
4
2,030,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 8 8
80 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 18 18
95 מר
4
2,170,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
83 מר
3
1,670,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
270 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 18
160 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 8
150 מר
5
2,499,999 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 27
84 מר
3
1,970,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 22
120 מר
5
2,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 30
77 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 7
100 מר
4
1,965,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 22
97 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 1
100 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 22 22
140 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 20
130 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 73
113 מר
5
2,080,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 15
160 מר
6.5
3,300,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
118 מר
5
2,190,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 44
100 מר
5
1,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
100 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 16
110 מר
5
2,050,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 19 19
5
2,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
3
1,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה
73 מר
3
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד 111
95 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 44
250 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 1
245 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 13
97 מר
4
2,120,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 2
80 מר
3.5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
86 מר
3.5
1,690,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 15
120 מר
4
2,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 13
110 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
115 מר
5
2,520,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 3
90 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 38
70 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
קורן אליהו
90 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 1
244 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 17
127 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 33
175 מר
6.5
2,990,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 22
100 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
115 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 22
140 מר
4.5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
95 מר
4
1,760,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 444
100 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 21
150 מר
5
2,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 13
95 מר
4
1,888,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 4
112 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
170 מר
7
2,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
115 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 42
152 מר
6
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
135 מר
4
2,280,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
8 מר
3
1,620,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
מנחם ברש
115 מר
5
2,520,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 11
120 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 4
95 מר
4
1,830,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 44
82 מר
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 21
107 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 13
90 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 15
140 מר
5.5
3,000,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 33
98 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 2
110 מר
4.5
2,240,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 26
60 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 19
225 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה
73 מר
3
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
4
1,725,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 33
119 מר
5.5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 5
113 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 13
116 מר
5
2,690,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 5
115 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 1
264 מר
5
2,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 1
105 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 9
130 מר
5.5
2,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 42
160 מר
5.5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
100 מר
4
1,850,000 ₪