ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
111 מר
5
2,285,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 8
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 1000
130 מר
5
2,970,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
115 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 19
76 מר
3
1,590,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
4
1,725,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 4
110 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 18
160 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 21
220 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
103 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 22
30 מר
5
2,490,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 17
105 מר
4
2,090,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
175 מר
6
2,860,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 3
100 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1 1
103 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה
106 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 46
127 מר
6
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 22
97 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 22
97 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 68 68
152 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 27
84 מר
3
1,970,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
מנחם ברש 15
13 מר
4
2,075,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
125 מר
5
2,490,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 22
100 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 3
120 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 68
185 מר
6
3,450,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 1
120 מר
6
2,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 16
110 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 8
150 מר
5
2,499,999 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
140 מר
5
2,890,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 20
117 מר
5
2,380,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 1
100 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 27
80 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 44
100 מר
5
1,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
75 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 8
10 מר
4
1,880,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 7
95 מר
5
1,930,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
80 מר
3.5
1,620,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
75 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 19 2
85 מר
3
1,590,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
115 מר
4
1,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 8
80 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
115 מר
5
2,520,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 9
121 מר
5
2,190,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 9
120 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 20
96 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 8 כניסה:06
110 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 20
117 מר
5
2,380,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן
118 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד
100 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 3
90 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 11
120 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 1
100 מר
4
2,280,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 3
145 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 20
117 מר
5
2,470,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 22
140 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 7
100 מר
4
1,965,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 5
120 מר
5
2,050,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
95 מר
4
1,795,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 14
114 מר
4
1,830,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 11
140 מר
5
2,160,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 17 17
105 מר
4
2,030,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
83 מר
3
1,670,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 8 8
80 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 18 18
95 מר
4
2,170,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
270 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 20
100 מר
5
2,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 22
120 מר
5
2,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 30
77 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
118 מר
5
2,190,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד 111
95 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 44
250 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
126 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 1
245 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 13
97 מר
4
2,120,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
86 מר
3.5
1,690,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 15
120 מר
4
2,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 13
110 מר
5
2,150,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 38
70 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 17
127 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 1
244 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 54
135 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 33
175 מר
6.5
2,990,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
115 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 22
140 מר
4.5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
95 מר
4
1,760,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
110 מר
5
2,355,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
באום שלמה
90 מר
4
1,660,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 24 24
180 מר
6
3,100,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 444
100 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 21
150 מר
5
2,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 13
95 מר
4
1,888,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 4
112 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
170 מר
7
2,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
78 מר
3
1,645,000 ₪