ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 3
100 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 15
95 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
170 מר
7
2,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
זאב פלק 16
130 מר
5
2,070,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
75 מר
3
1,530,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 14
112 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 14
102 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 13
90 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
98 מר
4.5
1,680,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 8
78 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 5
110 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
1 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 27
84 מר
3
1,970,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
פלק זאב
130 מר
5
2,070,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 8
150 מר
5
2,499,999 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 19
225 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 15
140 מר
5.5
2,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 25
117 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 4
120 מר
4
1,885,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 1
145 מר
6
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 12
99 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 16
109 מר
5
2,050,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 21
104 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 73
113 מר
5
2,080,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
118 מר
4.5
1,960,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 46
84 מר
3
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
22 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 6
84 מר
3
1,630,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 19
80 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
85 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 21
254 מר
5
2,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
75 מר
3
1,520,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
98 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
83 מר
4
1,625,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
100 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
4
1,725,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אברהם מרדכי ווינגרטן 1
108 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 33
80 מר
6
3,100,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
100 מר
4
1,765,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
120 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אברהם מרדכי ווינגרטן 1
108 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 6
127 מר
5
2,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 8
118 מר
5.5
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
110 מר
5
1,680,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 73
140 מר
6
2,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 19
130 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 4
100 מר
4
1,830,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
מנחם ברש 5
86 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
קורן אליהו
98 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
90 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 3
120 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 8
178 מר
5
2,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
1 מר
6
2,830,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
80 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 10
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
96 מר
4
1,755,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
105 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
115 מר
6
2,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
98 מר
4
2,280,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
120 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
142 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 4
120 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
80 מר
3
1,630,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 17
133 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 28
90 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
119 מר
5
2,320,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
100 מר
4
1,740,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
80 מר
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 1
150 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 34
86 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 13
142 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 8 8
80 מר
4
17,000,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 1
100 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
זאב פלק 15
120 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 9
120 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
126 מר
5
1,975,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
112 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 2
100 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
127 מר
4
1,740,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
95 מר
4
1,795,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 10
120 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 9
76 מר
3
1,630,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 17
127 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
127 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 8
118 מר
5.5
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 6
107 מר
5
2,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
110 מר
5
1,999,900 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 4
15 מר
6
2,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
97 מר
4
1,710,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 24
24 מר
5
2,320,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
78 מר
3
1,645,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
107 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 14
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
100 מר
5
2,180,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה
135 מר
6
2,590,000 ₪