ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
22 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 20
108 מר
4
1,830,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
110 מר
5
1,999,900 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
1 מר
6
2,830,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 6
107 מר
5
2,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
127 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
127 מר
4
1,740,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
105 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
80 מר
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
110 מר
5
1,680,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 10
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
4
1,725,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
קורן אליהו
4.5
2,470,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 9
76 מר
3
1,630,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
מנחם ברש 5
86 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 10
120 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 8
118 מר
5.5
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
זאב פלק 15
120 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 5
134 מר
5
2,180,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 19
80 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 19
225 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
100 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
90 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 14
90 מר
4
1,710,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
4
1,725,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
120 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
126 מר
5
1,975,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 14
108 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
100 מר
5
2,180,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 1
145 מר
6
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
78 מר
3
1,645,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 17
127 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 8
118 מר
5.5
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 14
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
119 מר
5
2,320,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 13
142 מר
5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה
135 מר
6
2,590,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 9
120 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 24
24 מר
5
2,320,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 8
178 מר
5
2,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 30
328 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
95 מר
4
1,795,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 4
73 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
120 מר
5
1,890,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 40
130 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 39
80 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 12
100 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 30
92 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 17
115 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 1
115 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 1
135 מר
6
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
112 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
107 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
1 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 1
100 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
175 מר
6
2,860,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
83 מר
4
1,625,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 12
97 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 2
100 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 1
150 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 15
140 מר
5.5
2,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 11
125 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 27
84 מר
3
1,970,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 16
112 מר
5
2,199,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 7
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 4
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 8
150 מר
5
2,499,999 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 8
120 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 20
130 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 10
73 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 42
160 מר
6
2,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 20
117 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 21
150 מר
4.5
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 5
134 מר
5
2,220,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 6
102 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 33
180 מר
6
3,300,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 7
101 מר
4
1,820,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד
100 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 2
100 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 6
80 מר
3
1,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 21
104 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 2
82 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
80 מר
3
1,475,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 17
90 מר
3.5
1,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 99
118 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 25
120 מר
5
1,880,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 12
250 מר
4.5
2,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
120 מר
5
1,890,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 1
124 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 55
140 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 4
15 מר
6
2,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יעקב אבן חן 7
135 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
100 מר
4
2,020,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 51
100 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
96 מר
4
1,755,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
125 מר
5
2,300,000 ₪