ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 46
190 מר
7
2,990,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
120 מר
5
2,690,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
30 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 30
77 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 12
87 מר
4
1,640,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
70 מר
3
1,520,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 1000
130 מר
5
2,970,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 8
100 מר
4
2,090,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
70 מר
3.5
1,590,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
90 מר
3.5
1,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
90 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 27
75 מר
3
1,620,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 20
100 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 18
160 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 10
95 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 8
75 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 22
22 מר
5
2,330,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 29
99 מר
4
1,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 1
100 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
85 מר
4
1,695,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 31
111 מר
5
2,285,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
97 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
זאב פלק
144 מר
5
2,690,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד
100 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 29
99 מר
4
1,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 25
18 מר
4
2,060,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
115 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שלמה באום
90 מר
4
1,725,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 4
110 מר
4.5
2,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 23
118 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אברהם מרדכי ווינגרטן 1
108 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
77 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 46
210 מר
7
2,990,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים 122
110 מר
5
1,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב 3
100 מר
4
1,920,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 7 כניסה:11
118 מר
5
2,130,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 7
120 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 14
97 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
מנחם ברש 7
120 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 22
95 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 6
113 מר
5
2,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 12
97 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד
90 מר
4
1,875,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
135 מר
4
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 21
130 מר
5
2,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
70 מר
6
2,690,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שלמה באום
93 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
127 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
80 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
75 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 31
105 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
110 מר
5
1,790,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור
100 מר
4
2,090,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד
100 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 12
160 מר
6
2,555,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 14
103 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
120 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
80 מר
3.5
1,620,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
155 מר
6
2,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 10
120 מר
5
2,280,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
105 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
100 מר
5
1,930,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
105 מר
4.5
1,820,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי
90 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
90 מר
4
1,965,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
115 מר
5
2,520,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
חיים מרינוב
70 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
110 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
118 מר
5
2,050,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אריה בינה 3
94 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו 22
30 מר
5
2,490,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
4
1,725,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
100 מר
5
1,800,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 17
105 מר
4
2,090,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
103 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין
120 מר
5
2,270,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
95 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן 1
100 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
94 מר
4
1,710,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
10 מר
3
1,595,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא
8 מר
3
1,560,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
נחמה 7
130 מר
5.5
2,450,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שדרות שמואל מאיר 8
78 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
180 מר
7
2,970,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
יהודה לאו פיקרד
75 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שאול אביגור 42
152 מר
6
2,850,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 1
107 מר
4
1,870,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הממציא 6
120 מר
4
2,500,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
113 מר
5
1,825,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין 21
220 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הבבא סאלי 16
110 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
120 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
ליכטנשטיין 3
100 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
סול ליפצין
96 מר
4
2,040,000 ₪