ירושלים קרית היובל
פלורנטין
160 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
חיים סירני
140 מר
7
3,290,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
51 מר
2
ירושלים קרית היובל
בורוכוב
75 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
50 מר
2
1,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
160 מר
6
2,540,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
76 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 35
94 מר
4.5
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
90 מר
5.5
1,750,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 1
200 מר
6
6,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 9
100 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
65 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
120 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 10
155 מר
6.5
3,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג
90 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
80 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
60 מר
2
920,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 23
120 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 1
180 מר
5
8,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
160 מר
5
4,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
70 מר
3.5
1,490,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב 11
110 מר
4.5
2,675,000 ₪
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון 6
150 מר
6.5
3,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 38
60 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב 3
90 מר
4.5
1,890,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל 14
60 מר
3
1,395,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה
55 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית
125 מר
5
3,050,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 10
86 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 14
70 מר
3.5
1,495,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה 50
82 מר
4.5
1,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה
70 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 15
110 מר
4
1,875,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 53
60 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
120 מר
4
2,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
100 מר
4.5
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
75 מר
3
1,975,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 59
62 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
54 מר
2
1,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
300 מר
5
6,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
65 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין
72 מר
3
ירושלים קרית היובל
יצחק רובינשטיין
90 מר
4.5
2,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
45 מר
2.5
ירושלים קרית היובל
בורוכוב
55 מר
3
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
40 מר
2
1,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 8
105 מר
4.5
1,890,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
101 מר
4
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 46
140 מר
7
2,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה 50
80 מר
4
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון
55 מר
3
1,570,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב
90 מר
4.5
2,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
65 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 65
56 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
55 מר
2
745,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
80 מר
4
1,590,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יאנוש קורצ'אק
88 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
95 מר
4
ירושלים קרית היובל
וולטה עילית
50 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
52 מר
2
695,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
54 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
57 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
60 מר
3
1,395,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
60 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב
50 מר
2.5
1,560,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
62 מר
3
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
90 מר
3.5
1,625,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
120 מר
4.5
4,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
67 מר
3.5
1,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ישראל זנגוויל
94 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ישראל זנגוויל
95 מר
4.5
2,050,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
120 מר
4.5
4,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 20
137 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 11
120 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
80 מר
4
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר
1 מר
4
1,595,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
89 מר
3.5
1,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בורוכוב 57
50 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 24
94 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 14
105 מר
4
2,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
85 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
60 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
54 מר
3
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
48 מר
2
1,150,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
45 מר
2
1,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
60 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אנילביץ'
70 מר
3
2,950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 49
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר
50 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
40 מר
2
1,050,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
62 מר
3
1,415,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
90 מר
4
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
60 מר
3
1,265,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
54 מר
2
1,220,000 ₪
ירושלים קרית היובל
חיים סירני
240 מר
7
2,880,000 ₪