ירושלים קרית היובל
אולסוונגר 111
60 מר
3
1,295,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
110 מר
5
ירושלים קרית היובל
ניידיץ' 9
64 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין
330 מר
8
8,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
שמריהו לוין 70
210 מר
7
8,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
90 מר
4
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 17
125 מר
4.5
2,090,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אולסוונגר
60 מר
3
1,220,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 8
105 מר
4
1,960,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
105 מר
3.5
2,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג 1
96 מר
4.5
1,830,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 4
64 מר
3
1,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אולסוונגר
56 מר
3
ירושלים קרית היובל
יאנוש קורצ'אק 10
250 מר
7
3,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 3
50 מר
2.5
1,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 31
60 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל 105
57 מר
3.5
2,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני 116
102 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 6
67 מר
3.5
1,520,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר 16
45 מר
2.5
1,250,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 17
90 מר
4
1,740,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
115 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 1
50 מר
2
1,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם ניסן 11
80 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אולסוונגר 111
54 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 17
95 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 57
60 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 35
94 מר
4.5
1,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 15
110 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אולסוונגר
60 מר
3
1,220,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה 52
70 מר
3.5
1,690,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
105 מר
4.5
2,850,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר
45 מר
2.5
1,210,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 3
130 מר
4
2,270,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אהרון רבינוביץ' 32
902 מר
16,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 49
65 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 18
130 מר
5
3,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 12
65 מר
2.5
1,950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 14
95 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 59
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 16
68 מר
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
זנגויל
100 מר
4
2,190,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 5
120 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
קלנר אריה 100
53 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג 4
95 מר
4
1,830,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 23
100 מר
4
2,150,000 ₪
ירושלים קרית היובל
חיים סירני 1
200 מר
6
3,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
50 מר
3
1,240,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל 18
58 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
70 מר
2.5
1,790,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמאלה
125 מר
4.5
2,090,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל 101
47 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אנילביץ' 61
150 מר
6.5
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 47
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
הרב חיים חביב 3
55 מר
3
1,430,000 ₪
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון
160 מר
6
3,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין 24
125 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני
85 מר
4
1,470,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 3
69 מר
3
1,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 21
90 מר
5
2,060,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 29
126 מר
5
2,220,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה
20 מר
2
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
זנגויל 9
96 מר
4.5
2,220,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 18
130 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
קליינמן
140 מר
6
2,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שרון 999
100 מר
5.5
2,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין 26
100 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 3
85 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יורי שטרן 16
145 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
65 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
54 מר
2.5
1,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
100 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יאנוש קורצ'אק
120 מר
5
2,680,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 12
81 מר
4.5
1,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
120 מר
4
2,695,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 5
160 מר
5
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 38
84 מר
3
1,720,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
96 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
52 מר
3
1,060,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 29
56 מר
3
1,530,000 ₪
ירושלים קרית היובל
וולטה עילית 7
100 מר
4
1,990,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אולסוונגר 115
60 מר
3
ירושלים קרית היובל
חיים סירני 15
96 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
47 מר
3
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 27
97 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר 10
47 מר
2.5
1,330,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
126 מר
4
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
90 מר
4
1,585,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אולסוונגר 113
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 12
84 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 1
10 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
126 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אנילביץ'
95 מר
4
2,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 12
110 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 5
110 מר
4
2,580,000 ₪