ירושלים קרית היובל
קליינמן
140 מר
6
2,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 29
126 מר
5
2,220,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
65 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ורבורג 1
96 מר
4.5
1,830,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 17
90 מר
4
1,740,000 ₪
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון
160 מר
6
3,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
חיים סירני 1
200 מר
6
3,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 5
120 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
100 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 12
81 מר
4.5
1,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
120 מר
4
2,695,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 5
160 מר
5
ירושלים קרית היובל
יאנוש קורצ'אק
120 מר
5
2,680,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 18
130 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 35
94 מר
4.5
1,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי 3
85 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 38
84 מר
3
1,720,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
115 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
54 מר
2.5
1,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין 26
100 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 3
125 מר
5
ירושלים קרית היובל
חיים סירני 15
96 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
96 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
מאיר אבנר 4
88 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 16
68 מר
3.5
1,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין 24
110 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
52 מר
3
1,060,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמאלה
100 מר
4
ירושלים קרית היובל
אולסוונגר 115
60 מר
3
ירושלים קרית היובל
עמנואל זיסמן 30
115 מר
4.5
2,450,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 27
97 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים קרית היובל
וולטה עילית 7
100 מר
4
1,990,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
90 מר
4
1,585,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
126 מר
4
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 57
65 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 65
54 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 25
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם ניסן 11
80 מר
4
2,180,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 21
67 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אולסוונגר 113
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יורי שטרן 16
145 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 59
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 12
84 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 65
54 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 1
10 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני 120
57 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
90 מר
4
ירושלים קרית היובל
יורי שטרן 5
135 מר
5
2,320,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
126 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 29
73 מר
3
1,430,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל
50 מר
3
1,240,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אנילביץ'
95 מר
4
2,550,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 5
110 מר
4
2,580,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אולסוונגר 115
60 מר
3
ירושלים קרית היובל
ברזיל 18
58 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל 100
54 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 19
90 מר
3
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון 3
80 מר
3
3,000,000 ₪
ירושלים קרית היובל
זנגוויל 1
70 מר
3
1,990,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יורי שטרן 8
130 מר
7
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם ניסן 1000
90 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אולסוונגר 113
60 מר
3.5
1,250,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל 10
55 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 17
95 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה
95 מר
5
1,790,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 21
86 מר
4
2,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אנילביץ' 61
150 מר
6.5
2,700,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ברזיל 105
56 מר
3
1,195,000 ₪
ירושלים קרית היובל
א.ד. גורדון 100
150 מר
9
2,900,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם ניסן 26
25 מר
1.5
ירושלים קרית היובל
ברזיל 101
47 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יורי שטרן 12
135 מר
5
2,365,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 16
120 מר
4
2,200,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 14
100 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם ניסן
60 מר
3
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני 121
65 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פלורנטין
137 מר
4.5
2,390,000 ₪
ירושלים קרית היובל
בוליביה 14
70 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
52 מר
2
1,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
85 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
88 מר
3.5
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
100 מר
3
ירושלים קרית היובל
גואטמלה 3
52 מר
2
820,000 ₪
ירושלים קרית היובל
יורי שטרן 14
165 מר
6
1,450,000 ₪
ירושלים קרית היובל
דרך כרמית 5
100 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 1
136 מר
4.5
3,100,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם ניסן
90 מר
4
ירושלים קרית היובל
פלורנטין
35 מר
2
1,640,000 ₪
ירושלים קרית היובל
ארתור הנטקה
122 מר
4.5
2,140,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן 34
140 מר
3
ירושלים קרית היובל
מרקו ברוך 29
152 מר
6
ירושלים קרית היובל
מרקו ברוך 29
152 מר
6
ירושלים קרית היובל
קליינמן
100 מר
4
1,920,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
80 מר
3
1,750,000 ₪
ירושלים קרית היובל
פסח חברוני 115
77 מר
4
1,500,000 ₪