ירושלים גילה
הדולב 432
70 מר
3
1,700,000 ₪
ירושלים גילה
האנפה 333
98 מר
4.5
1,680,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 69
90 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 1
100 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים גילה
הדולב 432
60 מר
3
1,360,000 ₪
ירושלים גילה
ורדינון
70 מר
3
1,210,000 ₪
ירושלים גילה
פרופ' יעקב פולוצקי 15
100 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון
70 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
אלמוג 8
106 מר
4
1,380,000 ₪
ירושלים גילה
הצבר 215
65 מר
3.5
1,295,000 ₪
ירושלים גילה
תירוש 560
70 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
הדבש 207
84 מר
4.5
1,620,000 ₪
ירושלים גילה
אודם 10
85 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר
85 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים גילה
רפאל דה לה פרגולה 20
146 מר
6.5
2,500,000 ₪
ירושלים גילה
אודם 585
65 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים גילה
שמיר 3
350 מר
6
4,600,000 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר 62
73 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים גילה
התאנה 1
80 מר
4
1,390,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 8
70 מר
3.5
1,360,000 ₪
ירושלים גילה
רפאל דה לה פרגולה 23
250 מר
9
3,250,000 ₪
ירושלים גילה
המרגלית 304
70 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא יסמין 1
58 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים גילה
אודם 30
85 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים גילה
המחנכת 5
55 מר
2.5
ירושלים גילה
שוהם 3
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק
120 מר
5
1,680,000 ₪
ירושלים גילה
נשר
84 מר
4
1,410,000 ₪
ירושלים גילה
הגננת
63 מר
3
1,190,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 800
130 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים גילה
הצוף 48
40 מר
2
1,120,000 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר 8777
96 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר
85 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים גילה
הצבר 3
100 מר
4.5
1,680,000 ₪
ירושלים גילה
התאנה 17
102 מר
4
1,860,000 ₪
ירושלים גילה
שוהם
40 מר
2
1,080,000 ₪
ירושלים גילה
הסיגלית 31
180 מר
7
2,950,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי
156 מר
5
1,930,000 ₪
ירושלים גילה
הגננת 230
30 מר
1.5
985,000 ₪
ירושלים גילה
תרשיש 515
70 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים גילה
איילה 4
115 מר
5
1,760,000 ₪
ירושלים גילה
כמון 99
95 מר
4.5
1,930,000 ₪
ירושלים גילה
הדבש 207
84 מר
4.5
1,650,000 ₪
ירושלים גילה
רפאל דה לה פרגולה 27
100 מר
4
2,130,000 ₪
ירושלים גילה
תרשיש 12
110 מר
5
2,450,000 ₪
ירושלים גילה
יהושע ברוכי 4
95 מר
4
1,865,000 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר 89
94 מר
4
1,340,000 ₪
ירושלים גילה
הרדוף 585
90 מר
4
1,430,000 ₪
ירושלים גילה
החסידה 27
67 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים גילה
תירוש
65 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים גילה
המרגלית 304
72 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא הדודאים 2
60 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים גילה
שלמה דוגה 39
140 מר
4
3,000,000 ₪
ירושלים גילה
התאנה
86 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר 66
200 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 65
110 מר
5
1,700,000 ₪
ירושלים גילה
אלמוג 213
90 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים גילה
שבו 7
90 מר
4.5
1,900,000 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר 47
100 מר
4.5
2,500,000 ₪
ירושלים גילה
הדולב 1
100 מר
4
ירושלים גילה
האנפה 310
65 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון
70 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
אודם 22
80 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 1
100 מר
4
1,740,000 ₪
ירושלים גילה
החסידה
67 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים גילה
האזוב 7
70 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים גילה
המרגלית 1
78 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
צאלים 24
95 מר
4
1,870,000 ₪
ירושלים גילה
הנופך 20
30 מר
1.5
990,000 ₪
ירושלים גילה
התאנה 9
3 מר
ירושלים גילה
התאנה
90 מר
4.5
1,490,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון 15
96 מר
4
1,630,000 ₪
ירושלים גילה
תרשיש 90
105 מר
5
1,730,000 ₪
ירושלים גילה
יפה רום 54
500 מר
8
4,700,000 ₪
ירושלים גילה
התאנה 17
102 מר
3.5
1,860,000 ₪
ירושלים גילה
הצוף
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
האחות יהודית 237
126 מר
7
ירושלים גילה
האנפה 309
70 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא קציעה 3
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
המחנכת
57 מר
3
1,470,000 ₪
ירושלים גילה
ליש 1
75 מר
4
1,320,000 ₪
ירושלים גילה
התאנה 32
120 מר
4.5
2,089,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 46
56 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים גילה
התאנה 7
78 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים גילה
הגפן 228
70 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא הצרי 12
50 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים גילה
תירוש
68 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
האנפה 310
70 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים גילה
צאלים
65 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים גילה
הגלעינית 5
161 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים גילה
נשר 3
72 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים גילה
אונטרמן 6
110 מר
4
ירושלים גילה
אפרסמון 31
55 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים גילה
לבונה 100
60 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
תירוש 556
61 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 54
127 מר
5
2,500,000 ₪