ירושלים גילה
המרגלית 11 כניסה:א
75 מר
4
1,275,000 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר
120 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 1
100 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים גילה
רפאל דה לה פרגולה 23
247 מר
9
3,150,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא בשמת 1
60 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים גילה
ורדינון
70 מר
3
1,195,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון
78 מר
3
1,285,000 ₪
ירושלים גילה
הצוף
61 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 71
170 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים גילה
פרופ' יעקב פולוצקי 15
100 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים גילה
נשר 6
61 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים גילה
תירוש 560
70 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא הדודאים 4
60 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי
88 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 67
90 מר
4
1,685,000 ₪
ירושלים גילה
תירוש 556
68 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
האנפה 111
100 מר
4.5
1,650,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא קציעה
65 מר
3
1,340,000 ₪
ירושלים גילה
הצוף 48
40 מר
2
1,120,000 ₪
ירושלים גילה
הגננת 238
40 מר
2
1,050,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא שרף 1
56 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים גילה
ורדינון
60 מר
3
1,310,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא הדודאים
56 מר
3
1,245,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון 23
90 מר
5
1,745,000 ₪
ירושלים גילה
האחות יהודית
60 מר
3.5
1,200,000 ₪
ירושלים גילה
המרגלית 304
80 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים גילה
הגננת
45 מר
2.5
1,150,000 ₪
ירושלים גילה
יפה רום 88
120 מר
5
3,200,000 ₪
ירושלים גילה
תרשיש 12 כניסה:3
110 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים גילה
הנופך
70 מר
3
1,245,000 ₪
ירושלים גילה
אחלמה
75 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים גילה
הצבר
75 מר
3.5
1,290,000 ₪
ירושלים גילה
תירוש 560
63 מר
3
1,315,000 ₪
ירושלים גילה
התאנה 17
102 מר
4
1,860,000 ₪
ירושלים גילה
הסיגלית 00
126 מר
4.5
1,820,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 17
100 מר
4
2,020,000 ₪
ירושלים גילה
הצבר 215
65 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 65
89 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים גילה
האחות יהודית 236
60 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים גילה
תרשיש 515
70 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים גילה
שמיר 3
350 מר
6
4,600,000 ₪
ירושלים גילה
שבו 501
73 מר
4
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
שלמה דוגה 21
145 מר
6
2,450,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון
78 מר
3.5
1,290,000 ₪
ירושלים גילה
המרגלית
70 מר
3
1,120,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון 46 ב
90 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים גילה
שוהם
40 מר
2
1,080,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא יסמין 1
58 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא הדודאים
56 מר
3
1,245,000 ₪
ירושלים גילה
המרגלית
90 מר
4
1,320,000 ₪
ירושלים גילה
האנפה
100 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים גילה
השליו 3
80 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא הדודאים
50 מר
3
1,310,000 ₪
ירושלים גילה
איילה
65 מר
3.5
1,300,000 ₪
ירושלים גילה
שוהם 524
80 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים גילה
תירוש
61 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי
90 מר
4
1,570,000 ₪
ירושלים גילה
הצבר
62 מר
3
1,190,000 ₪
ירושלים גילה
אודם
70 מר
3
1,260,000 ₪
ירושלים גילה
הנופך 20
30 מר
1.5
990,000 ₪
ירושלים גילה
האנפה 309
105 מר
4.5
ירושלים גילה
המחנכת 5
55 מר
2.5
ירושלים גילה
ורדינון
85 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים גילה
ורדינון
70 מר
3
1,210,000 ₪
ירושלים גילה
שמיר
195 מר
6
1,600,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון
70 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 48
100 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי
180 מר
7
2,700,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 46
56 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים גילה
שבו 5
70 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים גילה
רפאל דה לה פרגולה
125 מר
6
2,300,000 ₪
ירושלים גילה
לבונה 3
52 מר
3.5
1,200,000 ₪
ירושלים גילה
האנפה 333
98 מר
4.5
1,680,000 ₪
ירושלים גילה
תרשיש 514
70 מר
3.5
1,380,000 ₪
ירושלים גילה
הגננת 230
30 מר
1.5
985,000 ₪
ירושלים גילה
החסידה 5
110 מר
5
1,880,000 ₪
ירושלים גילה
הדולב 432
60 מר
3
1,360,000 ₪
ירושלים גילה
הסיגלית 25
140 מר
5.5
3,100,000 ₪
ירושלים גילה
השיש 3
140 מר
5
2,190,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 8
70 מר
3.5
1,360,000 ₪
ירושלים גילה
תירוש
61 מר
3
1,295,000 ₪
ירושלים גילה
השליו 410
96 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים גילה
אודם
90 מר
4
1,320,000 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 69
90 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים גילה
יהלום 25
92 מר
4
1,560,000 ₪
ירושלים גילה
בושם 10
64 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים גילה
שבו 12
70 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 7
100 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים גילה
שבו 9
70 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים גילה
אודם 12
80 מר
3
ירושלים גילה
אחלמה 308
106 מר
4.5
1,800,000 ₪
ירושלים גילה
החסידה 19
67 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים גילה
הצבר 3
100 מר
4.5
1,680,000 ₪
ירושלים גילה
צאלים 19
70 מר
3
1,365,000 ₪
ירושלים גילה
רפאל דה לה פרגולה 20
146 מר
6.5
2,500,000 ₪
ירושלים גילה
המרגלית 304
70 מר
3
1,350,000 ₪