ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות 6
68 מר
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 17
120 מר
5.5
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 323
72 מר
3
1,230,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 115
70 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
62 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 43
120 מר
5
2,170,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 13
180 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 19
215 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 311
70 מר
3
1,270,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 246
40 מר
2
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 113
25 מר
4.5
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 1
335 מר
6
2,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 4
90 מר
3
15,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 12
76 מר
4.5
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
90 מר
4
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
60 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
92 מר
4
1,370,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
140 מר
6
2,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 404
95 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
70 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
58 מר
3
1,170,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 12
94 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 5
165 מר
5.5
2,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 322
68 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 212
58 מר
2.5
1,180,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 36
120 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 41
80 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 1
102 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
8
5,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 27
172 מר
7
3,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 13
180 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 272
106 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 20
62 מר
3.5
1,590,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 35
115 מר
4
1,820,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין
105 מר
5
1,790,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
גרונר דב
96 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלקחי מרדכי
120 מר
5
2,170,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
1
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד
130 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
1
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר 14
120 מר
5
1,740,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 25
78 מר
4
1,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלקחי מרדכי 65
107 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
115 מר
5
1,790,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 246
40 מר
2
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 26
95 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אלקחי מרדכי
90 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 104
60 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 116
94 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין 264
77 מר
3
1,700,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 615
75 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין 130
230 מר
6
3,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קדושי בבל 24
59 מר
4.5
2,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 404
95 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
2
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 59
128 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
66 מר
3
1,020,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
הקצין יחיאל לנגר 3
79 מר
3
1,140,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 240
54 מר
2
1,050,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
הקצין יחיאל לנגר 3
91 מר
4
1,140,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 26
110 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 43
41 מר
2
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 220
60 מר
2
850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 484
75 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 10
67 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 100
168 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 14
81 מר
4
1,520,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 310
60 מר
3
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
91 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות 17
100 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 20
75 מר
3
1,320,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 115
7 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
108 מר
5
2,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
70 מר
3.5
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
70 מר
3
1,325,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 22
120 מר
4
2,345,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 9
100 מר
4.5
1,630,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 16
46 מר
2
1,050,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
90 מר
4
1,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 6א
65 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 119
45 מר
2
930,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
6
3,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
115 מר
4
1,920,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 620
75 מר
3.5
1,275,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 521
90 מר
3.5
1,570,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 321
110 מר
4.5
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין 264
140 מר
6
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 55
90 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קדושי סטרומה 10
350 מר
10
7,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 12
102 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 10
67 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 6
110 מר
4
1,600,050 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
76 מר
3
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 8
70 מר
3
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 30
500 מר
7
100,000 ₪