ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
110 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 21
175 מר
7
2,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 17
200 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 500
80 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 26
100 מר
4
1,950,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 43
120 מר
5
2,080,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 246
40 מר
2
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 1
80 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין 265
130 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
115 מר
5
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 45
45 מר
2
1,310,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 18
180 מר
6
3,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 5
70 מר
2.5
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 212
58 מר
2.5
1,210,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 301
49 מר
2.5
1,025,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 28 כניסה:במ
136 מר
6
2,980,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 100
168 מר
5
3,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 4
68 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 23
180 מר
9
3,999,999 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 1
111 מר
5.5
2,290,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 14
81 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 13
117 מר
5
2,270,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 259
50 מר
3
1,040,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 49
110 מר
4
2,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר 408
94 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 22
47 מר
2
1,090,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 18
250 מר
6
2,700,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
גרונר דב
58 מר
2.5
1,210,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
64 מר
3
1,145,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 36
150 מר
6
ירושלים תלפיות מזרח
הקצין יחיאל לנגר 9
122 מר
5
2,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 234
84 מר
4.5
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו בית צורי 3
104 מר
4
2,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 423
75 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 43
120 מר
4
2,080,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 107
110 מר
4.5
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות 5
69 מר
3.5
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 15 15
65 מר
3.5
1,140,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 304
72 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 35
70 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 14
93 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
130 מר
6
2,170,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 3
70 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 6
240 מר
4
2,340,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 8 8
4
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 301
84 מר
3.5
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 21
90 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קדושי בבל 26
200 מר
5.5
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 26
350 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
הרשל גרינשפן 8 8
45 מר
2
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד
130 מר
5
2,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
75 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר 408
76 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 555
10 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
2
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 55 55
4
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד
150 מר
5
2,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלקחי
100 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר 408 408
4
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
130 מר
6
2,475,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
100 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 310
100 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 301
60 מר
3
1,000,065 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
97 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 240
45 מר
2
928,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 20
45 מר
2.5
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 20
62 מר
3.5
1,590,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 15
160 מר
6
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 290
84 מר
4
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 40
160 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
115 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 44
145 מר
6
2,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 49
88 מר
4.5
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 49
62 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 39
140 מר
5
2,700,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 11
84 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 3
100 מר
5
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 1
70 מר
3.5
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
62 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
65 מר
3
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 1
74 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו בית צורי 7
100 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 43
120 מר
5
2,070,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 7
75 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 32
50 מר
2
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 215
48 מר
2
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 302
70 מר
3
1,090,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 40
130 מר
5
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 301
49 מר
2.5
1,075,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 313
60 מר
3
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 290
84 מר
4
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 113
128 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 504
84 מר
4
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 313
65 מר
3.5
1,140,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 242
60 מר
2.5
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
120 מר
5
2,200,000 ₪