ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 212
58 מר
2.5
1,210,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 259
50 מר
3
1,040,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
65 מר
3
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 14
93 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 21
175 מר
7
2,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 11
84 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
62 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו בית צורי 7
100 מר
4
1,890,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 246
40 מר
2
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 44
145 מר
6
2,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 39
140 מר
5
2,700,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 43
120 מר
5
2,070,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 7
75 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר 408
94 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 555
10 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 20
45 מר
2.5
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 1
80 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 500
80 מר
4
1,390,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 32
50 מר
2
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 49
62 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 26
110 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 240
45 מר
2
928,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 500
80 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 215
48 מר
2
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 20
62 מר
3.5
1,590,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 21
90 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 14
81 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 36
180 מר
6.5
2,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 40
130 מר
5
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 4
68 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 301
49 מר
2.5
1,075,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 23
180 מר
9
3,999,999 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 313
60 מר
3
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 302
70 מר
3
1,090,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 290
84 מר
4
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 25
92 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 234
45 מר
2
1,000,050 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 113
128 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
115 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 35
70 מר
3
1,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 504
84 מר
4
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
120 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 15
160 מר
6
ירושלים תלפיות מזרח
קדושי בבל 26
200 מר
5.5
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד
130 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 234
84 מר
4.5
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 1
74 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 242
60 מר
2.5
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
105 מר
5
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 100
168 מר
5
3,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 132
103 מר
4
1,588,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דרזנר יחיאל
94 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 1000
70 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 49
110 מר
4
2,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 13
60 מר
5
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 9
85 מר
4.5
1,490,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
גרונר דב
110 מר
4.5
1,690,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
נקר מאיר
58 מר
3
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
97 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 9
80 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 28
92 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 321
68 מר
3
1,210,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 104
60 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קורץ 1
114 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 501
100 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 26
91 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
75 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלקחי מרדכי 43
120 מר
5
2,070,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלקחי מרדכי
63 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות 353
69 מר
3
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 212
58 מר
2.5
1,180,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 25
110 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 26
110 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 27
101 מר
4.5
1,995,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 15
130 מר
6
2,475,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 246
40 מר
2
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
85 מר
4
1,475,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 28
122 מר
6
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 312
70 מר
3.5
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 41
95 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 19
130 מר
5
2,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 23
85 מר
4
1,530,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 251
71 מר
3.5
1,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
115 מר
5
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 605
70 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 20
72 מר
3
1,260,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 313
78 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 1
335 מר
6
2,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 40
160 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
75 מר
3
1,440,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 13
40 מר
2
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
106 מר
5
2,430,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 17
65 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 134
80 מר
3.5
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 43
83 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 242
80 מר
3.5
1,300,000 ₪