ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות 7
91 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 134
65 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 26
110 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 246
40 מר
2
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קדושי בבל 26
200 מר
5.5
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 212
58 מר
2.5
1,180,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 43
83 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 323
72 מר
3
1,230,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 24
60 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
62 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 605
70 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 40
160 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 11
70 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 322
62 מר
3
1,135,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 20
62 מר
3.5
1,590,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 9
85 מר
4.5
1,490,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 301
90 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 25
110 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 115
70 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
85 מר
4
1,475,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 1
335 מר
6
2,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 484
75 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים
125 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 5
70 מר
3
1,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 100
168 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 41
80 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 302
70 מר
3
1,090,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 7
76 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 312
70 מר
3.5
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 13
180 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 234
92 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 45
68 מר
3
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 6א
65 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 14
81 מר
4
1,520,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קורץ 13
125 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
68 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 17
65 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 19
215 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
90 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 43
100 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 10
65 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 23
85 מר
4
1,530,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 17
120 מר
5.5
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 15
160 מר
6
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 301
49 מר
2.5
1,075,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 26
110 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
120 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 1
102 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 15
60 מר
3.5
1,190,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 312
75 מר
3.5
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 55
90 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין 264
77 מר
3
1,700,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 245
104 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 12
76 מר
4.5
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 11
70 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 240
54 מר
2
1,050,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 4
90 מר
3
1,560,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
הרשל גרינשפן 12
155 מר
5.5
2,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 43
100 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 1
115 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
60 מר
3
1,130,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 131
3.5
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 43
120 מר
5
2,170,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 321
110 מר
4.5
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 12
41 מר
2
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
70 מר
3.5
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 12
94 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין 130
230 מר
6
3,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 322
68 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 311
70 מר
3
1,270,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
115 מר
4
1,920,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
140 מר
6
2,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 9
100 מר
4.5
1,630,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 404
95 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
108 מר
5
2,330,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
58 מר
3
1,170,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 10
100 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 113
25 מר
4.5
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 5
165 מר
5.5
2,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 521
90 מר
3.5
1,570,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
60 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 27
114 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין 264
140 מר
6
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
70 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
115 מר
5
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 272
106 מר
4
1,580,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
90 מר
4
1,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
70 מר
3
1,325,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות 6
68 מר
1,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 302
75 מר
3
1,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 113
78 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 5
150 מר
4.5
2,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 24
75 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 25
78 מר
4
1,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
8
5,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
2
1,500,000 ₪