ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 43
120 מר
5
2,070,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 9
80 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
קורץ 1
114 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 20
45 מר
2.5
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 501
100 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 212
58 מר
2.5
1,180,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 240
45 מר
2
928,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 9
85 מר
4.5
1,490,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 555
10 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 15
160 מר
6
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 301
49 מר
2.5
1,075,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 313
60 מר
3
ירושלים תלפיות מזרח
קדושי בבל 26
200 מר
5.5
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 13
60 מר
5
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 47
50 מר
2
1,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 26
110 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 47
55 מר
2
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 23
180 מר
9
3,999,999 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלקחי מרדכי 43
120 מר
5
2,070,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 20
62 מר
3.5
1,590,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 26
110 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 514
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 15
130 מר
6
2,475,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 27
101 מר
4.5
1,995,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 234
84 מר
4.5
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 1
80 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 302
70 מר
3
1,090,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 25
110 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 246
40 מר
2
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 14
81 מר
4
1,520,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
85 מר
4
1,475,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 28
122 מר
6
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 312
70 מר
3.5
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 41
95 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 100
168 מר
5
3,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 23
85 מר
4
1,530,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלקחי מרדכי
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 26
91 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלקחי מרדכי
63 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 484
75 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
97 מר
4
1,820,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
62 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 45
68 מר
3
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 19
130 מר
5
2,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 251
71 מר
3.5
1,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 20
45 מר
2.5
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
115 מר
5
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 20
72 מר
3
1,260,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 605
70 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 1
335 מר
6
2,900,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 40
160 מר
5
3,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
75 מר
3
1,440,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 13
40 מר
2
1,150,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 104
60 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
106 מר
5
2,430,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 612
50 מר
2
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 613
50 מר
2
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 17
65 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 134
80 מר
3.5
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 43
83 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 242
80 מר
3.5
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 303
60 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
100 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 134
65 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות 7
91 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 322
62 מר
3
1,135,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם 11
70 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 24
60 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 323
72 מר
3
1,230,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
100 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
משה ברזני 301
90 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 115
70 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים
125 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 41
80 מר
4
2,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 7
76 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 13
180 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 234
92 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
68 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אנוסי משהד 19
215 מר
5
2,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
90 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 43
100 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 10
65 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 17
120 מר
5.5
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 1
120 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 131
110 מר
4
1,575,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
75 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 100
168 מר
5
3,950,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 10
75 מר
3
1,425,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 69
104 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 45
70 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר ברגמן 14
125 מר
5
3,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 5
70 מר
3
1,000,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 26
95 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 55
90 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 3
70 מר
3.5
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 216
100 מר
4
1,700,000 ₪