ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר
60 מר
3
1,190,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 40
106 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
90 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים
152 מר
5.5
2,830,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
92 מר
4
1,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
88 מר
4
1,380,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר 408
94 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
הרשל גרינשפן
185 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
111 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
97 מר
4
1,570,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 40
130 מר
5
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 6
130 מר
6
2,590,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
76 מר
4
1,390,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 234
84 מר
4.5
1,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יעקב וייס
98 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
76 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
70 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
94 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים
138 מר
5
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
113 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר
115 מר
5
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
110 מר
4.5
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב
87 מר
4
1,445,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
88 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
67 מר
3.5
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
46 מר
2
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 36
125 מר
5
3,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב
88 מר
3.5
1,326,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 28
165 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
48 מר
2
970,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 28
135 מר
6
2,680,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
48 מר
2
970,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 43
120 מר
5
2,080,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
125 מר
5.5
2,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
115 מר
4.5
1,470,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 28 כניסה:במ
136 מר
6
2,980,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
110 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
65 מר
3
1,130,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
130 מר
5.5
2,180,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 12
68 מר
3
1,160,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
128 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
128 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו בית צורי
117 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים
165 מר
5
2,800,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
130 מר
5
2,180,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
100 מר
4
2,600,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 236
100 מר
4.5
1,640,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 212
58 מר
2.5
1,180,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 246
40 מר
2
1,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
88 מר
4
1,375,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
92 מר
4
1,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 100
70 מר
3
1,095,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
47 מר
2
990,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו קורן 42
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
130 מר
4
2,530,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
64 מר
3
1,155,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
130 מר
6
ירושלים תלפיות מזרח
יעקב רז
156 מר
5
2,050,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי 16
89 מר
4
1,520,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
100 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 2
153 מר
4
2,940,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב
88 מר
3.5
1,360,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב
88 מר
3.5
1,326,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מרדכי אלקחי
93 מר
4
1,430,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים
152 מר
5.5
2,830,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 500
80 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
יחיאל דרזנר
80 מר
3.5
1,360,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליהו חכים 2
111 מר
4
2,420,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
77 מר
4
1,320,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
50 מר
2.5
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
80 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
101 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר נקר 49 49
62 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
52 מר
2
970,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
90 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום 290
86 מר
4
1,499,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
משה מרזוק
75 מר
3
1,290,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
92 מר
4
1,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
מאיר פיינשטיין 266
135 מר
5
1,830,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר 1
80 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
המחתרות
86 מר
4
1,280,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
משה מרזוק
115 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
110 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ' 320
40 מר
2.5
990,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
90 מר
4.5
1,410,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 39
70 מר
3
1,250,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
100 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף 133
75 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אדם
130 מר
6
2,180,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
דב גרונר
50 מר
2.5
1,210,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
65 מר
3
1,170,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אלכסנדר רובוביץ'
64 מר
3
1,140,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני
90 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
שלמה בן יוסף
45 מר
2
960,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
עולי הגרדום
86 מר
4
1,490,000 ₪