ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
80 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס 9
170 מר
7
2,090,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 24
90 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה
125 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 12
75 מר
3
1,620,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
15 מר
3
1,460,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 124
103 מר
4.5
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 11
124 מר
5
2,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 153
91 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
95 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 6
125 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב חיים הלר 7
96 מר
4.5
2,140,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 94
80 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 2
65 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 13
84 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 41
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס 8
120 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי
750 מר
7
4,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף
140 מר
5
1,800,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יהודה אליצור 9
117 מר
5
2,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יהודה אליצור 3
150 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
90 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 54
130 מר
5
1,965,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 8
20 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 9
119 מר
6
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 41 41
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 164 164
140 מר
5
2,050,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 11 11
161 מר
6
3,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 27 27
120 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גבירצמן משה
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב ישראל שרייבר 3
80 מר
4
2,230,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 33
92 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
95 מר
4
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 17
130 מר
4.5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 10
115 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 29
82 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גבירצמן משה
84 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה ונטורה 6
120 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 7
120 מר
5.5
2,100,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 6 6
125 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 54 54
130 מר
5
1,965,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 9 9
110 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 17
87 מר
3.5
1,430,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 168
260 מר
6
2,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 32
130 מר
5.5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 15
105 מר
4
1,810,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 146
130 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 8
70 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 21
75 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 17
90 מר
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 22
122 מר
5
1,820,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה ארמוזה 2
50 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יהודה אליצור 3 3
5
2,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 13
84 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 2 2
4
1,840,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גבירצמן משה
70 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 20
80 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
איתן לבני 33
119 מר
7
3,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 110 110
57 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שלמה הררי 23 23
105 מר
4
1,740,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 9 9
85 מר
3
2,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 17 17
92 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ונטורה 17 17
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
145 מר
6
2,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף
140 מר
5
1,800,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 19
101 מר
4
1,980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
87 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
104 מר
4.5
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 33
92 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יהודה אליצור 3
150 מר
5
2,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 43
100 מר
4
1,410,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
96 מר
4
1,880,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 12
67 מר
3
1,310,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 35
120 מר
5.5
1,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי 19
500 מר
7
3,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי 45
700 מר
5
4,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 86
115 מר
5
1,665,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 28
75 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
118 מר
5
1,530,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
115 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 63
80 מר
4.5
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
100 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 146
140 מר
5
1,720,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב חיים הלר 7
110 מר
4.5
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 94
65 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
105 מר
5
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 110
80 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 130
130 מר
7
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 2
100 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 29
110 מר
5
1,875,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
105 מר
5
1,680,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 31
88 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 12
104 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
90 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 12
125 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 3
84 מר
3
1,550,000 ₪