ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב חיים הלר 7
96 מר
4.5
2,140,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה ונטורה 6
120 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס 9
170 מר
7
2,090,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 6
125 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
145 מר
6
2,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
104 מר
4.5
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 12
75 מר
3
1,620,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 41
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 19
101 מר
4
1,980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 17
87 מר
3.5
1,430,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 13
84 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 11
124 מר
5
2,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 33
92 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 124
103 מר
4.5
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 168
260 מר
6
2,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
87 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 94
80 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 54
130 מר
5
1,965,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
נתנזון איסר
6.5
2,130,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
השגריר שלמה ארגוב 10
96 מר
4
2,420,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יהודה אליצור 3
150 מר
5
2,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
טוניק יצחק
120 מר
5
1,480,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 17
130 מר
4.5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 146
130 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
95 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
96 מר
4
1,880,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 12
67 מר
3
1,310,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 10
115 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב ישראל שרייבר 3
80 מר
4
2,230,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 42
70 מר
3
1,630,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 5
100 מר
4
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 13
84 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
90 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 35
120 מר
5.5
1,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי 19
500 מר
7
3,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי 29
493 מר
7
3,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 111
140 מר
5
3,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי 45
700 מר
5
4,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 86
115 מר
5
1,665,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 29
82 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גבירצמן משה
82 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 31
100 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה ארמוזה 2
50 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
סדן דב
96 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
נתנזון איסר
130 מר
5.5
2,470,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 3
84 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 49
100 מר
4.5
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 43
100 מר
4
1,410,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יהודה אליצור 31
150 מר
5
2,349,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
איתן לבני 33
119 מר
7
3,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 28
75 מר
3
1,390,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 12
104 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 88
100 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
118 מר
5
1,530,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 2
135 מר
5.5
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
115 מר
5
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אמנון יואל פרידלר 5
180 מר
6
2,800,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
טוניק יצחק
76 מר
3
1,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 63
80 מר
4.5
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
100 מר
4
1,680,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 146
140 מר
5
1,720,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב חיים הלר 7
110 מר
4.5
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 94
65 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליצור יהודה 3
5
2,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
105 מר
5
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 110
80 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 130
130 מר
7
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 29
110 מר
5
1,875,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
105 מר
5
1,680,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 31
88 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 2
90 מר
4
1,840,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 8
70 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 41
125 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 6
55 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 71
80 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שלמה הררי 14
85 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
80 מר
3
1,280,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 26
110 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 15
105 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 13
85 מר
4
1,800,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 41
80 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 38
130 מר
5
1,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 32
125 מר
6
1,800,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 22
130 מר
5
2,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
95 מר
4
1,920,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 141
125 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 7
70 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה
85 מר
3
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
105 מר
5
1,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 38
116 מר
5
2,105,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 58
136 מר
7
3,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי
750 מר
7
4,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 26
110 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 14
94 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 29
185 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אברהם רפול הררי
497 מר
7
3,800,000 ₪