ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 41
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
איסר נתנזון
141 מר
7
2,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי
750 מר
7
4,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 24
90 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
118 מר
5
1,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 13
84 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 73
80 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 164
145 מר
5
2,030,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס 9
166 מר
6
1,870,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 3
115 מר
6
1,950,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גבירצמן משה 13
92 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב חיים הלר 7
96 מר
4.5
2,140,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
כיסא רחמים 10
500 מר
10
3,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
65 מר
2
1,180,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 9
119 מר
6
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
105 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה ונטורה 17
120 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה
80 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף
140 מר
5
1,720,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
80 מר
3
1,240,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 17
130 מר
4.5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 12
75 מר
3
1,620,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
140 מר
4.5
1,830,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ויליאם פרל 2
130 מר
6
2,880,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 32
100 מר
4
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
120 מר
5
1,790,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 11
124 מר
5
2,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 17
110 מר
5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 17
101 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 17 17
101 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
93 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 54
130 מר
5
1,965,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יהודה אליצור 3
150 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 31
105 מר
4
1,880,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 18
120 מר
4.5
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליצור יהודה
5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שלמה הררי 8
100 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שלמה הררי 21
101 מר
4
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 18
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס 9
170 מר
7
2,090,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 15 א
55 מר
2
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
15 מר
3
1,460,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שלמה ומשה תג'ר 12
625 מר
8
3,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 7
70 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 45
108 מר
4.5
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 17
90 מר
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 6
125 מר
5
1,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
90 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור
90 מר
4
1,440,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
80 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה
101 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 13
84 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 17
87 מר
3.5
1,430,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב ישראל שרייבר 3
80 מר
4
2,230,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 29
82 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי 29
493 מר
7
3,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
נתנזון איסר
230 מר
7
2,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
טוניק יצחק
101 מר
4.5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה ונטורה 17
75 מר
3
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 7
120 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 21
75 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
80 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 10
115 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
95 מר
4
1,730,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 2
65 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 124
103 מר
4.5
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה
125 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 153
91 מר
3
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 94
80 מר
3
1,580,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס 8
120 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 8
20 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גבירצמן משה
84 מר
4
1,720,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 41 41
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 164 164
140 מר
5
2,050,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 54 54
130 מר
5
1,965,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 27 27
120 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גבירצמן משה
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 6 6
125 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 9 9
110 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 11 11
161 מר
6
3,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 33
92 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
95 מר
4
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 32
130 מר
5.5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 7
120 מר
5.5
2,100,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה ונטורה 6
120 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 146
130 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 15
105 מר
4
1,810,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 8
70 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 22
122 מר
5
1,820,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
145 מר
6
2,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף
140 מר
5
1,800,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 19
101 מר
4
1,980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 88
100 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
87 מר
3.5
1,390,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 168
260 מר
6
2,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
104 מר
4.5
1,550,000 ₪