ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 4 4
110 מר
4
4,350 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 3
140 מר
5.5
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 3
140 מר
5.5
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 38
130 מר
5
1,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה 1
60 מר
2
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 67
90 מר
4
1,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 10
67 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 17
70 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב חיים הלר 9
96 מר
4.5
2,200,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 20
90 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 38
116 מר
5
2,105,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 11
87 מר
4
1,660,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 31
100 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 41
115 מר
5
1,970,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 17
120 מר
4.5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 41
78 מר
3
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 27
100 מר
4
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 14
115 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 41
211 מר
4.5
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דוד פדרמן
180 מר
5
1,830,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 10
77 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
210 מר
4
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 11
161 מר
6
3,400,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף
90 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 11
161 מר
6
3,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי
750 מר
7
4,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 35
88 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 41
125 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הנחל
81 מר
3
1,825,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 9
60 מר
2.5
1,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 100
90 מר
3
1,540,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
100 מר
4
ירושלים פסגת זאב מזרח
יהודה אליצור 3
250 מר
7
2,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
השגריר שלמה ארגוב 6
98 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 146
130 מר
5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 142
137 מר
5.5
1,720,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 4
55 מר
2.5
1,060,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 4
77 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 138
122 מר
5.5
1,690,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 59
97 מר
4
1,595,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 16
120 מר
5
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 29
82 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 39
117 מר
5.5
2,100,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 37
80 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 28
80 מר
4
1,420,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 9
110 מר
4
2,290,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 6
100 מר
4.5
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 6
73 מר
3
1,380,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 8
90 מר
4
ירושלים פסגת זאב מזרח
אמנון יואל פרידלר 1
255 מר
6
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 10
120 מר
4
1,760,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 24
110 מר
5
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 49
100 מר
4.5
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס 3
139 מר
5
2,390,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי 29
493 מר
7
3,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 168
127 מר
5
2,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שלמה הררי 8
100 מר
4.5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אמנון יואל פרידלר 1
255 מר
6
3,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו לנקין 11
111 מר
4
2,680,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 12
104 מר
4
1,690,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 18
100 מר
4
1,810,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יהודה אליצור 3
150 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
כיסא רחמים 10
500 מר
7
3,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 31
126 מר
5.5
1,980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מאיר גרשון 65
190 מר
7
1,880,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 10
120 מר
4
1,760,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 8
140 מר
5
1,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 20
110 מר
4
1,620,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 15
75 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 110
80 מר
2
1,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שלמה הררי 14
85 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 31
128 מר
5
1,950,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 141
130 מר
5.5
2,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 18
100 מר
4.5
1,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 13
100 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 73
78 מר
3.5
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יהודה אליצור 3
170 מר
5
2,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 49
100 מר
4.5
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 11
77 מר
4
2,000,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה
101 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 74
78 מר
3
1,440,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אמנון יואל פרידלר 5
150 מר
6
3,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 24
170 מר
5
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב ישראל שרייבר 3
80 מר
4
2,230,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 2
135 מר
5.5
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 17
94 מר
3
1,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 101
80 מר
3
1,430,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
110 מר
4.5
1,530,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 20
120 מר
5
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי
170 מר
7
3,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
90 מר
4
1,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 35
55 מר
2
1,210,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
75 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 51
100 מר
4
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 12
135 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אמנון יואל פרידלר 1
155 מר
6
3,000,000 ₪