ירושלים פסגת זאב מזרח
משה שמיר 100
147 מר
5.5
2,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו לנקין 11
88 מר
4
2,570,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
115 מר
5
1,890,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
130 מר
5
1,980,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
120 מר
5
1,790,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
390 מר
5.5
2,420,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
95 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
74 מר
3.5
1,425,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
120 מר
5.5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור
110 מר
4.5
1,485,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
80 מר
3
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 73
80 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 41
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
118 מר
5
1,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס 9
166 מר
6
1,870,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה ונטורה 17
120 מר
5
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
140 מר
4.5
1,830,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
65 מר
2
1,140,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 13
84 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
80 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף 6
127 מר
6
2,010,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור
50 מר
3
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה
125 מר
6
2,500,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
2,290,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים נחמן ביאליק 12
65 מר
3
1,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
2,290,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
64 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
120 מר
5
2,290,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 20
119 מר
5
1,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 23
12 מר
2
1,130,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דב סדן 5
130 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
78 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס
170 מר
7
1,890,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
י.ש. ברנדוויין 12
75 מר
3
1,620,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ציון גרמי
450 מר
7
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 12
67 מר
3
1,310,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי
105 מר
4
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 11
100 מר
4
1,900,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 454
64 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 124
103 מר
4.5
1,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
110 מר
5
1,590,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
איסר נתנזון
141 מר
7
2,600,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 17
130 מר
4.5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 33
125 מר
4
1,760,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 15
70 מר
3
1,440,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
55 מר
5.5
1,020,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
82 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 20 20
119 מר
5
1,670,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 35
42 מר
3
1,430,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
105 מר
4.5
1,680,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב ישראל שרייבר 3
130 מר
5
2,400,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור
115 מר
4
1,870,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 72
117 מר
2.5
1,270,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
100 מר
4
1,970,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 24
90 מר
4
1,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס
150 מר
6.5
1,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
110 מר
4.5
1,480,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 168
260 מר
6
2,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 13
119 מר
5
2,590,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה
120 מר
5
1,870,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
110 מר
5
1,790,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור
100 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור
103 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 29
130 מר
7
2,100,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
איסר נתנזון
140 מר
7
2,950,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גבירצמן משה 13
92 מר
4
1,650,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
80 מר
3
1,240,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
דן פגיס 8
120 מר
5
1,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק
55 מר
2
1,020,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
96 מר
4
2,470,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
כיסא רחמים
500 מר
9
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור
90 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 1
110 מר
4
2,050,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה 100
150 מר
5.5
2,400,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ'
136 מר
6
2,150,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 3
115 מר
6
1,950,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שלמה הררי 8
100 מר
4
1,490,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 25
78 מר
3
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יוסף נדבה
85 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 88
100 מר
4
1,450,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 29
82 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
גרשון אבנר 17
90 מר
3.5
2,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שמואל יפה ארמוזה 4
120 מר
5.5
1,690,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן
125 מר
5.5
1,680,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יצחק טוניק 17
110 מר
5
1,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
איסר נתנזון 29 29
230 מר
7
2,750,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
שדרות משה דיין 149
87 מר
3.5
1,245,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו קורן 2
93 מר
4
1,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי
750 מר
7
4,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 124 124
103 מר
4.5
1,480,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
ראובן ארזי 15 א
55 מר
2
1,300,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה רחמילביץ' 164
145 מר
5
2,030,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
זאב שרף
140 מר
5
1,720,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
הרב חיים הלר 7
96 מר
4.5
2,140,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
כיסא רחמים 10
500 מר
10
3,780,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
רינה ניקובה 9
119 מר
6
2,300,000 ₪