ירושלים טלביה
שלום עליכם
108 מר
4.5
ירושלים מקור חיים
מקור חיים
180 מר
4
7,200,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 47
72 מר
3.5
2,650,000 ₪
ירושלים רחביה
אלפסי
115 מר
5
4,700,000 ₪
ירושלים גילה
השליו
90 מר
4
1,480,000 ₪
ירושלים בית הכרם
רחל המשוררת
66 מר
3
2,100,000 ₪
ירושלים
יהודה 15
140 מר
5
5,200,000 ₪
ירושלים
גרשון אבנר
129 מר
6
2,600,000 ₪
ירושלים
משה גבירצמן
109 מר
5
1,500,000 ₪
ירושלים נחלת אחים
המדרגות 27
45 מר
2
800,000 ₪
ירושלים אבו טור
נעמי
150 מר
4
ירושלים קרית היובל
אורוגואי
100 מר
4
2,700,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
משמר העם
160 מר
5
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
שמעון בן חמו
4
1,725,000 ₪
ירושלים
 
60 מר
3
2,550,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה 22
110 מר
4
1,550,000 ₪
ירושלים
אריה ל. קובובי 1
360 מר
7
8,250,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חנה בבלי
750 מר
7
4,250,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון 8
80 מר
3
1,350,000 ₪
ירושלים רסקו(גבעת הורדים)
דוד שמעוני
91 מר
4
2,380,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם פררה 12
84 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים מנחת
רקם
191 מר
6
ירושלים
 
110 מר
5
1,520,000 ₪
ירושלים הר נוף
הקבלן
145 מר
6
3,600,000 ₪
ירושלים
דרך חברון
470 מר
7
5,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב צפון
שדרות משה דיין 67
130 מר
5
1,670,000 ₪
ירושלים אבו טור
כספי
131 מר
4
4,700,000 ₪
ירושלים נוה יעקב
אבא אחימאיר 207
80 מר
3
1,400,000 ₪
ירושלים רחביה
חרל''פ 32
81 מר
3.5
2,990,000 ₪
ירושלים פסגת זאב צפון
מזל אריה 4
120 מר
5
ירושלים רמות
ש''י
70 מר
3
1,595,000 ₪
ירושלים רסקו(גבעת הורדים)
דוד שמעוני
65 מר
3
1,980,000 ₪
ירושלים בית הכרם
שדרות הרצל
100 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
אילת 999
70 מר
3
2,300,000 ₪
ירושלים מורשה
הע''ח 19
52 מר
2.5
1,970,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב אברהם מרדכי ווינגרטן 1
108 מר
4
ירושלים קרית משה
קוסובסקי
90 מר
4
2,400,000 ₪
ירושלים
הרב כלפון משה הכהן
115 מר
5
2,100,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
המעפילים
120 מר
4
3,850,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
חיים תורן 29
82 מר
3
1,300,000 ₪
ירושלים מנחת
האייל 9999
175 מר
4.5
3,700,000 ₪
ירושלים בקעה
מרדכי היהודי
70 מר
3
2,450,000 ₪
ירושלים עמק רפאים
 
149 מר
3
7,740,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
יהושע ביצור
1 מר
5
2,680,000 ₪
ירושלים קרית משה
שושנה פוליאקוב
115 מר
4.5
3,000,000 ₪
ירושלים רמות
אהרון אשכולי 108
65 מר
3
1,630,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
פרופ' יעקב פולוצקי 25
97 מר
4
2,450,000 ₪
ירושלים
שדרות נווה יעקב 105
60 מר
3
1,500,000 ₪
ירושלים רמת רחל
גד טדסקי 6
78 מר
3
2,280,000 ₪
ירושלים טלביה
קרן היסוד 17
56 מר
2.5
1,950,000 ₪
ירושלים קרית משה
דגל ראובן 5
90 מר
4
2,520,000 ₪
ירושלים תלפיות מזרח
אליעזר קשאני 17
120 מר
5.5
1,850,000 ₪
ירושלים גילה
יהלום
90 מר
4
1,300,000 ₪
ירושלים מנחת
הכפיר
220 מר
8
3,880,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אברהם שטרן
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים שמואל הנביא
שמואל עדן 32
100 מר
4
1,750,000 ₪
ירושלים רמות
 
170 מר
5
3,900,000 ₪
ירושלים אבו טור
חנוך אלבק 4
108 מר
4
3,450,000 ₪
ירושלים בקעה
דרך חברון 79
110 מר
4
3,350,000 ₪
ירושלים אבו טור
גיחון 3
150 מר
5
3,900,000 ₪
ירושלים
יצחק מ. בודנהיימר 8
120 מר
5
3,500,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול 35
84 מר
4
2,880,000 ₪
ירושלים פסגת זאב דרום
יוסף נדבה 13
100 מר
4
1,770,000 ₪
ירושלים בית הכרם
משה קול
100 מר
4
2,950,000 ₪
ירושלים תלפיות, ארנונה
רבדים
200 מר
6
ירושלים
 
100 מר
4
1,790,000 ₪
ירושלים
רמת מוצא
140 מר
6
3,250,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
חזקיהו המלך
86 מר
3.5
3,450,000 ₪
ירושלים
 
110 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הנורית 4
90 מר
4
1,600,000 ₪
ירושלים
גדעון האוזנר 66
160 מר
5
4,400,000 ₪
ירושלים רמות
נרות שבת 6
135 מר
5
2,350,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
יהודה אליצור 3
250 מר
7
2,600,000 ₪
ירושלים גילה
אודם 24
80 מר
3.5
1,450,000 ₪
ירושלים רמות
ישראל זרחי 35
220 מר
10
3,500,000 ₪
ירושלים מרכז העיר
שמעון בן חמו 5
100 מר
4
ירושלים תלפיות מזרח
אבשלום חביב 14
81 מר
4
1,520,000 ₪
ירושלים רמות
נלסון גליק 24
300 מר
6
3,400,000 ₪
ירושלים
רבי סעדיה גאון
148 מר
6
4,600,000 ₪
ירושלים רמת שרת
משה שמיר 9
20 מר
5
2,580,000 ₪
ירושלים רמת שרת
השופט חיים כהן 16
110 מר
4
2,910,000 ₪
ירושלים גבעת משואה
הנורית 32
74 מר
3
1,370,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אריה ורשבסקי 15
140 מר
5.5
2,950,000 ₪
ירושלים קרית היובל
אולסוונגר 115
60 מר
3
ירושלים רסקו(גבעת הורדים)
טשרניחובסקי 41
99 מר
4
2,750,000 ₪
ירושלים רמות
 
120 מר
5
70,000 ₪
ירושלים אבו תור
גיחון 22
130 מר
6
3,300,000 ₪
ירושלים גילה
הצבר 2032
75 מר
4
1,670,000 ₪
ירושלים נוה יעקב
מעגלות הרב פרדס 37
75 מר
3
1,420,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
הרב יצחק נסים
75 מר
3
1,520,000 ₪
ירושלים
 
94 מר
4
1,400,000 ₪
ירושלים חומת שמואל;הר חומה
אליהו קורן
100 מר
4
1,765,000 ₪
ירושלים רחביה
האר''י 24
104 מר
3.5
3,850,000 ₪
ירושלים גילה
המחנכת
125 מר
5
2,300,000 ₪
ירושלים בית הכרם
יוסף צבי רימון
120 מר
5
2,700,000 ₪
ירושלים פסגת זאב מרכז
הארבעה
100 מר
4
1,650,000 ₪