חיפה כרמל מערבי
דרך הים
65 מר
3
1,520,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
80 מר
3.5
1,480,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב
106 מר
3.5
חיפה כרמל מערבי
הנרקיסים 1
110 מר
5
1,770,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הדולב 3
150 מר
6.5
2,290,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 11
127 מר
5
2,350,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
84 מר
3
1,130,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הדולב 6
120 מר
4
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
4
1,320,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
95 מר
4
1,630,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרדוף 17
120 מר
4
1,900,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
4
2,040,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
4
1,440,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 101
110 מר
4
1,570,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
100 מר
3
1,350,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
140 מר
6
2,190,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
4
חיפה כרמל מערבי
הסנה 21
122 מר
5
2,750,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
170 מר
6.5
2,970,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות 21
110 מר
4
1,580,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
120 מר
5
2,490,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
145 מר
5
1,795,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
65 מר
3
710,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
145 מר
5
2,750,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
850 מר
1
7,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
120 מר
5
2,320,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
52 מר
2
920,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
488 מר
7,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
105 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
85 מר
4
1,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
160 מר
5
6,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
200 מר
6
5,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 205
85 מר
4
1,100,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
136 מר
5
2,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
12 מר
5
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
5
2,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
117 מר
4
1,550,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרקפות
100 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
125 מר
5
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב 10
100 מר
4
1,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
80 מר
3.5
1,090,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
5
2,490,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
210 מר
6
2,470,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
130 מר
4
3,650,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
65 מר
3
1,180,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
100 מר
4
1,640,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 6 כניסה:1
120 מר
5
1,900,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
100 מר
4
1,420,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
105 מר
4
1,345,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אשכולות
89 מר
3
1,190,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 92
270 מר
7
4,190,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
130 מר
5.5
2,050,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרדוף 17
90 מר
4
1,850,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 34
140 מר
5
2,580,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
160 מר
6
2,340,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
140 מר
6
3,250,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
110 מר
4
1,990,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
160 מר
5
2,350,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 195
122 מר
6
1,690,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
100 מר
4
1,490,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה
85 מר
3
1,420,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 17
90 מר
4
חיפה כרמל מערבי
 
115 מר
4
1,980,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
100 מר
4
1,540,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
142 מר
5
2,649,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
112 מר
5
1,790,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
100 מר
4
1,620,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
105 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
65 מר
3
710,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
4
1,360,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
85 מר
3
1,290,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
170 מר
4
3,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
110 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
2
1,250,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
125 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הנרקיסים 4
100 מר
4
1,690,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה
150 מר
3,250,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
160 מר
6.5
1,990,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
135 מר
5.5
3,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
72 מר
3
1,650,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 173
180 מר
6
3,290,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
125 מר
5
1,990,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
70 מר
3.5
1,180,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
155 מר
4
3,300,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
160 מר
6
2,290,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
149 מר
5
2,850,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 151
100 מר
4
1,595,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
4
1,380,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
80 מר
3.5
1,060,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
70 מר
3
חיפה כרמל מערבי
הרדוף
160 מר
4
1,700,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
105 מר
4
1,490,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
130 מר
5
2,750,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
65 מר
2.5
1,060,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 151 כניסה:א
125 מר
5
2,400,000 ₪