חיפה כרמל מערבי
התמר
100 מר
4
1,830,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
5
1,370,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
220 מר
5.5
2,150,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 11
127 מר
5
2,350,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
100 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
האלון 6
45 מר
2
990,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
115 מר
5
1,750,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
145 מר
6
2,930,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 172
90 מר
4
1,420,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
140 מר
5
2,580,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 46
126 מר
4
1,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 54
85 מר
3
1,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
195 מר
6
2,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 77
120 מר
3.5
1,690,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
180 מר
5.5
2,190,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 193 כניסה:א
94 מר
4
1,370,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 117
105 מר
5
2,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אשכולות 888
60 מר
3
1,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
4
1,630,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 22
85 מר
3
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
5
1,890,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
95 מר
4
1,650,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
65 מר
3
1,125,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
130 מר
5
2,150,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרדוף
127 מר
3.5
1,650,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
130 מר
5
2,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
65 מר
3
1,180,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
125 מר
4.5
1,700,000 ₪
חיפה כבביר
כבירים
96 מר
4
1,400,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרדוף
127 מר
3.5
1,650,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות 31
90 מר
3
1,600,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 17
70 מר
3.5
1,180,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 150
145 מר
6
2,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 27
130 מר
4.5
1,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 189 א
101 מר
5
1,895,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
125 מר
5
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
4
1,240,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
160 מר
6
2,340,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
60 מר
2.5
1,090,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
140 מר
6
2,700,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
90 מר
4
1,395,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 148
20 מר
4
1,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
70 מר
3.5
1,180,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה
5
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
130 מר
5
1,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
84 מר
3.5
1,170,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
160 מר
4
3,890,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
98 מר
4
1,270,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
100 מר
4
1,420,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 110
120 מר
5
1,990,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
4
1,495,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
3.5
1,295,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 135
100 מר
4
1,890,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
100 מר
5.5
5,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
5
2,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
110 מר
4
1,400,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרדוף
4
1,395,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
100 מר
3.5
1,680,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
4
1,680,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 167
100 מר
4
2,000,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב
100 מר
4
1,750,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
150 מר
5
1,750,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
112 מר
4.5
1,350,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
300 מר
7
2,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
150 מר
6
2,600,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 24
100 מר
4
1,600,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
4
1,899,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 78
82 מר
3.5
1,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 133
160 מר
5
2,430,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב
100 מר
4
1,650,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
3.5
1,280,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 94
93 מר
4
1,890,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 21
150 מר
5
1,890,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב 18
100 מר
4
1,680,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הדולב
173 מר
5
1,995,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה
100 מר
3.5
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
140 מר
6.5
2,490,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 117
100 מר
4.5
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
85 מר
4
1,140,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
130 מר
5
1,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
110 מר
4
1,830,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 178
110 מר
4
1,400,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 12
90 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
115 מר
4
1,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
110 מר
5
1,895,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה
100 מר
3
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרדוף 13
120 מר
5
2,150,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
115 מר
5
2,370,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
110 מר
5
1,370,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
280 מר
6
2,360,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
5
1,895,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
94 מר
4
1,270,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב 11
107 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב
130 מר
5
1,950,000 ₪