חיפה כרמל מערבי
דרך הים
140 מר
5
2,580,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 117
100 מר
4.5
חיפה כרמל מערבי
אילנות 10
90 מר
3.5
1,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 54
80 מר
3
1,380,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 17
240 מר
8
3,000,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 28
90 מר
4
1,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 13
100 מר
3.5
1,825,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 14
180 מר
5.5
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
115 מר
4
1,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 5
90 מר
3
1,360,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 134
94 מר
4
1,280,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
800 מר
4,700,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 62
80 מר
3
1,470,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרדוף 17
90 מר
4
1,380,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
170 מר
6
2,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 150
145 מר
6
2,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 27
130 מר
4.5
1,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
4.5
1,385,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
330 מר
5
2,190,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
92 מר
4
1,640,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
90 מר
4
1,440,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 172
100 מר
4
1,330,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
110 מר
4.5
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 172
100 מר
4
1,330,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אגמון 8
72 מר
3
1,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 193
100 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
האלון
120 מר
5.5
חיפה כרמל מערבי
התמר 28
90 מר
4
1,470,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
130 מר
5
חיפה כרמל מערבי
 
195 מר
6
2,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
120 מר
4
1,750,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
90 מר
3
2,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
105 מר
4
1,470,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
110 מר
4
1,890,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
78 מר
3
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
122 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
4
2,150,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
100 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
100 מר
4
1,550,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 134
96 מר
4.5
1,300,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
75 מר
3
1,750,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 69
140 מר
5
2,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
90 מר
4
1,245,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הנרקיסים 4
100 מר
4
1,600,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרקפות
65 מר
2.5
1,410,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
122 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 34
90 מר
4
חיפה כרמל מערבי
התמר 28
90 מר
3.5
1,460,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
135 מר
5
1,980,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
95 מר
4
חיפה כרמל מערבי
חרוב 6א
120 מר
4
1,730,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב 6א
120 מר
4
1,730,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הנרקיסים 4
100 מר
4
1,600,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 11
127 מר
5
1,980,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
140 מר
5
2,100,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 23
250 מר
9
8,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 40
110 מר
4
2,100,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
5
1,400,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
האלון
110 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
6
2,420,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
האלון
130 מר
5
1,795,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 167
127 מר
4
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 172
90 מר
4
1,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 9
382 מר
5
2,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרדוף
98 מר
4
1,430,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
95 מר
4
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 1
88 מר
3
1,260,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
65 מר
2.5
585,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 9
197 מר
6
2,900,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 23
250 מר
9
8,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אשכולות 1
85 מר
3.5
1,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 2א
92 מר
4
1,600,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 209
180 מר
6
1,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 11
127 מר
5
2,580,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 133
165 מר
5
2,700,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
5
2,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
95 מר
4
1,440,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 209
120 מר
5
1,480,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
102 מר
4
1,290,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב
130 מר
4
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
5
1,700,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
84 מר
3.5
1,170,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
187 מר
7
3,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
4
1,620,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
130 מר
5
2,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
250 מר
6
2,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
170 מר
7
3,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 9
350 מר
5
2,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
170 מר
6
חיפה כרמל מערבי
 
70 מר
3
1,530,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 1
200 מר
6
2,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרקפות
90 מר
3
4,100 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרקפות
90 מר
3
4,100 ₪