חיפה כרמל מערבי
דרך הים 193
100 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
האלון
110 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 133
165 מר
5
2,700,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
195 מר
6
2,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 167
127 מר
4
חיפה כרמל מערבי
התמר 2א
92 מר
4
1,600,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 40
110 מר
4
2,100,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
122 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרקפות
65 מר
2.5
1,410,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
84 מר
3.5
1,170,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 209
120 מר
5
1,480,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
90 מר
4
1,440,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
6
2,420,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
90 מר
3
2,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 17
240 מר
8
3,000,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 23
250 מר
9
8,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 1
88 מר
3
1,260,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
5
2,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אגמון 8
72 מר
3
1,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אשכולות 1
85 מר
3.5
1,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
170 מר
7
3,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
65 מר
2.5
585,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
100 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
130 מר
5
2,350,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
100 מר
4
1,550,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 23
280 מר
4
10,000,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
102 מר
4
1,290,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
95 מר
4
1,440,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
5
1,400,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 117
100 מר
4.5
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
5
1,700,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 28
90 מר
3.5
1,460,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 209
110 מר
5
1,480,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב 26
135 מר
5.5
1,690,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב
100 מר
4
1,340,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
80 מר
3
1,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
5
1,700,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 9
120 מר
4.5
1,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
130 מר
5
2,850,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
187 מר
7
3,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
75 מר
3
1,195,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 76
80 מר
3
1,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
130 מר
5
2,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 11
127 מר
5
2,580,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
110 מר
4
1,890,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 11
127 מר
5
1,980,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
94 מר
4
1,270,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
130 מר
6
2,050,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
110 מר
4.5
חיפה כרמל מערבי
הרדוף
98 מר
4
1,430,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
36 מר
2
850,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
170 מר
5
2,150,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 69
140 מר
5
2,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות 11
112 מר
4
חיפה כרמל מערבי
 
30 מר
6
4,100,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
140 מר
5
2,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
90 מר
3.5
1,150,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
250 מר
6
2,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
160 מר
6
2,760,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
90 מר
4
1,395,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
96 מר
3.5
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
האלון
130 מר
5
1,795,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 69
140 מר
5
2,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 40
80 מר
2.5
1,290,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 209
180 מר
6
1,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
5
1,610,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
120 מר
4
3,990,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 23
130 מר
4.5
1,750,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
200 מר
6
2,700,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
115 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 69
120 מר
5
2,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
85 מר
4
1,150,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
4.5
1,440,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
140 מר
5
2,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
143 מר
5
3,290,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 49
135 מר
4
1,900,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
4
1,140,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הדולב 1
160 מר
6
2,700,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 9
197 מר
6
2,900,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה 9
382 מר
5
2,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
4
1,495,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
90 מר
3
1,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
89 מר
3.5
1,245,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 88
170 מר
6
2,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרקפות
90 מר
3
4,100 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרקפות
90 מר
3
4,100 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
350 מר
2,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 38
110 מר
4
2,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרקפות
110 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
40 מר
2
850,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה
290 מר
5
2,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
 
145 מר
5
2,880,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב
135 מר
5.5
1,690,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
280 מר
9
12,000,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 209
120 מר
4
1,480,000 ₪