חיפה קרית חיים מזרחית
משה בילינסון
250 מר
5
1,950,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
חומה ומגדל
112 מר
4
960,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה ביילינסון 43
100 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ששת הימים 38
170 מר
5
2,700,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הקיבוצים 16
200 מר
4
1,460,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק יציב 66
96 מר
4
1,320,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ברכה פולד
130 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הפלוגות
90 מר
3.5
1,180,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 72
120 מר
5
1,480,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
התאנה 8
100 מר
4
1,350,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
חומה ומגדל 34
125 מר
5
1,380,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי
68 מר
3
680,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי
96 מר
4
935,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 26
110 מר
5
חיפה קרית חיים מזרחית
השיירה 18
135 מר
5
1,820,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 32
88 מר
4
1,310,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
חומה ומגדל 23
200 מר
6
2,150,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק יציב 55
100 מר
4
1,300,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 85
230 מר
7
3,300,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ציזלינג
150 מר
3
חיפה קרית חיים מזרחית
חומה ומגדל 5
70 מר
3
890,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרונוביץ' 8א
180 מר
7
2,630,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת 44
105 מר
4
1,050,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים
120 מר
4
1,070,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
השיירה 18
135 מר
5
1,820,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 12א
119 מר
5
1,290,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ד''ר גרשון ציפר 4
100 מר
5
1,650,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק יציב 19
130 מר
5.5
1,380,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 41
100 מר
4
1,200,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 57
160 מר
5
2,350,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר
110 מר
4
890,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
השקד 15
170 מר
6.5
1,880,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 111
190 מר
5
1,620,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
השר שטרית 20
260 מר
7
2,200,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אלכסנדר זייד 11
100 מר
4
1,180,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
השיירה 300
70 מר
3
930,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 2א
94 מר
4.5
1,250,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
שבטי ישראל
115 מר
4.5
1,250,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 00
104 מר
4
1,370,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אלכסנדר זייד 23
117 מר
5.5
1,550,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 1
117 מר
5.5
1,250,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אלכסנדר זייד 23
117 מר
5.5
1,550,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרון צייטלין 37
73 מר
3
530,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ד''ר גרשון ציפר
120 מר
6
1,460,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 117
175 מר
6
1,650,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת 2
60 מר
3
830,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק יציב 55
100 מר
4
1,300,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 43
118 מר
5.5
1,980,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ציזלינג
290 מר
5
1,990,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 70
205 מר
6
2,200,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אלכסנדר זייד 5
160 מר
6
1,530,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 82
90 מר
4
1,000,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אלכסנדר זייד 84
165 מר
6
1,550,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 57
160 מר
5
2,350,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 90
125 מר
5
1,450,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 96
122 מר
5
1,380,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ציזלינג
150 מר
3
1,150,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הפלוגות 31
65 מר
2.5
800,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 24א
112 מר
4
1,150,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
התאנה
90 מר
3
1,640,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
שבטי ישראל 53
145 מר
5
1,860,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר
140 מר
6
2,200,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 72
120 מר
5
1,500,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק יציב 565
150 מר
5
חיפה קרית חיים מזרחית
אלכסנדר זייד 49
140 מר
5
1,600,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 90
90 מר
3.5
860,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אלכסנדר זייד 48א
135 מר
5.5
1,300,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי
100 מר
4
1,000,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ברכה פולד 9
130 מר
5
1,700,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
השר שטרית 34
97 מר
4
950,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי
100 מר
4
1,000,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת
115 מר
4
930,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ברכה פולד 3
100 מר
4
1,260,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 18
170 מר
5.5
1,320,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ששת הימים 38
170 מר
5
2,900,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אלכסנדר זייד 18
200 מר
7
2,000,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרון צייטלין
73 מר
3
576,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הקיבוצים 84
90 מר
3.5
900,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרון צייטלין 15
75 מר
3
520,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
השיירה 21
100 מר
4
1,350,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת 71
90 מר
4
930,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרון צייטלין 51
68 מר
3
555,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אלכסנדר זייד 42
195 מר
6
1,850,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת 16
135 מר
5.5
1,350,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה ביילינסון 10
108 מר
4
1,320,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 32
110 מר
5
1,100,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת 89
85 מר
3
800,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי
145 מר
5
1,320,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
שדרות אח''י אילת 35
90 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי 6
90 מר
4
1,150,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרון צייטלין 25
75 מר
3
510,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ששת הימים 7
170 מר
5
1,850,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר
135 מר
5
1,620,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 67
120 מר
6
1,450,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הפלוגות 31
65 מר
2.5
800,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי 18
61 מר
3
565,000 ₪