חיפה קרית חיים מזרחית
השיירה 16
120 מר
5.5
1,450,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
שבטי ישראל 41
135 מר
5
1,380,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרונוביץ'
160 מר
5.5
1,380,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר
130 מר
5
1,680,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי
120 מר
4
1,070,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 99
400 מר
5
2,000,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי
78 מר
3
698,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרונוביץ' 1
16 מר
4
1,490,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הקיבוצים
110 מר
3
880,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי
124 מר
4
1,150,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יעקב כאהן
110 מר
5
1,090,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 41
80 מר
3
920,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי
120 מר
5
1,650,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ציזלינג
125 מר
5
1,330,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
השקד 10
500 מר
7
4,480,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
השקד
95 מר
5
1,680,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 6
122 מר
5
1,150,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי
100 מר
4
1,020,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
שלמה לביא
65 מר
3
960,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 81
165 מר
5
1,300,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 25
660 מר
7
2,950,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי
74 מר
3
660,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
חומה ומגדל 26
210 מר
4
1,850,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי 8 כניסה:א
72 מר
3
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 39
180 מר
5
1,230,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
מבצע קדש 4
170 מר
5
1,490,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
חומה ומגדל 26
262 מר
4
1,850,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר
90 מר
4
1,020,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
השיירה
300 מר
6
3,150,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרונוביץ'
110 מר
4
890,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ד"ר גרשון ציפר
150 מר
4
3,100,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי
110 מר
4
1,070,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת
108 מר
4
845,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
שדרות קק"ל 5
150 מר
5
2,200,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הפלוגות
160 מר
4
1,220,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי
115 מר
5
1,260,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר
150 מר
5
1,900,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים
95 מר
4
860,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 27
200 מר
5.5
1,550,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
התאנה
100 מר
4
1,850,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת 7
150 מר
6
1,890,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת
105 מר
4
1,090,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת 53
135 מר
5
1,690,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 107
120 מר
5
1,495,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
שבטי ישראל
110 מר
5
1,050,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרון צייטלין 57
75 מר
3
635,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 27
198 מר
5.5
1,650,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
ברכה פולד 5
100 מר
4
1,170,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
חומה ומגדל 14
300 מר
6
2,290,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי
70 מר
3
660,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 28
230 מר
7
2,250,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אלכסנדר זייד
140 מר
5
2,200,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הקיבוצים 16
200 מר
4
1,460,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי 62
75 מר
3
600,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת 89
95 מר
4
890,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרון צייטלין
70 מר
3
590,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה בילינסון 68
230 מר
6
1,580,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
שבטי ישראל
65 מר
3
730,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הקיבוצים 71
75 מר
3
850,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים
210 מר
5
1,200,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
התאנה
285 מר
5
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים
245 מר
4.5
1,790,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 43
450 מר
7
3,750,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
שבטי ישראל
100 מר
4
1,170,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
חומה ומגדל
195 מר
6
1,490,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הפלוגות
195 מר
4
1,140,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי
120 מר
5
1,550,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
התאנה
102 מר
4
1,930,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
חומה ומגדל
130 מר
4
1,540,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יעקב כאהן
112 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
התאנה 8
100 מר
4
1,350,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים
115 מר
4
1,000,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר
115 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 57
113 מר
5
1,675,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה שרת
95 מר
4
1,180,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הקיבוצים
256 מר
3.5
1,275,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים
115 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים
170 מר
5
2,300,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 17
105 מר
5
1,250,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 222
80 מר
4
1,100,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים
185 מר
5
1,520,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 74
95 מר
4
1,100,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר 12
140 מר
5
1,600,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אלכסנדר זייד
140 מר
5.5
1,090,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי
70 מר
3
650,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הראשונים 21
250 מר
7
1,950,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי 34
220 מר
8
2,950,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
יצחק בן צבי 66
75 מר
3
650,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
אהרונוביץ' 16
103 מר
4
1,275,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הפלוגות
100 מר
4
1,200,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
חומה ומגדל
111 מר
5
1,620,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
משה בילינסון
124 מר
5
1,220,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי
150 מר
5
1,580,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הקיבוצים 7
90 מר
3
1,020,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הגדוד העברי
95 מר
4
850,000 ₪
חיפה קרית חיים מזרחית
הנוטר
100 מר
4.5
968,000 ₪