חיפה הדר הכרמל
פבזנר 27
53 מר
2.5
685,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
70 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חברון 8
46 מר
2
465,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 41
72 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 11
110 מר
5
760,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
85 מר
4
780,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
גדעון 7ג
100 מר
4.5
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 85
40 מר
2.5
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 51
37 מר
2
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מעלה השיחרור 21
90 מר
3.5
740,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 4
22 מר
1.5
280,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חברון
65 מר
3
630,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 29
98 מר
3.5
840,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 3
67 מר
2
495,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל 31
40 מר
2.5
615,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שמריהו לוין 9
50 מר
2
680,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 46
55 מר
2.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג 11111
60 מר
3
699,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום
75 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סמטת הנביאים 3
600 מר
4,500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין 5
72 מר
2.5
465,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 29
77 מר
3
860,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 111
65 מר
3
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 21
65 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
65 מר
2.5
565,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 13
70 מר
2.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים 15
52 מר
2.5
530,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
80 מר
2.5
695,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ
400 מר
4,200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 65
86 מר
4
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 23
60 מר
2
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חסן שוקרי 13
35 מר
2
430,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השומר 22
60 מר
2
480,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לבונטין 24
75 מר
3
690,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
70 מר
3.5
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג 14
75 מר
3
700,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום 25
50 מר
2
700,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 31
65 מר
2
240,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יבנה 22
36 מר
1
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 38
75 מר
3
800,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
טבריה 8
7 מר
3
949,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פינת שפירא 1
100 מר
4
890,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 6
100 מר
3.5
730,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
70 מר
2.5
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35 מר
1.5
400,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
74 מר
3
730,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל''ו 16
65 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פנת שפירא
100 מר
4
890,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף 00
72 מר
2.5
760,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 42
170 מר
6
1,500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מדרגות צפת 9
120 מר
5
1,250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השומר 40
83 מר
2.5
530,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 1
64 מר
2.5
585,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
י.ל. פרץ 31
70 מר
3.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בלפור 5555
48 מר
2
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
48 מר
2
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
50 מר
1
289,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
90 מר
3.5
950,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
טבריה
85 מר
3.5
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 20
22 מר
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 10
60 מר
2.5
625,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג 31
75 מר
3
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 3
2
480,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 40
80 מר
3
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
65 מר
3
640,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל 20
15 מר
1
140,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
100 מר
4.5
870,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בלפור
70 מר
2.5
685,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
80 מר
3.5
890,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חברון 8
46 מר
2
465,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל
100 מר
4
980,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
65 מר
2.5
719,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין 8
30 מר
2
חיפה הדר הכרמל
 
900 מר
6,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
65 מר
2
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 3
120 מר
4
810,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי 6
65 מר
2.5
695,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 36
150 מר
3
940,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עקרון
110 מר
5
חיפה הדר הכרמל
מסדה
65 מר
3
559,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 46
55 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 23
30 מר
1
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 70
30 מר
1.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
י.ל. פרץ 29
60 מר
3.5
440,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל''ו 8
64 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
70 מר
3.5
635,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל 20
15 מר
1
1,200 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 11
115 מר
4
840,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל 789
75 מר
3.5
חיפה הדר הכרמל
יל''ג
75 מר
3.5
680,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
100 מר
2.5
790,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
100 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים
60 מר
3
530,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים
100 מר
4.5
820,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים 5
73 מר
3
590,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין 7
65 מר
3
480,000 ₪