חיפה הדר הכרמל
הדר
80 מר
4
720,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 4
28 מר
2
285,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים 7
76 מר
3
530,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
73 מר
3
695,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
75 מר
2.5
649,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום
65 מר
3
760,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ
40 מר
2
435,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
70 מר
2.5
699,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
טבריה 18
80 מר
2.5
800,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
70 מר
3
665,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אמיר 15
118 מר
4
790,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 17
68 מר
2.5
730,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל
75 מר
4
615,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 48
100 מר
3.5
990,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ח'ורי 11
70 מר
3
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
60 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים
45 מר
2.5
595,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 28
60 מר
2
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 46
100 מר
4
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 720
30 מר
2
585,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 50
50 מר
2.5
620,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 4
22 מר
1.5
215,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 46
90 מר
4
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 32
60 מר
3
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
טבריה 8
100 מר
3
915,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 51
37 מר
2
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שמריהו לוין 9
50 מר
2
680,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים
100 מר
4.5
820,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 00
70 מר
2
695,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום 4
56 מר
2
686,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
גדעון 5
60 מר
3
590,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מעלה השיחרור 21
90 מר
3.5
740,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל''ו 21
80 מר
3.5
620,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
60 מר
2.5
695,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי 3
16 מר
1
200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
90 מר
6
1,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים
115 מר
5
975,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל 218
150 מר
4
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חסן שוקרי 13
35 מר
2
430,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 6
96 מר
3.5
790,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 13
70 מר
2.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל 19
160 מר
5
1,400,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 30
110 מר
4
980,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חדרה 6
80 מר
4
690,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 109
65 מר
2.5
585,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן שמן 8
45 מר
2
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 6
100 מר
3.5
730,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים 30
56 מר
2
800,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום 21
60 מר
3
1,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
72 מר
2.5
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
80 מר
3
700,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 109
85 מר
3.5
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 00
50 מר
2
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
26 מר
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לוד
164 מר
6
חיפה הדר הכרמל
ביל''ו 8
64 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
900 מר
6,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 40
80 מר
3
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 36
35 מר
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
30 מר
1.5
190,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 9
700 מר
945,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יבנה 22
36 מר
1
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 29
77 מר
3
860,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אמיר 88
60 מר
2.5
440,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום 14
52 מר
2.5
605,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין 7
65 מר
3
480,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין 10
65 מר
2
540,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
65 מר
2.5
719,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים
100 מר
3
835,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפירא
60 מר
2.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים
60 מר
3
530,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
י.ל. פרץ 29
72 מר
2.5
620,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 30
22 מר
1
280,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 720
30 מר
2
585,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
100 מר
4.5
870,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סמטת הנביאים 3
600 מר
4,500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אחד העם 12
130 מר
4
900,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף שכטר 37
315 מר
6
3,450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
35 מר
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו
110 מר
4
765,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 42
80 מר
4
1,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג 4
60 מר
3
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום
75 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פנת שפירא
62 מר
3
360,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
70 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
20 מר
1
315,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ח'ורי 10
1250 מר
7,500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 85
40 מר
2.5
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
4
780,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
60 מר
3
699,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים 8א
60 מר
2
535,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לוד
164 מר
6
1,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
2
580,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל
203 מר
7
1,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לוד
164 מר
6
חיפה הדר הכרמל
יחיאל
185 מר
6