חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 6
98 מר
3.5
760,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 13
70 מר
2.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום 21
121 מר
3.5
780,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 45
30 מר
1.5
395,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מעלה השיחרור 21
90 מר
3.5
800,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 4
30 מר
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 11
106 מר
4.5
1,250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 51
40 מר
2
495,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 21
65 מר
2.5
480,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 3
90 מר
3
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 9
70 מר
3
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 38
90 מר
3
990,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 46
75 מר
2.5
875,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
י.ל. פרץ 29 כניסה:א
60 מר
2.5
760,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אבן עזרא 3 כניסה:4
70 מר
2.5
620,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 17 א
70 מר
2
640,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
80 מר
3
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים 13
60 מר
2.5
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 94
17 מר
330,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שמריהו לוין 20
560 מר
4
5,200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל''ו 8
64 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף שכטר 31
131 מר
5
2,960,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 79
113 מר
2
780,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
65 מר
2.5
759,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר
280 מר
1,750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 20
120 מר
4
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף שכטר 31
168 מר
7
3,250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל 218
150 מר
4
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
35 מר
1.5
485,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 72
30 מר
2
685,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום 4
78 מר
2
615,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חסן שוקרי 13
35 מר
2
430,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השומר 30
75 מר
3.5
570,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
50 מר
2.5
460,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר
280 מר
1,700,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 20
45 מר
2
400,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 38
115 מר
4
1,050,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
65 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ
55 מר
2
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים 5
70 מר
3
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל''ו 6
16 מר
1
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג 25
65 מר
2.5
700,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ
57 מר
2.5
465,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 46
100 מר
4
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 32 כניסה:1
85 מר
3.5
730,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
28 מר
1.5
390,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
79 מר
3.5
790,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
40 מר
1.5
445,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי 17
65 מר
2.5
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 1
30 מר
1
360,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חיים וייצמן 19
73 מר
3
720,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 44
70 מר
2.5
270,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל''ו
17 מר
2.5
510,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 47
50 מר
2.5
360,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בלפור
72 מר
2.5
720,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים
45 מר
2.5
595,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השמש 5
75 מר
3
620,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים 16
150 מר
5.5
1,560,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל
113 מר
2
770,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
70 מר
3
865,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
90 מר
3.5
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין 4
20 מר
1
330,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים
55 מר
2.5
680,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
110 מר
4
960,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35 מר
1.5
245,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג
2
580,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
80 מר
4
740,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג
40 מר
3
480,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
65 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 32
75 מר
3
חיפה הדר הכרמל
יבנה 22
36 מר
1
375,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 10
89 מר
3
485,555 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 20
70 מר
3
860,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום
75 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 15
110 מר
6
1,080,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 40
80 מר
3
860,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 23
60 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 36
150 מר
3
940,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 51
37 מר
2
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר
340 מר
1,600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
גדעון 17
80 מר
3
800,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו
65 מר
2.5
655,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 27
55 מר
2
210,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 28
120 מר
4
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 109
60 מר
2.5
580,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 32
90 מר
3
610,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הקישון
38 מר
1.5
385,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
80 מר
4
830,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר 22
165 מר
8
1,600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
48 מר
2
460,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 28
69 מר
2.5
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 49
70 מר
2
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 27
40 מר
1.5
565,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר
3
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר
2
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 46
100 מר
4
600,000 ₪