חיפה הדר הכרמל
מסדה 30
22 מר
1
280,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין 10
65 מר
2
540,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 00
70 מר
2
695,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
70 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 4
22 מר
1.5
215,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 50
50 מר
2.5
620,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 46
100 מר
4
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 13
70 מר
2.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
35 מר
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 46
90 מר
4
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
65 מר
2.5
719,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום 14
52 מר
2.5
605,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מעלה השיחרור 21
90 מר
3.5
740,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 51
37 מר
2
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים
100 מר
3
835,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום 21
60 מר
3
1,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
80 מר
3
700,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ח'ורי 11
70 מר
3
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג 4
60 מר
3
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אחד העם 12
130 מר
4
900,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 720
30 מר
2
585,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 85
40 מר
2.5
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סמטת הנביאים 3
600 מר
4,500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 6
96 מר
3.5
790,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
60 מר
3
699,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35 מר
1.5
358,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפירא
60 מר
2.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 16
100 מר
4.5
570,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 40
80 מר
3
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 65
86 מר
4
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 9
700 מר
945,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל 218
150 מר
4
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 42
80 מר
4
1,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
75 מר
3.5
495,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 31
69 מר
2.5
710,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ
400 מר
4,200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
72 מר
2.5
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום
75 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
20 מר
1
315,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 44
75 מר
2.5
760,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חסן שוקרי 13
35 מר
2
430,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף שכטר 37
315 מר
6
3,450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ח'ורי 10
1250 מר
7,500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 109
65 מר
2.5
585,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
100 מר
4.5
870,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שמריהו לוין 9
50 מר
2
680,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 3
67 מר
2
495,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים
45 מר
2.5
595,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 21
70 מר
3.5
590,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 16
30 מר
1
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 31
65 מר
2
240,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל 11
140 מר
4
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים
70 מר
2.5
870,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 00
50 מר
2
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 32
88 מר
3
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג 21
32 מר
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים 8א
60 מר
2
535,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן שמן 8
45 מר
2
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 36
150 מר
3
940,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 27
53 מר
2.5
685,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אמיר 88
60 מר
2.5
440,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
65 מר
3
700,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פינת שפירא 1
100 מר
4
890,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 4
24 מר
1.5
240,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 16
25 מר
1.5
190,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 3
90 מר
4.5
950,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 45
85 מר
3.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חברון 7
90 מר
3.5
950,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 36
35 מר
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
30 מר
1.5
575,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
30 מר
1
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 1
64 מר
2.5
585,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל
45 מר
2.5
225,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
80 מר
2.5
695,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
85 מר
4
780,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג 8
91 מר
3.5
400,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 41
72 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 29
77 מר
3
860,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 4
22 מר
1.5
280,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג 11111
60 מר
3
699,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הנביאים
150 מר
3
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 20
22 מר
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 32
85 מר
3.5
499,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חברון 8
46 מר
2
465,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו
110 מר
4
765,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום 12
40 מר
2
499,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
גדעון 7ג
100 מר
4.5
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 11
110 מר
5
760,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל''ו 16
65 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חברון
65 מר
3
630,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 29
98 מר
3.5
840,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל 31
40 מר
2.5
615,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השומר 30
75 מר
3.5
570,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפירא 7
75 מר
4
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 111
65 מר
3
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 23
60 מר
2
520,000 ₪