חיפה הדר הכרמל
הדר 22
165 מר
8
1,600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ
57 מר
2.5
465,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 32
90 מר
3
610,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 24
100 מר
3
900,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מעלה השיחרור 21
90 מר
3.5
800,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 46
75 מר
2.5
875,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 27
40 מר
1.5
565,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 13
70 מר
2.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בלפור
72 מר
2.5
720,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ
55 מר
2
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
טבריה 12
97 מר
3.5
920,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השמש 5
75 מר
3
620,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 46
100 מר
4
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 11
106 מר
4.5
1,250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים 7
78 מר
3
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 00
70 מר
2
695,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ח'ורי 9
120 מר
6
995,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 51
37 מר
2
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
גדעון 17
80 מר
3
800,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 34
60 מר
3
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 38
90 מר
3
990,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אמיר 15
120 מר
4
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין 4
20 מר
1
330,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין
90 מר
3.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל 218
150 מר
4
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35 מר
1.5
245,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
60 מר
2.5
630,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין 1
55 מר
2.5
180,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
100 מר
4.5
1,200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים 100
100 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל
60 מר
3
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 94
17 מר
330,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל''ו 8
64 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שמריהו לוין
540 מר
10
5,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אבן עזרא 15
32 מר
1.5
359,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 6
96 מר
3.5
790,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
72 מר
3
864,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
65 מר
2.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
26 מר
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
22 מר
1
1,300 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 37
65 מר
3
950,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
75 מר
3
800,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
70 מר
4
780,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל
60 מר
2.5
825,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חסן שוקרי 13
35 מר
2
430,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 36
150 מר
3
940,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יהושע גלוברמן 3 3
119 מר
5
2,201,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 33
100 מר
3
1,100,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יבנה 22
36 מר
1
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום 21
73 מר
1
178,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הנביאים
70 מר
4
580,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 109
60 מר
2.5
580,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 46 46
76 מר
3.5
680,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
65 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 25
50 מר
2
710,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים
60 מר
2.5
870,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מעלות הנביאים 10
72 מר
2.5
1,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 23
75 מר
3
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
61 מר
3
920,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אחד העם
4
980,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
70 מר
3
665,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
זבולון 3
129 מר
2
595,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ
230 מר
1,600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
זבולון 3
25 מר
2
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 10
89 מר
3
485,555 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 3
22 מר
1
425,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ציפורי 7
56 מר
3
560,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
75 מר
4
530,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 53
25 מר
1
370,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השומר 30
75 מר
3.5
570,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל 19
160 מר
5
1,200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 34
55 מר
2
480,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
68 מר
4
780,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
66 מר
2.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג
100 מר
4.5
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 8
30 מר
1.5
495,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
66 מר
2.5
485,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
53 מר
2.5
685,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
1.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
2.5
760,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פנת שפירא
100 מר
4
890,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל
40 מר
2.5
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
זבולון
3
3,500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אחד העם
4
1,500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל"ו
85 מר
3
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
150 מר
4.5
1,250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
90 מר
3
2,400 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
88 מר
4
895,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל
4.5
950,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל"ו
64 מר
2.5
660,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
350 מר
10
3,000,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים
180 מר
5
1,420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
60 מר
2
530,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
77 מר
3
690,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
60 מר
1.5
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל
17 מר
1
140,000 ₪