חיפה נוה שאנן
נתיב חן 4 א
90 מר
4
1,000,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 136
10 מר
4
1,830,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
4
1,485,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 29
63 מר
3
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 82
1 מר
3.5
1,380,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 43
95 מר
4
1,380,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 27
100 מר
4
1,395,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 19
100 מר
4
1,580,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 136
100 מר
4
1,900,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה 18
90 מר
4
1,680,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 69
110 מר
5
1,170,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 18
75 מר
3
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 61
116 מר
5.5
1,445,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 39
95 מר
4
1,830,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 83
100 מר
4
1,700,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 27
120 מר
5.5
1,560,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3.5
1,045,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
85 מר
3
1,170,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
119 מר
4.5
2,075,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול
70 מר
3
1,195,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
63 מר
3
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
110 מר
5
1,170,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול
80 מר
3
1,330,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
לייב שמעוני 3
62 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
80 מר
3
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 34
100 מר
4
1,480,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הבריכה
250 מר
5
2,590,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 73
113 מר
5
1,370,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 90
75 מר
3
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 13
60 מר
3
780,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
92 מר
4.5
1,450,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
90 מר
3.5
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 81
120 מר
4
1,550,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
38 מר
1.5
675,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3.5
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
110 מר
4
1,360,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
140 מר
5.5
2,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
65 מר
2
790,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
65 מר
3
790,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
65 מר
3
990,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
75 מר
3
930,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
110 מר
5
1,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
84 מר
3.5
945,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה
85 מר
2.5
1,200,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אשר 1א
77 מר
3.5
1,320,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,820,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 23
40 מר
1.5
690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה 44
10 מר
5
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
70 מר
3
800,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 27
90 מר
3.5
965,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
120 מר
5
1,720,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
115 מר
5
1,450,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
85 מר
3.5
950,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 25
104 מר
4
1,399,999 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
75 מר
2.5
910,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 27
89 מר
3.5
1,090,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
70 מר
3
890,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 00
130 מר
5
1,850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
63 מר
3
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שדרות טרומפלדור 21
121 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
110 מר
4
1,460,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
350 מר
4
1,890,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3
1,129,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
110 מר
4.5
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 244
82 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול 28
120 מר
4.5
1,580,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 12
135 מר
6
2,270,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 12
110 מר
5
2,220,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 40
100 מר
4
1,480,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
70 מר
3
875,000 ₪
חיפה נוה שאנן
ציון
80 מר
4
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
75 מר
3.5
970,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
127 מר
5
1,750,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 59
97 מר
4
1,900,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 1111
100 מר
4
1,680,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 73
110 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
58 מר
3
800,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 16
80 מר
3
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 21
100 מר
4.5
1,340,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שדרות טרומפלדור 6
100 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
4
1,320,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
60 מר
3
815,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 51
110 מר
4
1,465,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 16א
78 מר
3.5
1,520,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 37
70 מר
3.5
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
95 מר
3.5
1,450,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
3.5
1,275,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
78 מר
3
985,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 41
90 מר
4.5
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
85 מר
3.5
975,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
85 מר
3.5
975,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 23
135 מר
5.5