חיפה נוה שאנן
הגליל
120 מר
5
1,720,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
4
1,485,000 ₪
חיפה נוה שאנן
ציון
80 מר
4
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
95 מר
3.5
1,450,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 27
89 מר
3.5
1,090,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 16א
78 מר
3.5
1,520,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
70 מר
3
875,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 27
90 מר
3.5
965,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 21
100 מר
4.5
1,340,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
4
1,320,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 23
40 מר
1.5
690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 51
110 מר
4
1,465,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 1111
100 מר
4
1,680,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
78 מר
3
985,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
70 מר
3
890,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
85 מר
3
1,170,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 35
77 מר
3
1,175,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
127 מר
5
1,750,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת
130 מר
5
2,190,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 73
110 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 16
80 מר
3
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
120 מר
5
1,360,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
2.5
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
3.5
1,275,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 244
82 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
לייב שמעוני 3
62 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 00
130 מר
5
1,850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 34
100 מר
4
1,480,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול 34
70 מר
3
1,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 64
80 מר
3
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
100 מר
3.5
1,180,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
100 מר
4
1,335,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
85 מר
3.5
975,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 33
72 מר
3
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 19
60 מר
3
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
75 מר
4
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
110 מר
4
1,740,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
77 מר
3
1,090,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אשר 1א
90 מר
3.5
1,600,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול 14
80 מר
3
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
90 מר
3.5
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
135 מר
6
2,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גלבוע 1
240 מר
4.5
10,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 1
90 מר
3
1,190,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
125 מר
5
1,975,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול 14
80 מר
3.5
1,330,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
89 מר
4
1,000,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 112
115 מר
4.5
1,900,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה 28
84 מר
4
1,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
70 מר
3
870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
110 מר
4
1,520,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 21
92 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 43
90 מר
4
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
70 מר
3
980,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 40
100 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
104 מר
4
1,799,999 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 27
38 מר
1.5
670,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
90 מר
3.5
1,450,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
85 מר
3
999,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 5
75 מר
3
965,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
144 מר
5.5
2,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
40 מר
1.5
690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
75 מר
3
920,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 13
80 מר
3
1,000,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
70 מר
3.5
850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
156 מר
6
2,800,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גלבוע 3
240 מר
4
חיפה נוה שאנן
הגליל 135
140 מר
3
חיפה נוה שאנן
הגליל 41
90 מר
4
1,295,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
135 מר
4.5
1,870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
75 מר
3
1,030,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
75 מר
3.5
849,999 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
119 מר
4.5
2,075,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אשר 9
100 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
85 מר
5
850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
90 מר
3
1,000,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
110 מר
4
חיפה נוה שאנן
מצפה
85 מר
3.5
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 135
140 מר
4.5
1,800,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 96
120 מר
5
1,800,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 85
80 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 7
80 מר
3.5
חיפה נוה שאנן
הגליל 34
95 מר
4
1,380,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שדרות טרומפלדור 24
100 מר
4
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 30
25 מר
1.5
690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 90
75 מר
3
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה 19
120 מר
4
1,470,000 ₪