חיפה נוה שאנן
הגליל
104 מר
4
1,799,999 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
70 מר
3
980,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
4
1,485,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 21
92 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
90 מר
3.5
1,450,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 64
80 מר
3
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
110 מר
4
1,520,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
125 מר
5
1,975,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 5
75 מר
3
965,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
90 מר
3.5
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 00
130 מר
5
1,850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
110 מר
4
חיפה נוה שאנן
מצפה
85 מר
3.5
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
85 מר
3
999,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אשר 9
100 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
85 מר
5
850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
40 מר
1.5
690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
75 מר
3
920,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 13
80 מר
3
1,000,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
70 מר
3.5
850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
156 מר
6
2,800,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
85 מר
3
1,170,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
70 מר
3
870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גלבוע 3
240 מר
4
חיפה נוה שאנן
הגליל 135
140 מר
3
חיפה נוה שאנן
הגליל 41
90 מר
4
1,295,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
135 מר
4.5
1,870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 61
80 מר
4
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
50 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 45
120 מר
4
985,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 75
125 מר
5
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 135
140 מר
4.5
1,800,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 96
120 מר
5
1,800,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 85
80 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 7
80 מר
3.5
חיפה נוה שאנן
הגליל 1
90 מר
3
1,190,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
75 מר
3
940,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 9
100 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
125 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
80 מר
3.5
950,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת
100 מר
4
1,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 22
65 מר
3
960,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
85 מר
3.5
חיפה נוה שאנן
חניתה
32 מר
1.5
590,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 9
100 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
76 מר
3
950,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
40 מר
2
765,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 69
75 מר
3
1,360,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 41
90 מר
4
1,295,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
95 מר
4
1,590,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 53
90 מר
3
998,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
150 מר
5
2,270,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
120 מר
5
1,990,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
1 מר
3
780,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 40
100 מר
4
1,600,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
75 מר
3
910,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 43
88 מר
4
1,435,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
80 מר
3
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
138 מר
6
2,095,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה 11
125 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
90 מר
3.5
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גלבוע 10
240 מר
4.5
2,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 12
125 מר
5
3,200,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 12
135 מר
6
2,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 12
110 מר
5
2,180,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת
130 מר
5.5
2,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 43
88 מר
4
1,435,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 34
95 מר
4
1,380,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
2.5
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
110 מר
4.5
1,550,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
32 מר
1.5
730,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
95 מר
4
1,180,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 30
25 מר
1.5
690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שדרות טרומפלדור 24
100 מר
4
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
78 מר
3
2,900 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה 19
120 מר
4
1,470,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 90
75 מר
3
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה 29
120 מר
4.5
חיפה נוה שאנן
התיכון 54
110 מר
3
1,650,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת 3
120 מר
4
1,600,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
60 מר
3
770,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
5
1,780,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
120 מר
5
1,800,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 27
70 מר
3
950,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
70 מר
3
870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול
85 מר
4
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 1
90 מר
3
1,190,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
4
1,480,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 123
107 מר
4
1,480,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 61
80 מר
4
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 1000
85 מר
4
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גלבוע 8
110 מר
4
1,750,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 27
70 מר
3.5
915,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
90 מר
3.5
1,130,000 ₪