חיפה נוה שאנן
התיכון
105 מר
3.5
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
110 מר
5
1,790,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
75 מר
3
845,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 27
120 מר
5.5
1,560,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
75 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה 2
135 מר
4.5
1,590,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
85 מר
4
880,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 7
170 מר
6.5
2,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
4
1,270,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 36
84 מר
3.5
1,280,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
70 מר
3.5
890,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 46
60 מר
3
850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
78 מר
3
1,080,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
110 מר
4
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 41
85 מר
4
1,080,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
90 מר
4
820,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 54
70 מר
3
1,490,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
220 מר
5
1,740,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה
100 מר
3.5
1,180,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
125 מר
5
1,888,888 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
105 מר
4.5
1,520,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
120 מר
5
1,890,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
120 מר
5
1,675,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
5
2,450,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 73
110 מר
5
1,295,000 ₪
חיפה נוה שאנן
ציון
80 מר
4
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
 
100 מר
4
1,490,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
70 מר
3
1,019,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 83
96 מר
4
1,399,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
115 מר
4.5
1,550,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
100 מר
4
1,490,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת 20
75 מר
2.5
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 4 א
90 מר
4
980,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3.5
1,170,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
75 מר
2.5
960,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
32 מר
1.5
570,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
110 מר
4.5
1,260,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת
75 מר
2.5
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
135 מר
5
2,080,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
125 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
150 מר
6
2,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
360 מר
4
1,870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
3
1,060,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3
950,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
75 מר
3
940,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 73
120 מר
5
1,330,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
130 מר
5.5
1,700,009 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
75 מר
2
1,065,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
50 מר
2
690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 18
85 מר
4
1,480,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
75 מר
3
980,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
147 מר
6
2,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
55 מר
2.5
750,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
100 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4.5
1,680,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
115 מר
5
1,650,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
78 מר
3
980,000 ₪
חיפה נוה שאנן
 
96 מר
4
1,220,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
90 מר
4
1,030,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה
80 מר
3
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
110 מר
4
1,190,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 26
115 מר
4
1,690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 57
70 מר
3
1,200,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 26 כניסה:1
120 מר
4.5
1,230,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הבנים 9
125 מר
5
1,870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
105 מר
5
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 16
78 מר
3.5
1,355,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
110 מר
5
1,950,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה
120 מר
4.5
1,550,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
110 מר
5
1,865,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 135
75 מר
3
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 55
80 מר
3
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
70 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
55 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 69
90 מר
4
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
90 מר
4
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
65 מר
3
875,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הבנים 9
110 מר
5
1,900,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
130 מר
5
1,970,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה
80 מר
3
1,650,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
60 מר
3
720,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
75 מר
3
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
120 מר
4
1,690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
90 מר
4
1,370,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 67
95 מר
4
1,530,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
70 מר
3
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
80 מר
3
900,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
100 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
70 מר
3
1,000,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
100 מר
4
979,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 888
117 מר
4
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
120 מר
4.5
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
100 מר
4
1,200,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
135 מר
4.5
1,550,000 ₪