חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
75 מר
3
980,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
120 מר
3
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 4 א
90 מר
4
980,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
125 מר
5
1,730,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
115 מר
4.5
1,550,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 83
100 מר
4
1,490,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
115 מר
4.5
1,370,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת
110 מר
4.5
1,480,000 ₪
חיפה נוה שאנן
 
96 מר
4
1,220,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה 44
100 מר
5
1,570,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 82
1 מר
3.5
1,380,000 ₪
חיפה נוה שאנן
פינסקר 23 כניסה:א
75 מר
3
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
77 מר
3
930,000 ₪
חיפה נוה שאנן
לייב שמעוני 3
62 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
4
1,485,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3.5
1,170,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 135
70 מר
3
חיפה נוה שאנן
הגליל 55
100 מר
3.5
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 888
117 מר
4
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
80 מר
3.5
850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 61
90 מר
4
1,520,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
120 מר
5
2,020,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 27
120 מר
5.5
1,560,000 ₪
חיפה נוה שאנן
ציון
80 מר
4
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
80 מר
3.5
895,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 27
90 מר
3.5
1,000,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 33
85 מר
3.5
1,200,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
70 מר
3
840,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
75 מר
3
960,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 22
65 מר
3
920,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
80 מר
3
895,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
360 מר
4
1,870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שדרות טרומפלדור 8
110 מר
5
1,640,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 45
90 מר
4
1,030,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
130 מר
5.5
2,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
135 מר
5
2,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
89 מר
4
1,180,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
110 מר
3.5
1,450,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 61
116 מר
5.5
1,445,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הבנים
110 מר
5
1,800,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 29
63 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
64 מר
3
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
150 מר
6
2,550,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
75 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה
72 מר
3.5
1,195,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
70 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 67
95 מר
4
1,530,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
110 מר
4
1,830,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 34
100 מר
4
1,480,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 4 א
90 מר
4
1,000,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3.5
1,045,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
95 מר
4
1,190,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,490,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
70 מר
3
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 136
10 מר
4
1,830,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 43
95 מר
4
1,380,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 83
100 מר
4
1,700,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 27
100 מר
4
1,395,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 29
63 מר
3
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 136
100 מר
4
1,900,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 19
100 מר
4
1,580,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה 18
90 מר
4
1,680,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 69
110 מר
5
1,170,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 18
75 מר
3
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
85 מר
3
1,170,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הבריכה 15
96 מר
3
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול
70 מר
3
1,195,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
119 מר
4.5
2,075,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
115 מר
4.5
1,770,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
63 מר
3
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
80 מר
3
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
110 מר
5
1,170,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
92 מר
4.5
1,450,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול
80 מר
3
1,330,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הבריכה
250 מר
5
2,590,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 90
75 מר
3
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 73
113 מר
5
1,370,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
70 מר
3
820,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
125 מר
4.5
1,790,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
90 מר
3.5
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 81
120 מר
4
1,550,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
38 מר
1.5
675,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
110 מר
4
1,360,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
65 מר
3
790,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
65 מר
3
990,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
84 מר
3.5
945,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אשר 1א
77 מר
3.5
1,320,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
105 מר
4
1,735,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 23
40 מר
1.5
690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
70 מר
3
800,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו 27
90 מר
3.5
965,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 136
99 מר
4
1,600,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
120 מר
5
1,720,000 ₪