חיפה קרית חיים מערבית
חפציבה
140 מר
5
1,170,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אברבנאל 43
83 מר
3.5
850,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אברבנאל 56
315 מר
4
1,590,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 28
54 מר
2.5
590,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
חפציבה 19
210 מר
4.5
1,200,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
הארזים 88
120 מר
3
חיפה קרית חיים מערבית
כברי 10
72 מר
3
820,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
בית אלפא 39
330 מר
2
1,500,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות מח''ל 27
60 מר
3
845,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
כברי 8
100 מר
5
1,100,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות מח''ל 37
60 מר
3
10,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 28
54 מר
2.5
590,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אברבנאל 45
70 מר
2.5
730,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות מח''ל 37
60 מר
3
800,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
נוי 2
15 מר
4
1,480,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות ורבורג 3
60 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
יוסף בוסל
100 מר
4
1,160,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות מח''ל 11
65 מר
3
720,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 8
50 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות הנשיא טרומן
75 מר
3
790,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדה בוקר 42
400 מר
6
10,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
יוסף בוסל 3
60 מר
3
965,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 56
58 מר
2.5
610,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
חפציבה 455
400 מר
5
1,984,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות הנשיא טרומן
75 מר
3
690,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 34
55 מר
3.5
595,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
כברי
75 מר
3
800,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
בית אלפא
40 מר
2
660,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
 
103 מר
4
1,475,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 13
59 מר
3.5
595,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 71
65 מר
3
610,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
איציק מאנגר
65 מר
3
830,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות מח''ל 39
55 מר
3
820,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות הנשיא טרומן
70 מר
3
700,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
איציק מאנגר 1
60 מר
2.5
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות מח''ל 37
55 מר
3
650,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות הנשיא טרומן 26
65 מר
3
765,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אברבנאל
100 מר
3.5
690,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
חפציבה 1111
92 מר
3.5
950,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדה בוקר 1
330 מר
4
1,680,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות הנשיא טרומן 26
70 מר
3
775,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 58
55 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות הנשיא טרומן 46
65 מר
3
800,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 26
50 מר
2.5
535,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אביר מרק 56
85 מר
3.5
1,700,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
 
124 מר
4
1,570,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
נאות פרס
4.5
1,560,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
נאות פרס
4
1,760,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
נאות פרס
5
1,640,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
יוסף בוסל 1111
180 מר
3
920,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
נאות פרס
4
1,475,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
קרפל ליפה 8
270 מר
5
1,370,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אביגדור עשת 2
80 מר
4
1,100,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
איציק מאנגר 24
250 מר
8
2,500,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 21
50 מר
3
700,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 69
55 מר
3
700,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 21
50 מר
3
700,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
הארזים 30
150 מר
4
875,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אברבנאל 27
88 מר
3.5
920,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות מח''ל 37
60 מר
3
800,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אביר מרק 69
67 מר
3
850,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 52
50 מר
2.5
900,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 26
50 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 49
63 מר
3
650,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 58
55 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
הארזים 108
360 מר
4
1,400,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אביגדור עשת 21
122 מר
4.5
1,300,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדה בוקר
330 מר
4
1,600,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 31
45 מר
2.5
480,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
ה. ליויק 5
86 מר
3
860,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
איציק מאנגר 9
110 מר
4
1,080,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
יוסף בוסל
230 מר
4
1,210,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות מח''ל 37
65 מר
3
825,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 49
63 מר
3
650,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות ורבורג 21
60 מר
3
820,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
בית אלפא 14
80 מר
3
950,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 21
50 מר
3
720,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 59
50 מר
2
700,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אברבנאל 45
70 מר
2.5
70,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 37
42 מר
3.5
550,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אביגדור עשת 21
122 מר
4.5
1,300,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אביר מרק 6
240 מר
5.5
חיפה קרית חיים מערבית
חרב לאת 300
350 מר
5
2,500,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
הקונגרס 70
350 מר
6
1,750,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות מח''ל 5
72 מר
3.5
650,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות ורבורג 21
60 מר
3
820,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שאר ישוב 28
110 מר
3.5
1,600,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 27
55 מר
2.5
500,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדה בוקר 37
67 מר
3
840,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות דגניה 71
65 מר
3
570,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
 
123 מר
5
1,890,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות ורבורג 21
65 מר
3
800,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
שדרות ורבורג 19
40 מר
2.5
610,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
הארזים 10
220 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה קרית חיים מערבית
אברבנאל
83 מר
3
חיפה קרית חיים מערבית
אברבנאל
83 מר
3
100,000 ₪