רמת גן מתחם נגבה
הרא''ה 190
1 מר
2
3,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא''ה 203
74 מר
3
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שדרות הצנחנים 6
180 מר
3
5,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
110 מר
5
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון 10
100 מר
3
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 97
60 מר
2.5
3,750 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 60
83 מר
3
4,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
52 מר
2
4,400 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
80 מר
3
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 28
50 מר
2.5
4,100 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
90 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא''ה 196
80 מר
4
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא''ה 188
34 מר
1
3,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
115 מר
5
6,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
109 מר
5
7,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
260 מר
6
12,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 3
105 מר
4.5
5,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 93
100 מר
4
5,950 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
90 מר
3.5
4,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 101
100 מר
2.5
5,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נרדימון
45 מר
2
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 135
100 מר
4
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
160 מר
5
10,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 67
104 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 9
128 מר
5
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 5
65 מר
3.5
4,100 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
110 מר
5
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 4
78 מר
3
4,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י''א באדר
80 מר
3
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב
60 מר
2
3,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 24
115 מר
5
6,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
80 מר
3
4,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 5
120 מר
3.5
4,400 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
120 מר
5
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 131
80 מר
3
4,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 39
60 מר
2
3,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא''ה 261
60 מר
2
3,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
75 מר
3
4,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
90 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 15
75 מר
3
4,450 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נרדימון
80 מר
4
7,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נרדימון 4
100 מר
4
6,400 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 93
100 מר
4
6,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן
85 מר
3
4,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון 20
45 מר
2
3,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 35 א
110 מר
5
7,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב 5
35 מר
1
3,400 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 9
128 מר
5
6,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
מבוא נגבה 9
40 מר
1.5
2,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 19
70 מר
3.5
רמת גן מתחם נגבה
 
85 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 101
60 מר
2
3,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי''ל
250 מר
3
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 15
81 מר
3
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי''ל
250 מר
3
3,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 14
95 מר
4
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן 17
85 מר
3
4,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אפרים 3
80 מר
3
5,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 12
88 מר
4
5,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 9
111 מר
4
6,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב 5
30 מר
1
3,100 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דבורה הנביאה 8
75 מר
3.5
4,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא''ה 229
36 מר
1
2,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי
80 מר
3
3,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי''ל 49
40 מר
2
3,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 35
72 מר
3
3,950 ₪
רמת גן מתחם נגבה
 
110 מר
4
רמת גן מתחם נגבה
טרומן 7
67 מר
3
4,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 10
70 מר
3
4,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נרדימון
199 מר
2
5,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י''א באדר 13
80 מר
3
4,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן
67 מר
3
4,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 52
85 מר
3
4,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יד החזקה 8
160 מר
5
8,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
האר''י 8
70 מר
3
4,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
70 מר
3.5
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן
100 מר
4
2,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 19
70 מר
3.5
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 97
60 מר
2.5
3,750 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שדרות הצנחנים 8 8
100 מר
3.5
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 18
96 מר
5
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן 37
65 מר
3
5,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 24
95 מר
3.5
4,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 18
160 מר
5
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב
60 מר
2
3,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן 17
86 מר
3
4,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 28
68 מר
2.5
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 53
80 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר
50 מר
2
3,750 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 15
67 מר
3
4,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
94 מר
3
5,100 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שדרות הצנחנים 8 8
153 מר
5
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
האר"י
130 מר
5
7,350 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אפרים
30 מר
2
3,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נגבה 36 36
50 מר
2.5
3,400 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב 4
96 מר
4
5,100 ₪