רמת גן מתחם נגבה
השר משה 34
90 מר
3
4,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 42
90 מר
4.5
7,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 24
115 מר
5
6,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 229
102 מר
4
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 8
73 מר
3
5,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 46
150 מר
3
5,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
160 מר
5
10,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דבורה הנביאה
102 מר
4
5,150 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בעל שם טוב 8
92 מר
4
5,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
70 מר
3
4,350 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 17
92 מר
4
5,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 107
40 מר
2
3,550 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נחלה 6
90 מר
3.5
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון
110 מר
4.5
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
80 מר
3
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
1 מר
6
8,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן 23
80 מר
3.5
4,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הראובני
78 מר
4
5,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 10 כניסה:מי
90 מר
4
5,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 83
80 מר
3
5,400 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חרוד 5
25 מר
1
2,650 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 59
56 מר
2
3,750 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 31
80 מר
3
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 31
80 מר
3
4,950 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 39
82 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שדרות הצנחנים 14 14
67 מר
3
5,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 5
90 מר
4
5,100 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 17
95 מר
4
6,400 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 74
80 מר
3
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שדרות הצנחנים 14
67 מר
3
5,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב 10
60 מר
2
3,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
260 מר
6
12,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 141
74 מר
2.5
4,250 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
109 מר
5
7,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן 12
30 מר
1.5
3,400 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 31
80 מר
3
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
115 מר
5
5,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יד החזקה
45 מר
3
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 12
78 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 17
94 מר
4
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 1
80 מר
3
4,950 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 66
80 מר
3
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 6
85 מר
3
4,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שדרות הצנחנים 11
70 מר
3
3,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 30
38 מר
2
3,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בעל שם טוב 8
95 מר
4
5,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 74
70 מר
3
5,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בעל שם טוב 8
95 מר
4
5,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 25
45 מר
2
3,100 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 135
100 מר
4
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן 17
94 מר
3.5
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בעל שם טוב
95 מר
4
5,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הראובני 2
78 מר
4
5,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 6
70 מר
3
4,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
96 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
100 מר
4
7,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
מבוא נגבה 5
95 מר
4
7,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 4
105 מר
4
6,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
70 מר
3
5,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
75 מר
3
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 2
102 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יעל הגיבורה 6
50 מר
2
4,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אפרים
125 מר
2
3,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון
110 מר
5
5,400 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
80 מר
3
5,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 9
89 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרואה 231
85 מר
3
4,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר 13
80 מר
3
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 35
80 מר
3
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 9
103 מר
3
5,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 46
50 מר
2
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 24
90 מר
4
5,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 4
95 מר
4
6,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בת שוע 3
108 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דבורה הנביאה 3
75 מר
4,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 35
70 מר
3
3,950 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 99 כניסה:א
60 מר
2.5
4,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
90 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 4 כניסה:1
77 מר
3
5,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נרדימון
199 מר
2
5,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 64
70 מר
3.5
4,850 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 10
72 מר
3
4,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 22
3 מר
300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בעל שם טוב 8
100 מר
5
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 60
140 מר
5
6,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נווה יעקב 9
78 מר
3
4,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 28
80 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דבורה הנביאה
102 מר
4
5,150 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
90 מר
3.5
4,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 48
100 מר
4
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 4 כניסה:1
77 מר
3.5
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 60
140 מר
5
6,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
90 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 4
75 מר
3.5
5,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב
55 מר
2
3,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 25
63 מר
2.5
2,500 ₪