רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 21
55 מר
2
4,100 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע 18
60 מר
2
5,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 20
50 מר
3
4,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
75 מר
3
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 5
33 מר
1
3,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 11
7 מר
800 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 136 א
55 מר
2.5
3,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 23
23 מר
1.5
2,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 8
75 מר
2.5
4,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 20
70 מר
2.5
2,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 39
65 מר
2.5
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 18
26 מר
2
3,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 39
25 מר
1
2,750 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
110 מר
4
6,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 1
70 מר
3
4,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 23
35 מר
2
3,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
75 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 44
60 מר
3
4,100 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 128 ג
80 מר
4
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
בן שמן 6
100 מר
4
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל
70 מר
3.5
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 5
55 מר
2.5
5,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 149
35 מר
2
3,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י
80 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 7
70 מר
3
6,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 9
24 מר
1
3,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע 5
7 מר
800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
100 מר
4
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 8
75 מר
3.5
4,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 23 א
80 מר
3
4,700 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 125 ג
53 מר
2
3,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 26
80 מר
2.5
4,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
70 מר
2.5
2,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
120 מר
4.5
7,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
80 מר
3
4,650 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 29
52 מר
2
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 115
25 מר
1
רמת גן נחלת גנים
רש"י
75 מר
3.5
4,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
70 מר
3
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 12 ב
70 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל 16
95 מר
4
6,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
30 מר
1
2,750 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 21
65 מר
3
4,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע 18
65 מר
2
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל
95 מר
4
6,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י
50 מר
2
4,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 27
25 מר
1.5
2,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 10 10
50 מר
2.5
1,990 ₪
רמת גן נחלת גנים
חרושת 11 11
3
4,750 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל
3
5,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל
2
2,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
3
4,700 ₪
רמת גן נחלת גנים
חרושת 11 11
120 מר
3.5
5,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 145
20 מר
1
2,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
הלפיד
79 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
בן שמן 9
30 מר
1.5
2,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 35
44 מר
2
5,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
110 מר
4.5
6,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 6
60 מר
2.5
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 19
70 מר
3
5,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 31
38 מר
2
3,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 31
50 מר
2
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
בן שמן 1
80 מר
3
4,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י
50 מר
3
4,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י
50 מר
2
3,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
100 מר
4
5,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י
55 מר
2
4,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע
120 מר
4
7,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 1
45 מר
2.5
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 47
62 מר
2
3,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 127
60 מר
2.5
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
90 מר
3.5
5,150 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון
33 מר
1
2,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 18
70 מר
3
2,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 8
66 מר
2.5
4,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 10
66 מר
3
5,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 31
45 מר
2
3,750 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 23
95 מר
3
3,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 122
67 מר
2.5
רמת גן נחלת גנים
מנחם יצחק
40 מר
2
2,995 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 18
40 מר
1
2,850 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 35
90 מר
6
7,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 19
25 מר
1
2,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
חרושת 6
20 מר
320 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 31
35 מר
2
3,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל
95 מר
3.5
4,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
חרושת 6
77 מר
3
6,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 33
40 מר
1
2,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 8
66 מר
2.5
4,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע 7
97 מר
4
7,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 26
65 מר
2.5
4,250 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 12
60 מר
2.5
5,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל 20
100 מר
3.5
4,700 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י
50 מר
2
4,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 27
70 מר
2.5
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
הלפיד 900
60 מר
3
3,950 ₪