רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 3
75 מר
3
4,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
100 מר
4
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 132
65 מר
2.5
4,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 27
87 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 14
85 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 138
60 מר
2
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 38
100 מר
4
5,850 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 32
50 מר
2
3,700 ₪
רמת גן נחלת גנים
ארניה 4
70 מר
3
4,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע 18
60 מר
2
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
המקור 3
75 מר
4
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
70 מר
2.5
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 125 כניסה:א
53 מר
2
3,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
120 מר
4.5
7,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 30 כניסה:ד
65 מר
2.5
4,100 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י
60 מר
2
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 55
65 מר
2
3,700 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 4
75 מר
3
4,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
120 מר
4
רמת גן נחלת גנים
רש"י 5
40 מר
2
4,250 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 130 כניסה:ב
25 מר
1.5
2,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל 2
52 מר
2
4,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע 4
77 מר
3
5,100 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש''י 11
7 מר
800 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל 24
60 מר
2
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
מבוא הפודים 4
70 מר
3.5
4,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 33
32 מר
2
2,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע 1
60 מר
2
6,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 130 כניסה:ב
25 מר
1
2,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 29
75 מר
3
5,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 18
58 מר
2
4,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
הלפיד 00
60 מר
3
4,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
ארניה 13
80 מר
3
5,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 145
37 מר
1.5
2,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 34
56 מר
2.5
3,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל
55 מר
2
4,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
120 מר
4
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 33
90 מר
3
4,700 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
60 מר
2.5
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
75 מר
3
5,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
ארניה 13 כניסה:מי
75 מר
3
5,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 38
45380 מר
2
3,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י
50 מר
2
3,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל 26
31 מר
1
2,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 21 כניסה:2
70 מר
2.5
4,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 8
55 מר
2
3,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 136
60 מר
2
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
60 מר
2.5
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 27
90 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל כניסה:א
110 מר
4
6,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 33 כניסה:א
32 מר
2
2,950 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 151
65 מר
3
3,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 124
70 מר
2.5
4,700 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 16
50 מר
1
3,950 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 7
12 מר
450 ₪
רמת גן נחלת גנים
מבוא הפודים 12
100 מר
3.5
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל
1
500 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל
1
500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 20
10 מר
300 ₪
רמת גן נחלת גנים
חרושת 4
64 מר
2.5
3,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 44
92 מר
4
4,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 148
104 מר
5
6,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 38
40 מר
2
3,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 21
50 מר
3
5,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 145
18 מר
1
2,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
ארניה 5
80 מר
3
3,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 19
12012 מר
4
9,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 18
35 מר
1.5
3,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
35 מר
2
3,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
80 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
100 מר
4
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל
75 מר
3.5
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י
80 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
110 מר
4
6,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 7
60 מר
3
5,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 31
50 מר
2
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 32
45 מר
2
3,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 38
100 מר
4
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 19
45 מר
2
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל 2
45 מר
2
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 35
35 מר
2
3,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
97 מר
4
5,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 13
30 מר
2
2,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 19
45 מר
2
4,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 1
45 מר
2.5
3,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 123
25 מר
300 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
100 מר
4
5,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 30
28 מר
1
2,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
מבוא הפודים 6
80 מר
3.5
5,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 19
85 מר
3.5
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
65 מר
2
3,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
70 מר
2.5
4,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
65 מר
3
רמת גן נחלת גנים
הפודים 11
65 מר
2.5
4,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
75 מר
3
5,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י
55 מר
3
4,250 ₪