באר שבע שכונה ב
בני אור 36
100 מר
5.5
3,300 ₪
באר שבע רמות
לואי פיקרד
100 מר
4
3,600 ₪
באר שבע שכונה ג
הלפרין 11
35 מר
2
1,700 ₪
באר שבע מרכז אזרחי
דוד וולפסון 20
55 מר
3
2,470 ₪
באר שבע מרכז אזרחי
דוד וולפסון 22
92 מר
4
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק
30 מר
2
2,150 ₪
באר שבע רמות
יצחק מודעי
55 מר
2
3,100 ₪
באר שבע נווה זאב
שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 56
95 מר
4
3,500 ₪
באר שבע שכונה א
משה הס 3
60 מר
2
2,700 ₪
באר שבע שכונה ו
משה דיין
90 מר
4
2,600 ₪
באר שבע רמות
ישראל גלילי 7
110 מר
4
3,500 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק שיפר 7
64 מר
3
2,250 ₪
באר שבע שכונה ד
משעול ביתר 6
80 מר
3.5
2,300 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה
75 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ב
שמעוני 11
90 מר
1
2,200 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 20
80 מר
3
3,200 ₪
באר שבע רמות
הר עצמון 1
80 מר
3
3,000 ₪
באר שבע נאות לון
תמנע 25
70 מר
3
3,500 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 44
96 מר
4
3,500 ₪
באר שבע מרכז אזרחי
קרן היסוד 9
40 מר
2
1,900 ₪
באר שבע שכונה ב
הוברמן
200 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה ו
שאול המלך 36
72 מר
4
3,200 ₪
באר שבע שכונה ד
סנהדרין 24
35 מר
2
1,600 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור 7
70 מר
3
2,300 ₪
באר שבע רמות
פרופסור אברהם אמיר 104
110 מר
4
4,000 ₪
באר שבע שכונה ד
יוחנן הורקנוס 6
60 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה ד
דרך מצדה 48
78 מר
4
2,800 ₪
באר שבע שכונה ד
סנהדרין 158
71 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 38
74 מר
3
3,000 ₪
באר שבע
יצחק רגר
130 מר
4
4,300 ₪
באר שבע נווה זאב
אורות ישראל 46
70 מר
2
2,700 ₪
באר שבע מרכז אזרחי
קרן היסוד
70 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק 117
110 מר
4
3,200 ₪
באר שבע
שדרות ירושלים
100 מר
4
2,600 ₪
באר שבע שכונה ד
אליהו הנביא 2
40 מר
2
1,400 ₪
באר שבע שכונה ג
רוטנברג 20
56 מר
4
2,850 ₪
באר שבע שכונה ט
עין גדי 13
124 מר
5
4,000 ₪
באר שבע שכונה ד
גיורא יוספטל 13
75 מר
4
2,400 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי 25
120 מר
4
4,500 ₪
באר שבע
יצחק רגר
125 מר
4
4,600 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך המשחררים 16
130 מר
5
4,700 ₪
באר שבע שכונה ו
מבצע עובדה
40 מר
2
1,600 ₪
באר שבע שכונה ג
גולומב 22
20 מר
1
1,550 ₪
באר שבע שכונה א
משה הס 3
60 מר
2
2,650 ₪
באר שבע שיכון דרום
סרן דב 5
80 מר
3
3,000 ₪
באר שבע רמות
לואי פיקרד 34
108 מר
3
3,400 ₪
באר שבע שכונה ה
הצבי 35
100 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה ד
אליהו הנביא 2
67 מר
2.5
2,000 ₪
באר שבע שכונה ו
מבצע יואב
50 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה
78 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ו
יהושע בן נון 8
76 מר
3
2,350 ₪
באר שבע שכונה ג
חומה ומגדל 7
30 מר
2
1,800 ₪
באר שבע שכונה ד
אליהו הנביא 2
38 מר
2
1,700 ₪
באר שבע שכונה א
שח''ל
125 מר
5
3,500 ₪
באר שבע שכונה ב
יצחק למדן
180 מר
5
5,100 ₪
באר שבע שכונה ד
סנהדרין 20
25 מר
1
1,500 ₪
באר שבע שכונה ד
סנהדרין 110
67 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה ד
אוסבלדו ארניה 17
40 מר
1
1,750 ₪
באר שבע שכונה ד
סנהדרין 12
61 מר
3
2,000 ₪
באר שבע רמות
ישראל גלילי 12
100 מר
3
3,500 ₪
באר שבע נווה מנחם
פרץ סמולנסקין 16
115 מר
5
3,900 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 22
85 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ד
המכתשים
40 מר
2
1,600 ₪
באר שבע רמות
יצחק רגר 59
120 מר
4
4,600 ₪
באר שבע שכונה ד
אברהם אבינו
35 מר
2
1,550 ₪
באר שבע שכונה יא
רחבת הרב קוק 12
40 מר
2
1,950 ₪
באר שבע נאות לון
גת 17
40 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שיכון דרום
לוין קיפניס 2
70 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט
50 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ו
רחבת אלכסנדרוני 13
75 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 75
78 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ד
האיסיים 5
70 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
80 מר
3.5
2,900 ₪
באר שבע שכונה ו
מבצע עובדה 70
70 מר
3
2,200 ₪
באר שבע נווה זאב
מקור חיים 18
122 מר
4
3,800 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 72
90 מר
4
3,000 ₪
באר שבע נווה זאב
מאיר גרוסמן 25
126 מר
5
4,200 ₪
באר שבע שכונה ד
יוסף בן מתתיהו 15
60 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ד
רבי עקיבא 70
75 מר
3.5
1,150 ₪
באר שבע שיכון דרום
מבצע משה 23
97 מר
4
3,500 ₪
באר שבע שכונה ד
סנהדרין 126
60 מר
3
1,950 ₪
באר שבע שכונה ד
סנהדרין 74
30 מר
2
1,600 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 68
70 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 50
95 מר
4
3,300 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 15
100 מר
4
3,000 ₪
באר שבע שכונה ד
רינגלבלום 21
65 מר
4
1,000 ₪
באר שבע נווה זאב
שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 60
98 מר
3
3,400 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 40
74 מר
3
2,400 ₪
באר שבע
פרופסור אברהם אמיר
100 מר
3.5
באר שבע שכונה ב
דרך המשחררים 46
78 מר
3.5
2,500 ₪
באר שבע רמות
שרגא אברמסון 8
95 מר
3
3,200 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק שיפר 15
60 מר
4
3,300 ₪
באר שבע שכונה ד
שמעון בר גיורא 13
75 מר
4
1,150 ₪
באר שבע שכונה ט
מגידו 18
61 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ד
שמעון בר גיורא 8
48 מר
2.5
1,800 ₪
באר שבע שכונה ד
אברהם אבינו
72 מר
4
3,400 ₪