חולון קרית עבודה
יבנה
126 מר
4
5,200 ₪
חולון קרית עבודה
כיכר וייצמן 9
20 מר
1.5
2,000 ₪
חולון קרית עבודה
ארלוזורוב 19
60 מר
2
3,400 ₪
חולון קרית עבודה
ראשון לציון 6
75 מר
3
4,100 ₪
חולון קרית עבודה
חומה ומגדל
250 מר
7
חולון קרית עבודה
גרינבוים 6
65 מר
3.5
4,500 ₪
חולון קרית עבודה
אחד במאי 3
180 מר
5.5
7,500 ₪
חולון קרית עבודה
יהושע חנקין 56
55 מר
2
3,650 ₪
חולון קרית עבודה
ההסתדרות 62
75 מר
3
3,500 ₪
חולון קרית עבודה
חיים וייצמן 82
100 מר
4
3,800 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב
100 מר
4
4,600 ₪
חולון קרית עבודה
ביאליק
130 מר
5
6,450 ₪
חולון קרית עבודה
וייצמן 70
60 מר
3
3,900 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב
70 מר
3
3,600 ₪
תל אביב יפו מרכז יפו מערבית לשדרות ירושלים
בעל הטורים
90 מר
4
6,500 ₪
חולון קרית עבודה
ביילינסון
70 מר
3
4,500 ₪
חולון קרית עבודה
יבנה 5
120 מר
5
4,900 ₪
חולון קרית עבודה
ההסתדרות 26
51 מר
3
3,800 ₪
חולון קרית עבודה
הצפירה 6
65 מר
3
3,400 ₪
חולון קרית עבודה
שפרינצק
55 מר
2
3,200 ₪
חולון קרית עבודה
י''א באדר 8
78 מר
3
4,500 ₪
חולון קרית עבודה
ההסתדרות 60
100 מר
4
5,000 ₪
חולון קרית עבודה
שפרינצק 13
85 מר
3
4,300 ₪
חולון קרית עבודה
טשרניחובסקי
100 מר
4
4,600 ₪
חולון קרית עבודה
גולומב
200 מר
6
חולון קרית עבודה
 
80 מר
3
3,500 ₪
חולון קרית עבודה
ליאון בלום
65 מר
2
חולון קרית עבודה
סוקולוב
80 מר
3
3,800 ₪
חולון קרית עבודה
מודיעין
3
4,500 ₪
חולון קרית עבודה
כיכר וייצמן 9
70 מר
3.5
3,600 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב
60 מר
2.5
3,650 ₪
חולון קרית עבודה
גולומב
100 מר
4
4,200 ₪
חולון קרית עבודה
ביאליק 1
110 מר
4
4,500 ₪
חולון קרית עבודה
אליעזר הופיין
60 מר
2
3,000 ₪
חולון קרית עבודה
בילינסון
132 מר
5
7,500 ₪
חולון קרית עבודה
שפרינצק
100 מר
4
4,950 ₪
חולון קרית עבודה
פתח תקווה 2
72 מר
3
4,000 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב
20 מר
2,500 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב
54 מר
2
4,000 ₪
חולון קרית עבודה
וייצמן
70 מר
4
3,300 ₪
חולון קרית עבודה
וייצמן 31
80 מר
3
חולון קרית עבודה
 
120 מר
5
6,000 ₪
חולון קרית עבודה
ארלוזורוב 4
80 מר
3
4,300 ₪
חולון קרית עבודה
ארלוזורוב
75 מר
3
3,800 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב
30 מר
1
2,700 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב
85 מר
3
4,200 ₪
חולון קרית עבודה
טשרניחובסקי 9
95 מר
4
4,500 ₪
חולון קרית עבודה
 
120 מר
5
חולון קרית עבודה
יל''ג 9
105 מר
4
5,400 ₪
חולון קרית עבודה
אחד במאי
55 מר
2
3,500 ₪
חולון קרית עבודה
וייצמן
50 מר
2
3,600 ₪
חולון קרית עבודה
גולומב
85 מר
4
חולון קרית עבודה
נס ציונה 10
86 מר
4
4,800 ₪
חולון קרית עבודה
ליאון בלום
75 מר
4
חולון קרית עבודה
טשרניחובסקי 13
90 מר
3
5,300 ₪
חולון קרית עבודה
ביאליק
55 מר
2
חולון קרית עבודה
תל חי 3
120 מר
4
5,300 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב
90 מר
3
3,800 ₪
חולון קרית עבודה
ביל''ו
130 מר
4.5
4,000 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב
125 מר
4
חולון קרית עבודה
סוקולוב
155 מר
5
חולון קרית עבודה
יעקב פיכמן 4
70 מר
3
3,900 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב
100 מר
3.5
4,600 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב
75 מר
3
3,900 ₪
חולון קרית עבודה
ארלוזורוב
30 מר
1
2,800 ₪
חולון קרית עבודה
ביאליק
100 מר
4
חולון קרית עבודה
ביל''ו 6
90 מר
3
4,600 ₪
חולון קרית עבודה
כיכר וייצמן
100 מר
4
5,000 ₪
חולון קרית עבודה
אחד במאי
55 מר
2
3,200 ₪
חולון קרית עבודה
ביאליק
90 מר
4
חולון קרית עבודה
גוש חלב
85 מר
3
3,800 ₪
חולון קרית עבודה
חיים וייצמן 16
50 מר
2
3,700 ₪
חולון קרית עבודה
פתח תקווה
75 מר
3
4,000 ₪
חולון קרית עבודה
ביאליק
55 מר
2
3,700 ₪
חולון קרית עבודה
אחד במאי
80 מר
3.5
3,500 ₪
חולון קרית עבודה
ביאליק 92
110 מר
5
6,500 ₪
חולון קרית עבודה
שפרינצק
85 מר
3.5
4,000 ₪
חולון קרית עבודה
הצפירה
45 מר
2
3,700 ₪
חולון קרית עבודה
ביאליק
120 מר
5
חולון קרית עבודה
ביאליק 000
87 מר
4
4,700 ₪
חולון קרית עבודה
ביל''ו
130 מר
4
4,400 ₪
חולון קרית עבודה
אליעזר הופיין
115 מר
4
8,000 ₪
חולון קרית עבודה
ביאליק 92
85 מר
3.5
4,600 ₪
חולון קרית עבודה
משמר הירדן
110 מר
4
4,980 ₪
חולון קרית עבודה
אריה שנקר 57
60 מר
2
3,450 ₪
חולון קרית עבודה
יהושע חנקין 94
125 מר
5
6,600 ₪
חולון קרית עבודה
ארלוזורוב 35
18 מר
1
2,800 ₪
חולון קרית עבודה
אליעזר הופיין
125 מר
5
6,000 ₪
חולון קרית עבודה
חומה ומגדל 555
70 מר
3.5
4,900 ₪
חולון קרית עבודה
שפרינצק 26
60 מר
2.5
חולון קרית עבודה
ביאליק 86
150 מר
5
חולון קרית עבודה
שפרינצק
80 מר
3
3,900 ₪
חולון קרית עבודה
שפרינצק 15
80 מר
2
3,600 ₪
חולון קרית עבודה
אריה שנקר 50
80 מר
3
4,000 ₪
חולון קרית עבודה
סוקולוב 54
70 מר
3
חולון קרית עבודה
יבנה 14
70 מר
3
3,800 ₪