מעלה אדומים נחלים
הנחלים 90
90 מר
4
4,500 ₪
מעלה אדומים נחלים
הנחלים
115 מר
4.5
4,400 ₪
מעלה אדומים נחלים
סמטת נחל זוהר 4 כניסה:פר
120 מר
5
4,500 ₪
מעלה אדומים נחלים
מבוא הגבים
85 מר
3.5
3,600 ₪
מעלה אדומים נחלים
הנחלים
90 מר
4
3,950 ₪
מעלה אדומים נחלים
הנחלים
90 מר
4
3,800 ₪
מעלה אדומים נחלים
סמטת נחל חבר 5
147 מר
7
7,000 ₪
מעלה אדומים נחלים
הנחלים 156
90 מר
4
4,000 ₪
מעלה אדומים נחלים
הנחלים 40
90 מר
4
3,700 ₪
מעלה אדומים נחלים
הנחלים
100 מר
4
4,450 ₪
מעלה אדומים נחלים
הנחלים
86 מר
3.5
4,000 ₪
מעלה אדומים נחלים
מבוא הגבים 2
100 מר
4
4,500 ₪
מעלה אדומים נחלים
הנחלים 102
90 מר
3
מעלה אדומים נחלים
סמטת נחל חבר 9
200 מר
5
6,000 ₪
מעלה אדומים נחלים
 
87 מר
3.5
3,950 ₪
מעלה אדומים נחלים
סמטת נחל חבר 8
40 מר
2
2,500 ₪
מעלה אדומים נחלים
הנחלים 1
80 מר
3
3,550 ₪
מעלה אדומים נחלים
מבוא הגבים 2
100 מר
4
4,500 ₪
מעלה אדומים נחלים
מבוא הגבים 1
95 מר
4
3,800 ₪
מעלה אדומים נחלים
הנחלים 36
100 מר
4