תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 52
140 מר
4
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 50
110 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
125 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 60
111 מר
4
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
120 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
127 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
120 מר
4
8,700 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
125 מר
4
11,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
110 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
100 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור 15
95 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
120 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
125 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
80 מר
4
8,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
230 מר
4
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
4
7,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 24
100 מר
4
7,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
110 מר
4
8,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
130 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
105 מר
4
8,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 52
120 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
100 מר
4
7,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
110 מר
4
7,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
108 מר
4
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
90 מר
4
8,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
4
19,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 52
130 מר
4
12,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי 15
150 מר
4
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
96 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
130 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
95 מר
4
7,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 50
100 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
100 מר
4
8,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
120 מר
4
11,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
105 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
110 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
100 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
105 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
90 מר
4
8,600 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חדרה
125 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 10
125 מר
4
7,750 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב 11
150 מר
4
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
120 מר
4
8,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
120 מר
4
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות 4
100 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
110 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
100 מר
4
7,990 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
135 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
100 מר
4
8,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 10
125 מר
4
8,750 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
150 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן
120 מר
4
10,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
110 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
80 מר
4
18,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
91 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 60
140 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 134
100 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
100 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
110 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
115 מר
4
7,750 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
120 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
90 מר
4
8,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חדרה
125 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
90 מר
4
6,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
120 מר
4
8,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
105 מר
4
10,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
110 מר
4
8,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
120 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
110 מר
4
7,600 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
104 מר
4
8,100 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
4
8,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
100 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 36
90 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
105 מר
4
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 50
100 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
4
8,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
130 מר
4
16,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חדרה
110 מר
4
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
110 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
88 מר
4
7,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
100 מר
4
7,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
95 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
100 מר
4
7,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
100 מר
4
7,600 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
80 מר
4
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
115 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי 2
82 מר
4
7,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
130 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין 23
124 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
139 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 20
90 מר
4
9,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
100 מר
4
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
110 מר
4
12,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
4
21,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
95 מר
4
7,500 ₪