תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור 8
62 מר
2
5,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
45 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
2
5,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חדרה 11
60 מר
2
5,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
35 מר
2
4,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
43 מר
2
4,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 140
60 מר
2
6,100 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
30 מר
2
3,750 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 36
55 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
40 מר
2
7,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין 11
50 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
60 מר
2
4,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון 16
50 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
34 מר
2
6,950 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 12
60 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 103
55 מר
2
2,600 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
66 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
50 מר
2
4,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 160
45 מר
2
4,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
35 מר
2
4,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
30 מר
2
3,600 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין 3
50 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב 7
70 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק 14
50 מר
2
2,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
55 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
50 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
80 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
55 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
45 מר
2
3,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
65 מר
2
5,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
2
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
נתן החכם
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
56 מר
2
6,750 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין 6
60 מר
2
6,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק 16
70 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי 8
50 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי 5
65 מר
2
5,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק
60 מר
2
5,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
70 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
45 מר
2
4,350 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת משה
52 מר
2
4,700 ₪