תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ישראל'ס
130 מר
4
8,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
בר כוכבא
100 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
110 מר
4
8,400 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
אליהו ספיר
106 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
170 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
שלמה המלך
180 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
שלמה המלך
105 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
 
120 מר
4
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ריינס
90 מר
4
9,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
140 מר
4
23,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הירשנברג
90 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
95 מר
4
8,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הוברמן 14
117 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
מאנה
180 מר
4
16,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
מאנה
180 מר
4
16,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
אסתר המלכה
90 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
100 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
100 מר
4
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
100 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
פרישמן 46
150 מר
4
25,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
100 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
100 מר
4
9,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גוטליב
57 מר
4
8,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
180 מר
4
16,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גוטליב
90 מר
4
8,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
עין חרוד
90 מר
4
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גוטליב
100 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
112 מר
4
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
לכיש
90 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
200 מר
4
20,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
100 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
100 מר
4
9,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ריינס 48
110 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
אליהו ברלין 13
122 מר
4
13,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הרמן כהן
100 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ריינס
110 מר
4
12,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
יל''ג
92 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
אסתר המלכה
120 מר
4
16,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
אליהו ברלין 13
125 מר
4
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
נצח ישראל
120 מר
4
9,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
100 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
בר כוכבא 41
90 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
שדרות ח''ן 44
125 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
100 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
אסתר המלכה
147 מר
4
16,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
שפינוזה 6
100 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
בר כוכבא
100 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
110 מר
4
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
רות
150 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
צבי הרמן שפירא 19
108 מר
4
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
דיזנגוף 114
100 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
 
100 מר
4
5,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
בר כוכבא
120 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון 45
70 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
דיזנגוף 114
100 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
92 מר
4
11,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גוטליב
1000 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
100 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גורדון
110 מר
4
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
לכיש
120 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
4
12,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
נצח ישראל
120 מר
4
10,000 ₪