תל אביב יפו נוה שאנן
עין הקורא
60 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
לוינסקי
65 מר
2
7,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
השרון
35 מר
2
3,300 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
מסילת העולים
100 מר
2
4,000 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
וולפסון
35 מר
2
3,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
מטלון
45 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
י.ל. פרץ
55 מר
2
5,200 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
י.ל. פרץ 37
65 מר
2
4,000 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
מטלון
35 מר
2
3,300 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
יסוד המעלה 39
57 מר
2
3,900 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
מטלון 61
45 מר
2
4,400 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הקונגרס
45 מר
2
4,700 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הקונגרס 1
50 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
י.ל. פרץ
40 מר
2
3,900 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
י.ל. פרץ 12
50 מר
2
4,800 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
לוינסקי 72
35 מר
2
3,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
י.ל. פרץ 35
55 מר
2
5,100 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
אייגר
50 מר
2
3,800 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
וולפסון
60 מר
2
4,000 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
מטלון
50 מר
2
4,200 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
י.ל. פרץ
55 מר
2
תל אביב יפו נוה שאנן
י.ל. פרץ
60 מר
2
תל אביב יפו נוה שאנן
הרכבי 52
60 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
וולפסון
64 מר
2
4,700 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
וולפסון
40 מר
2
4,200 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
ראש פינה 20
60 מר
2
4,000 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
מטלון
65 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הגדוד העברי 35
50 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הקונגרס 10א
43 מר
2
4,600 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
מטלון
50 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הקונגרס
43 מר
2
4,700 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
עין הקורא
60 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הקונגרס
50 מר
2
4,700 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
מטלון
50 מר
2
5,700 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
מטלון
30 מר
2
3,300 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הגדוד העברי 35
52 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הקונגרס
50 מר
2
4,700 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
עין הקורא 16
35 מר
2
199 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
י.ל. פרץ 12
40 מר
2
4,000 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
עין הקורא 16
32 מר
2
3,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
אייגר
54 מר
2
4,200 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הגדוד העברי
110 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הקונגרס 31
40 מר
2
3,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הרכבת
50 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הרכבת
45 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
עין הקורא 16
42 מר
2
3,900 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
לוינסקי
50 מר
2
6,300 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
מטלון
60 מר
2
4,700 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
י.ל. פרץ 35
55 מר
2
5,400 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
נווה שאנן 1
60 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הגדוד העברי
50 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הגר''א 41
55 מר
2
3,600 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
יסוד המעלה 49
50 מר
2
4,200 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
פרץ י ל 6
53 מר
2
5,900 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
י.ל. פרץ
55 מר
2
5,600 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
י.ל. פרץ 35
53 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
הרכבת
53 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
מולדת 13
60 מר
2
4,200 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
צ'לנוב
36 מר
2
3,200 ₪
תל אביב יפו נוה שאנן
צ'לנוב 7
50 מר
2
4,200 ₪