סקודה אוקטביה
2014
140K
2
58,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
209K
3
סקודה אוקטביה
2011
111K
3
36,800 ₪
סקודה אוקטביה
2007
280K
3
23,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
2
41,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
99K
1
סקודה אוקטביה
2015
69K
2
סקודה אוקטביה
2014
120K
2
73,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
29K
1
סקודה אוקטביה
2013
178K
2
49,900 ₪
סקודה אוקטביה
2008
120K
2
סקודה אוקטביה
2014
120K
1
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
61K
1
96,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
2
35,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
129K
1
69,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
94K
1
סקודה אוקטביה
2014
74K
1
1,200 ₪
סקודה אוקטביה
2011
299K
2
28,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
42K
2
סקודה אוקטביה
2016
205K
1
49,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
113K
2
67,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
105K
3
78,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
45K
1
93,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
208K
2
39,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
124K
1
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
94K
1
81,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
70K
1
סקודה אוקטביה
2015
93K
1
סקודה אוקטביה
2011
146K
1
סקודה אוקטביה
2014
70K
2
67,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
31K
1
98,000 ₪
סקודה אוקטביה
2008
180K
2
28,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
135K
1
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
111K
1
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
65K
1
109,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
100K
1
89,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
92K
1
81,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
100K
1
86,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
109K
1
87,900 ₪
סקודה אוקטביה
2008
200K
3
19,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
98K
1
73,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
144K
2
48,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
68K
1
81,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
41K
1
90,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
50K
1
סקודה אוקטביה
2015
99K
1
84,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
251K
1
61,900 ₪
סקודה אוקטביה
2009
161K
2
34,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
122K
1
סקודה אוקטביה
2014
116K
1
66,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
99K
1
74,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
83K
1
72,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
77K
1
75,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
98K
1
75,900 ₪
סקודה אוקטביה
2017
47K
1
104,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
64K
1
86,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
95K
1
71,900 ₪
סקודה אוקטביה
2012
108K
2
44,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
119K
1
78,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
97K
1
83,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
96K
1
85,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
120K
1
83,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
75K
1
69,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
28K
1
102,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
90K
1
74,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
77K
1
91,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
93K
1
88,900 ₪
סקודה אוקטביה
2012
115K
2
41,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
94K
1
70,900 ₪
סקודה אוקטביה
2016
25K
1
סקודה אוקטביה
2015
65K
1
סקודה אוקטביה
2015
87K
1
76,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
48K
1
סקודה אוקטביה
2015
145K
1
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
70K
1
105,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
203K
3
31,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
28K
1
85,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
140K
1
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
67K
2
78,000 ₪
סקודה אוקטביה
2008
170K
1
22,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
110K
1
76,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
98K
2
53,999 ₪
סקודה אוקטביה
2017
25K
1
115,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
95K
1
סקודה אוקטביה
2015
60K
2
155,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
68,500 ₪
סקודה אוקטביה
2008
173K
2
26,200 ₪
סקודה אוקטביה
2014
81K
2
62,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
111K
2
83,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
125K
2
42,000 ₪
סקודה אוקטביה
2007
177K
4
19,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
98K
1
2,999 ₪
סקודה אוקטביה
2016
10K
1
סקודה אוקטביה
2011
58K
2
44,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
35K
1
100,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
94K
1
73,000 ₪