סקודה אוקטביה
2008
280K
2
20,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
145K
2
35,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
14K
1
118,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
90K
2
49,900 ₪
סקודה אוקטביה
2011
90K
2
49,900 ₪
סקודה אוקטביה
2011
128K
1
48,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
89K
2
52,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
154K
1
סקודה אוקטביה
2012
132K
2
49,500 ₪
סקודה אוקטביה
2010
210K
1
28,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
120K
2
90,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
12K
1
102,000 ₪
סקודה אוקטביה
2003
238K
3
9,999 ₪
סקודה אוקטביה
2010
2
36,500 ₪
סקודה אוקטביה
2013
100K
2
59,999 ₪
סקודה אוקטביה
2010
167K
2
44,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
130K
1
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
108K
1
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
125K
2
69,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
95K
1
80,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
166K
2
28,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
122K
2
47,000 ₪
סקודה אוקטביה
2006
348K
5
14,999 ₪
סקודה אוקטביה
2010
97K
1
43,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
160K
2
38,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
139K
2
51,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
136K
1
50,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
40K
1
90,000 ₪
סקודה אוקטביה החדשה
2014
90K
1
71,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
48K
2
162,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
131K
1
סקודה אוקטביה
2011
152K
3
סקודה אוקטביה
2015
45K
1
90,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
139K
1
58,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
30K
1
102,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
130K
2
47,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
148K
1
סקודה אוקטביה
2012
94K
2
62,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
סקודה אוקטביה
2014
89K
1
76,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
131K
1
76,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
67K
1
89,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
1
סקודה אוקטביה
2012
145K
2
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
153K
1
67,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
89K
1
77,868 ₪
סקודה אוקטביה
2012
90K
2
56,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
88K
1
סקודה אוקטביה
2016
160K
1
90,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
82K
1
סקודה אוקטביה
2012
117K
1
53,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
200K
1
42,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
60K
1
סקודה אוקטביה
2015
38K
1
106,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
120K
1
69,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
130K
1
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
115K
2
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
50K
2
99,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
49K
1
100,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
1
127,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
129K
2
33,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
75,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
105K
1
64,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
129K
1
64,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
146K
3
25,000 ₪
סקודה אוקטביה
2008
420K
4
24,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
150K
4
48,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
120K
1
סקודה אוקטביה
2015
52K
1
95,000 ₪
סקודה אוקטביה
2007
175K
3
סקודה אוקטביה
2010
128K
3
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2007
5
18,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
39K
1
93,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
125K
2
40,500 ₪
סקודה אוקטביה
2012
238K
3
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
72K
1
96,511 ₪
סקודה אוקטביה
2011
213K
3
35,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
81K
1
59,000 ₪
סקודה אוקטביה
2006
2
14,000 ₪
סקודה אוקטביה
2008
5
22,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
62K
1
סקודה אוקטביה
2015
54K
2
155,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
133K
1
62,990 ₪
סקודה אוקטביה
2006
270K
3
16,000 ₪
סקודה אוקטביה
2005
560K
5
17,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
2K
1
115,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
77K
1
סקודה אוקטביה
2014
130K
1
66,900 ₪
סקודה אוקטביה
2010
150K
1
38,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
52K
1
99,900 ₪
סקודה אוקטביה
2011
125K
2
39,900 ₪
סקודה אוקטביה
2012
158K
1
56,500 ₪
סקודה אוקטביה
2010
114K
1
סקודה אוקטביה
2008
179K
3
23,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
26K
1
סקודה אוקטביה
2015
162K
1
76,900 ₪