סקודה אוקטביה
2009
300K
3
22,000 ₪
סקודה אוקטביה
2007
228K
2
28,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
47K
1
102,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
2
30,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
58K
1
סקודה אוקטביה
2009
190K
1
33,000 ₪
סקודה אוקטביה החדשה
2014
92K
1
85,750 ₪
סקודה אוקטביה
2008
385K
3
24,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
140K
3
43,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
153K
1
56,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
100K
1
76,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
34K
1
סקודה אוקטביה
2014
90K
1
79,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
80K
1
83,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
24K
1
98,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
44K
1
סקודה אוקטביה
2007
175K
3
סקודה אוקטביה
2014
60K
1
99,800 ₪
סקודה אוקטביה
2012
110K
2
59,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
120K
1
66,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
1
סקודה אוקטביה
2012
175K
2
סקודה אוקטביה
2016
38K
1
115,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
148K
1
סקודה אוקטביה
2014
1
סקודה אוקטביה
2014
80K
1
1,111 ₪
סקודה אוקטביה
2016
23K
1
118,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
סקודה אוקטביה
2015
46K
1
סקודה אוקטביה
2014
92K
1
78,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
41K
1
129,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
100K
2
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
170K
3
44,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
145K
2
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
2
44,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
96K
1
64,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
209K
5
69,000 ₪
סקודה אוקטביה החדשה
2016
20K
1
115,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
214K
1
69,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
33K
1
108,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
140K
2
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
1
1,350 ₪
סקודה אוקטביה
2011
229K
2
סקודה אוקטביה
2015
57K
1
85,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
80K
1
86,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
17K
1
74,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
98K
1
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
33K
1
112,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
85,500 ₪
סקודה אוקטביה
2011
180K
3
46,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
185K
2
39,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
70K
1
95,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
2
59,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
15K
1
144,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
97K
1
83,500 ₪
סקודה אוקטביה
2013
140K
1
59,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
74K
2
57,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
89K
1
52,800 ₪
סקודה אוקטביה
2011
2
52,000 ₪
סקודה אוקטביה
2007
320K
2
25,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
28K
1
129,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
139K
1
49,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
20K
2
170,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
154K
1
57,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
101K
1
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
129K
1
65,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
55K
2
91,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
128K
1
96,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
53K
2
93,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
136K
3
42,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
18K
1
115,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
67K
1
95,500 ₪
סקודה אוקטביה
2012
116K
2
59,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
89K
1
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
72K
2
50,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
122K
1
73,500 ₪
סקודה אוקטביה
2013
93K
1
63,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
102K
1
סקודה אוקטביה
2012
68K
2
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
1
131,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
130K
2
48,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
74,750 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
סקודה אוקטביה
2017
1
127,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
1
53,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
49K
1
סקודה אוקטביה
2013
1
76,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
88K
2
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
3
47,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
97K
1
83,900 ₪
סקודה אוקטביה
2011
170K
2
52,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
35K
1
סקודה אוקטביה
2006
3
15,000 ₪
סקודה אוקטביה
2004
440K
6
16,900 ₪
סקודה אוקטביה
2012
1
57,750 ₪
סקודה אוקטביה
2008
202K
3