סקודה אוקטביה
2011
133K
2
35,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
124K
1
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
72K
1
80,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
71K
1
90,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
28K
1
90,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
116K
2
24,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
179K
1
סקודה אוקטביה
2015
118K
1
סקודה אוקטביה
2010
184K
2
31,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
139K
2
39,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
78K
1
85,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
98K
1
58,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
85K
1
סקודה אוקטביה
2010
162K
2
35,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
198K
1
29,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
60K
2
1,234 ₪
סקודה אוקטביה
2014
130K
1
65,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
48K
2
82,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
1
סקודה אוקטביה
2010
2
35,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
89K
1
68,750 ₪
סקודה אוקטביה
2008
3K
8
18,000 ₪
סקודה אוקטביה
2003
90K
2
6,800 ₪
סקודה אוקטביה
2012
130K
1
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
95K
1
80,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
107K
2
35,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
400K
2
20,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
250K
2
29,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
185K
2
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
134K
3
34,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
125K
1
סקודה אוקטביה
2015
89K
1
82,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
1
סקודה אוקטביה
2013
47K
2
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
61K
1
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
20K
1
105,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
84K
2
84,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
36K
2
100,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
93K
2
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
180K
2
35,500 ₪
סקודה אוקטביה
2011
167K
2
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
86K
1
75,602 ₪
סקודה אוקטביה
2014
135K
1
69,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
71K
1
74,622 ₪
סקודה אוקטביה
2014
28K
1
85,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
132K
1
64,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
80K
1
99,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
77K
1
45,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
68K
1
סקודה אוקטביה
2018
7K
1
217,990 ₪
סקודה אוקטביה
2016
96K
1
סקודה אוקטביה
2014
79K
1
72,013 ₪
סקודה אוקטביה
2015
98K
1
73,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
108K
1
82,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
160K
2
36,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
50K
1
92,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
186K
1
33,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
99K
2
81,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
145K
1
72,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
95K
2
80,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
80K
1
40,999 ₪
סקודה אוקטביה
2014
107K
1
63,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
119K
2
37,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
26K
2
116,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
68K
2
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
81K
2
53,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
161K
2
34,500 ₪
סקודה אוקטביה
2008
225K
1
26,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
124K
1
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
77K
1
91,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
120K
1
83,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
150K
3
28,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
108K
1
42,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
145K
2
63,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
25K
1
115,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
30,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
65K
1
109,900 ₪
סקודה אוקטביה
2012
105K
1
52,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
100K
1
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
75K
1
99,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
113K
2
67,000 ₪
סקודה אוקטביה
2007
210K
2
15,499 ₪
סקודה אוקטביה
2010
256K
2
23,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
125K
1
סקודה אוקטביה
2012
159K
2
סקודה אוקטביה
2015
62K
1
סקודה אוקטביה
2015
80K
1
95,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
59K
1
109,999 ₪
סקודה אוקטביה
2015
82K
1
סקודה אוקטביה
2014
177K
2
59,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
165K
2
62,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
203K
3
31,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
145K
3
27,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
147K
2
50,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
99K
1
סקודה אוקטביה
2016
12K
1
119,000 ₪