סקודה אוקטביה
2014
70K
1
95,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
64K
1
94,900 ₪
סקודה אוקטביה
2010
120K
2
47,500 ₪
סקודה אוקטביה
2011
102K
3
55,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
33K
1
108,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
195K
3
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
1
סקודה אוקטביה
2013
56K
1
68,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
38K
1
115,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
85,500 ₪
סקודה אוקטביה
2016
20K
2
105,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
77K
1
88,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
148K
1
סקודה אוקטביה
2009
320K
4
29,902 ₪
סקודה אוקטביה
2010
165K
2
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
38K
1
סקודה אוקטביה
2007
192K
2
32,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
41K
1
129,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
1
סקודה אוקטביה
2016
32K
1
112,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
92K
1
61,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
160K
2
34,900 ₪
סקודה אוקטביה
2007
127K
2
25,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
120K
2
48,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
62K
1
80,000 ₪
סקודה אוקטביה
2008
195K
3
35,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
95K
1
81,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
90K
1
סקודה אוקטביה
2014
70K
2
109,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
118K
1
49,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
1
סקודה אוקטביה
2014
80K
1
78,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
127K
2
52,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
138K
1
47,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
89K
1
76,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
69K
2
55,360 ₪
סקודה אוקטביה
2013
71K
1
69,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
67K
1
89,000 ₪
סקודה אוקטביה
2007
320K
2
25,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
55K
1
92,500 ₪
סקודה אוקטביה
2013
145K
2
63,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
140K
1
48,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
83K
1
88,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
82K
1
79,207 ₪
סקודה אוקטביה
2013
138K
1
48,500 ₪
סקודה אוקטביה
2010
160K
2
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
144K
2
45,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
74K
2
59,900 ₪
סקודה אוקטביה
2009
190K
2
37,500 ₪
סקודה אוקטביה
2014
60K
1
84,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
65K
2
90,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
1
סקודה אוקטביה
2015
65K
2
136,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
180K
1
70,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
108K
2
סקודה אוקטביה
2016
18K
1
118,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
125K
2
85,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
124K
1
סקודה אוקטביה
2012
68K
2
75,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
1
53,500 ₪
סקודה אוקטביה
2011
140K
3
48,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
98K
1
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
2
59,500 ₪
סקודה אוקטביה
2015
39K
2
140,000 ₪
סקודה אוקטביה
2010
193K
2
סקודה אוקטביה
2014
92K
1
79,999 ₪
סקודה אוקטביה
2014
63K
1
87,138 ₪
סקודה אוקטביה
2007
175K
3
סקודה אוקטביה
2013
180K
2
38,000 ₪
סקודה אוקטביה
2009
145K
2
34,000 ₪
סקודה אוקטביה
2007
350K
4
30,000 ₪
סקודה אוקטביה
2012
145K
2
55,000 ₪
סקודה אוקטביה
2001
300K
3
10,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
80K
1
86,000 ₪
סקודה אוקטביה
2008
160K
1
29,900 ₪
סקודה אוקטביה
2013
110K
2
61,000 ₪
סקודה אוקטביה
2013
96K
1
64,000 ₪
סקודה אוקטביה
2017
1
סקודה אוקטביה
2010
158K
2
29,900 ₪
סקודה אוקטביה
2014
125K
1
סקודה אוקטביה
2012
108K
1
56,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
114K
2
סקודה אוקטביה
2010
310K
2
סקודה אוקטביה
2009
400K
2
24,800 ₪
סקודה אוקטביה
2015
103K
1
79,000 ₪
סקודה אוקטביה
2011
180K
3
40,000 ₪
סקודה אוקטביה
2016
28K
1
113,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
92K
2
74,999 ₪
סקודה אוקטביה
2012
66K
2
62,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
28K
1
100,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
115K
1
76,000 ₪
סקודה אוקטביה
2015
46K
1
סקודה אוקטביה
2014
80K
1
72,900 ₪
סקודה אוקטביה
2012
142K
1
54,900 ₪
סקודה אוקטביה
2015
50K
1
108,000 ₪
סקודה אוקטביה
2014
78K
1
82,000 ₪