סיאט מי / MII
2013
130K
2
22,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
103K
2
27,000 ₪
סיאט מי / MII
2015
18K
1
סיאט מי / MII
2014
35K
1
39,000 ₪
סיאט מי / MII
2014
77K
1
35,900 ₪
סיאט מי / MII
2016
17K
1
סיאט מי / MII
2013
116K
1
27,500 ₪
סיאט מי / MII
2013
96K
2
26,500 ₪
סיאט מי / MII
2013
120K
1
28,000 ₪
סיאט מי / MII
2014
79K
1
25,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
99K
1
29,900 ₪
סיאט מי / MII
2013
70K
2
22,000 ₪
סיאט מי / MII
2014
45K
1
38,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
120K
1
26,900 ₪
סיאט מי / MII
2013
41K
2
25,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
60K
1
26,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
85K
2
25,000 ₪
סיאט מי / MII
2015
20K
1
41,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
53K
3
23,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
75K
2
30,000 ₪
סיאט מי / MII
2015
62K
2
45,000 ₪
סיאט מי / MII
2016
35K
1
44,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
49K
3
23,000 ₪
סיאט מי / MII
2016
12K
1
49,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
75K
1
28,000 ₪
סיאט מי / MII
2016
12K
1
49,000 ₪
סיאט מי / MII
2016
13K
1
60,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
48K
2
32,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
40K
2
33,000 ₪
סיאט מי / MII
2015
47K
2
27,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
76K
3
25,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
84K
2
30,900 ₪
סיאט מי / MII
2014
78K
1
29,000 ₪
סיאט מי / MII
2015
56K
1
41,000 ₪
סיאט Mii
2013
130K
2
26,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
28K
1
40,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
115K
1
29,900 ₪
סיאט מי / MII
2013
83K
1
30,000 ₪
סיאט מי / MII
2015
36K
1
33,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
66K
1
29,500 ₪
סיאט מי / MII
2015
27K
1
47,000 ₪
סיאט מי / MII
2015
53K
2
32,000 ₪
סיאט מי / MII
2014
75K
2
45,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
80K
2
32,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
86K
2
32,000 ₪
סיאט מי / MII
2014
76K
1
28,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
77K
1
27,500 ₪
סיאט מי / MII
2014
43K
1
סיאט מי / MII
2013
22K
1
15,500 ₪
סיאט מי / MII
2013
39K
1
31,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
86K
2
24,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
62K
1
30,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
56K
1
26,900 ₪
סיאט מי / MII
2016
32K
1
43,000 ₪
סיאט Mii
2013
62K
1
31,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
66K
1
31,000 ₪
סיאט מי / MII
2015
53K
2
סיאט מי / MII
2013
68K
1
31,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
83K
1
35,000 ₪
סיאט מי / MII
2015
45K
1
45,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
67K
2
33,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
65K
2
35,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
97K
3
25,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
88K
2
28,500 ₪
סיאט מי / MII
2012
83K
2
29,000 ₪
סיאט מי / MII
2015
41K
1
סיאט מי / MII
2013
75K
1
29,000 ₪
סיאט Mii
2013
88K
2
28,500 ₪
סיאט מי / MII
2013
78K
1
29,500 ₪
סיאט מי / MII
2014
68K
1
36,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
86K
1
27,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
162K
2
18,000 ₪
סיאט מי / MII
2014
16K
1
38,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
110K
2
27,100 ₪
סיאט מי / MII
2014
70K
1
25,900 ₪
סיאט מי / MII
2015
29K
1
סיאט מי / MII
2015
34K
1
39,900 ₪
סיאט מי / MII
2014
80K
1
40,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
113K
2
22,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
67K
1
32,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
75K
2
סיאט מי / MII
2012
34K
2
32,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
80K
1
29,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
49K
2
32,000 ₪
סיאט מי / MII
2015
34K
1
35,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
2
28,000 ₪
סיאט מי / MII
2014
46K
2
43,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
85K
1
37,000 ₪
סיאט מי / MII
2014
55K
2
43,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
41K
1
33,000 ₪
סיאט מי / MII
2012
174K
2
19,900 ₪
סיאט מי / MII
2016
34K
1
50,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
41K
2
28,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
169K
2
28,000 ₪
סיאט מי / MII
2013
83K
1
28,000 ₪
סיאט מי / MII
2012
174K
2
20,900 ₪